zmiana

20.06.2022

Miesięcznik „Home & Market” od ponad 27 lat przyznaje nagrody Menedżera Roku. Wśród wyróżnionych w corocznym plebiscycie znajdują się przedstawiciele różnych sektorów gospodarki, którzy reprezentują różne szkoły zarządzania oraz ścieżki zawodowe. Prezes Zarządu Emitel otrzymał to wyróżnienie już po raz drugi.

Menedżer roku to projekt prezentujący sylwetki menedżerów, którzy w ocenie miesięcznika w minionym roku najefektywniej zarządzali firmami, na czele których stoją. Kapituła doceniła ich za stawianie na pierwszym planie potrzeb klienta oraz podążanie za zmieniającymi się trendami i okolicznościami rynkowymi, odpowiedzialne podejście do biznesu w czasie epidemii, postawę proekologiczną, umiejętności zarządzania zespołem, uczciwą walkę z konkurencją oraz wizjonerstwo nawet w trudnych czasach.

Uzasadnieniem przyznania tej nagrody Andrzejowi Kozłowskiemu jest wdrożenie w Emitel Strategii ESG na lata 2021 – 2025, definiującej główne cele działalności spółki w obszarze środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego,  a co z tym związane raportowanie społecznego zaangażowania Emitel w oparciu o międzynarodowy standard raportowania GRI zanim stanie się to obowiązkowe, co jest niezwykle pozytywną inspiracją dla otoczenia. W działaniach w zakresie ESG bardzo istotne znaczenie ma udział zarządów spółek a w szczególności przywództwo i osobiste zaangażowanie ze strony menedżerów stojących na czele firm. Podejście firm do kwestii ESG najlepiej weryfikują niezależne audyty, w których Emitel bierze udział każdego roku. W przeprowadzonym jesienią 2021 roku badaniu GRESB, oceniającym działania w zakresie zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju, Emitel zdobył rekordową liczbę 90 punktów oraz po raz drugi otrzymał wyróżnienie 5 gwiazdek. Uzyskany przez spółkę wynik pokazuje, że dbałość o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny jest istotne dla firmy, a działania w tym zakresie są konsekwentnie wdrażane.

W tym roku w gronie laureatów znaleźli się czołowi przedstawiciele największych firm w Polsce, w tym między innymi: Aleksandra Agatowska – Prezes Zarządu PZU Życie, Wojciech Hann – Prezes Zarządu BOŚ, Roger Hodgkiss – Prezes Zarządu Generali Polska, Iwona Kossmann – Prezes Zarządu Deni Cler, Krzysztof Krauze – Prezes Zarządu Intrum, Ewa Małyszko – Prezes Zarządu PFR TFI, Marcin Nedwidek – Prezes Zarządu UNIQA Polska, Zbigniew Wojciech Okoński – Prezes Zarządu ROBYG, Radosław Olszewski – Prezes Zarządu DM BOŚ, Dariusz Sapiński – Prezes Zarządu Grupy Mlekovita, Tomasz Suchański – Prezes Zarządu Grupy Żabka i Karolina Szmidt – Prezes Zarządu Henkel Polska.

Serdecznie gratulujemy ponownego otrzymania tytułu Menedżera Roku 2022 Prezesowi Emitel oraz wszystkim nagrodzonym Menedżerom!

17.06.2022

Emitel został doceniony za system zdalnego odczytywania parametrów z wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Kapituła Konkursu Smart City Awards zwróciła szczególną uwagę, że jest to jeden z największych miejskich projektów Internetu Rzeczy (IoT) w Polsce, a w ramach projektu powstała sieć, która swoim zasięgiem obejmie cały Wrocław.

Nagrodzone rozwiązanie to zbudowanie innowacyjnego systemu zdalnego odczytywania parametrów z wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK). To pierwszy na taką skalę miejskich projektów Internetu Rzeczy (IoT) w Polsce, który docelowo obejmować będzie nawet ponad 70 tys. liczników. Dostarczone rozwiązania zapewnią także rozszerzoną łączność z urządzeniami zlokalizowanymi w trudno dostępnych lokalizacjach, takimi jak głębokie studnie, czy też piwnice. Do realizacji projektu sieci Emitel stosuje technologię LoRaWAN, która już wcześniej z powodzeniem była wykorzystywana przez spółkę przy wdrożeniach z zakresu IoT w innych miastach. Wdrożenie we Wrocławiu rozpoczęło się w maju 2021 roku.

Cieszy mnie nagroda dla Emitel za wdrożone rozwiązanie przygotowane dla MPWiK. To docenienie naszych inteligentnych rozwiązań z zakresu smart city, które wdrożyliśmy już w kilku miastach. W ramach rozwoju tego obszaru udostępniamy samorządom sieci umożliwiające wdrażanie rozwiązań, które mogą przede wszystkim przynieść korzyść mieszkańcom, a także zbierać cenne informacje dla służb miejskich. Każdego dnia pojawiają się nowe pomysły i rozwiązania z zakresu IoT i smart city, które mogą znacząco poprawić funkcjonowanie miast i ich mieszkańców w wielu aspektach. Emitel dzięki rozwiniętej w całej Polsce infrastrukturze i efekcie synergii z pozostałymi projektami może wdrażać te rozwiązania na terenie całego kraju – powiedział Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel S.A.

Pandemia koronawirusa przyspieszyła realizację projektów, które nie tylko umożliwiają obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności, ale też wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców i wspierają cele ochrony środowiska naturalnego. Nowatorskie rozwiązania pozwalają wykorzystać potencjał technologii w budowie inteligentnych miast. Technologie Internetu Rzeczy (IoT) są kluczowe dla ich budowy. Nowoczesne miasta mają być przyjazne dla środowiska i jego mieszkańców. Rozwiązania przygotowane przez Emitel wpisują się w wyzwania, przed jakimi dzisiaj stają miasta w Polsce.

Konkurs Smart City Awards ma na celu popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań, służących budowie inteligentnych miast w Polsce, oraz miast realizujących tę ideę. Wyróżnienia skierowane są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast, gospodarki i biznesu.

Kapituła Konkursu Smart City Awards:

 • Maciej Bluj – Przewodniczący Rady Programowej, Ekspert w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydent Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018
 • Witold Abramowicz – Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Szymon Ciupa – Ekspert Smart City i GIS, smartcity-expert.eu
 • Jan Czajkowski -Współprzewodniczący Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Miast Polskich
 • Bartosz Dominiak -Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
 • Adam Jędrzejewski -Founder & CEO, Stowarzyszenie Mobilne Miasto
 • Julia Kozak – Partner, THINK TANK
 • Tomasz Kulisiewicz – Ekspert, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem
 • Bożena Lublińska-Kasprzak – Ekspert ds. przedsiębiorczości i innowacji, Członek Rady Uczelni w SGH, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2009-2016
 • Aneta Pernak – Wiceprezes Zarządu, MM Conferences
 • Bartosz Piziak – Kierownik Laboratorium Innowacji Miejskich – Urban Lab, Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Marek Wąsowski – Dyrektor Biura Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Politechnika Wrocławska
 • • Piotr Zesiuk – Prezes Zarządu, MM Conferences.

 

02.06.2022

Tygodnik „Polityka”, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11. wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach inicjatywy Listki CSR POLITYKI. Organizatorzy konkursu przyznali Emitel Srebrny Listek CSR, doceniając działania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

– Srebrny Listek CSR Polityki to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, potwierdzające, że nasze działania są doceniane przez ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Pod koniec marca br. opublikowaliśmy raport ESG za rok 2021 – po raz pierwszy zostały on przygotowany w oparciu o międzynarodowy standard raportowania GRI. W ubiegłym roku zatwierdziliśmy też Politykę ESG na lata 2021 – 2025, definiującą główne cele naszej działalności w obszarze środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Są to: dbałość o krajobraz, bioróżnorodność i ochronę siedlisk, poprawa efektywności energetycznej, minimalizacja wpływu na otoczenie, zrównoważona gospodarka odpadami oraz troska o relacje międzyludzkie. To najlepszy dowód, że kwestia zrównoważonego rozwoju ma dla nas duże znaczenie – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Srebrnymi Listkami CSR POLITYKI nagrodzono przedsiębiorstwa, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, wdrażają najwyższej jakości rozwiązania oraz ujawniają informacje związane ze swoją działalnością. Oceny w konkursie zostały przyznane na podstawie analizy wypełnionej przez firmy ankiety, opracowanej według wytycznych normy ISO 26000. Złoty Listek CSR POLITYKI trafił do 21 firm, Srebrny Listek do 27, a Biały Listek do 35 przedsiębiorstw.

W tym roku redakcja wprowadziła też nową kategorię – Zielony Listek CSR. Wyróżnione zostały nim firmy, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja do tych warunków są kluczowymi elementami strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami.

 

31.05.2022

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR.  W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

W jubileuszowej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu wprowadziło kilka zmian. Zdecydowano o nieprzyjmowaniu praktyk, które dotyczyły działań stricte akcyjnych i niezwiązanych z działaniami na poziomie strategicznym czy nieposiadających waloru innowacji. Dodatkowo, podobnie jak w roku ubiegłym, organizatorzy wyznaczyli limit dziesięciu nowych praktyk zgłaszanych przez jedną firmę. Tym razem ograniczenie to dotyczyło także praktyk długoletnich. Zmiany te miały na celu skłonienie firm do zgłaszania do raportu aktywności CSR wnoszących nową jakość.

W raporcie opublikowanym przez FOB po raz kolejny znalazły się dobre praktyki CSR podejmowane przez Emitel. Wśród nich są takie jak: przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom i nadużyciom, równe szanse w miejscu pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, dialog społeczny wewnątrz firmy, rozwój i edukacja, digitalizacja  miejsca pracy,  Akademia Mindfullnes czy promocja zdrowia. W wyszukiwarce dobrych praktyk na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/ można zapoznać się łącznie z 34 praktykami zgłoszonymi przez Emitel.

Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy jako troskę o pracowników, szeroko pojęte otoczenie firmy oraz wrażliwość na kwestie różnorodności. W ubiegłym roku zatwierdziliśmy Politykę ESG na lata 2021 – 2025, a do każdego kierunku przypisaliśmy odpowiadające im globalne Cele Zrównoważonego rozwoju ONZ. To ważny dokument dla Spółki, który definiuje główne cele naszej działalności w obszarze środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Cieszę się, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz kolejny dostrzega nasze działania, uwzględniając kolejne dobre praktyki Emitel w swoim raporciepowiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

 

25.05.2022

Od 23 maja b.r. sieć nadawcza MUX3 dla obszaru województwa łódzkiego składa się z dziewięciu obiektów nadawczych, które zapewniają zasięg dla 94,96% mieszkańców dla nadawania w standardzie DVB-T i 98,7 % mieszkańców dla nadawania w standardzie DVB-T2. Przed refarmingiem tych obiektów było sześć.

Wyłączenie nadawania sygnału z nadajnika Łódź „Komin EC-4” i zmiana lokalizacji obiektów emisyjnych są zgodne z wcześniejszymi planami. Obecnie emisja odbywa się na 9, zamiast wcześniejszych 6, obiektach nadawczych.

Stacja nadawcza Łódź „Komin EC-4” była rozwiązaniem tymczasowym, zastosowanym do momentu wybudowania nowego obiektu nadawczego i jest obecnie w likwidacji. Docelowym obiektem nadawczym jest obiekt Łódź/Dąbrowa. Ze względu na wyłączenie nadawania sygnału telewizyjnego z nadajnika Łódź „Komin EC-4” u niektórych odbiorców może wystąpić konieczność przekierowania anten odbiorczych, w zależności od lokalizacji, na obiekty nadawcze (RTCN) Zygry i (SLR) Łódź/Dąbrowa.

Część województwa łódzkiego, wcześniej odbierająca sygnał z nadajnika Łódź „Komin EC-4”, ma obecnie zapewniony odbiór z obiektów Skierniewice/Bartniki oraz (TSR) Kamieńsk. Nowe urządzenia zainstalowane na obiektach nadawczych RTCN Zygry i (SLR) Łódź/Dąbrowa zapewniają o 30% większą moc w porównaniu do wcześniejszego rozwiązania. Zmiana jest więc dużo korzystniejsza dla widzów.

Informacje dotyczące zmian związanych z procesem refarmingu, a także o możliwej konieczności korekty ustawień anten odbiorczych w tym obszarze, publikowaliśmy w zakładce „refarming” na stronie Emitel pod adresem https://emitel.pl/refarming/. Szczegóły na mapce.

W prowadzonych szeroko akcjach informacyjnych zachęcamy też wszystkich do korzystania z aplikacji EmiMaps, gdzie odbiorca wprowadzając swoją lokalizację może w łatwy sposób uzyskać informację o lokalizacji najbliższej stacji nadawczej, kierunku ustawienia i rodzaju anteny do odbioru. Emitel uruchomił również aplikacje o podobnej funkcjonalności, działające na smartfonach Android i IOS.

Dodatkowo, aby wątpliwości i pytania naszych widzów nie zostały bez odpowiedzi, uruchomiliśmy infolinię (numer telefonu 22 711-77-77), gdzie odbiorcy mogą uzyskać informację o zmianach.

 

23.05.2022

W nocy z 22 na 23 maja Emitel przeprowadził zmianę częstotliwości i standardu nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej MUX1, MUX2 oraz MUX4. Zmiany dotyczyły prawie całej południowej Polski – objęły południową część Wielkopolski, Ziemię Łódzką, Kielecczyznę, Podkarpacie, Małopolskę, Górny Śląsk i Opolszczyznę.

Refarming pasma 700 MHz zbliża się do końca. Za nami już trzy z czterech etapów projektu. Po jego zakończeniu Polacy zyskają nie tylko nową jakość telewizji, ale zwolnione pasmo posłuży rozwojowi sieci mobilnej 5. generacji. Ostatni etap, kończący cały proces refarmingu, zaplanowany jest już na 27 czerwca br.

W przypadku widzów z województwa łódzkiego oprócz przestrojenia odbiornika może być konieczna korekta ustawień anten odbiorczych. Szczegółowe parametry można sprawdzić w aplikacji EmiMaps: www.emitel.pl/strefa-klienta/odbior-rtv/aplikacja-emimaps/.

Dziś w nocy refarming pasma 700 MHz i zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej objął już swoim zasięgiem prawie całą południową Polskę. Oznacza to, że naziemna telewizja w standardzie DVB-T2 jest już dostępna na 68% powierzchni Polski

Realizowana w ramach refarmingu zmiana standardu nadawania DVB-T2/HEVC to:

✓ Lepsza jakość obrazu – rozdzielczość HD

✓ Możliwość nadawania programów UHD / 4k

✓ Lepsza jakość dźwięku

✓ Szerszy zakres udogodnień – personalizacja dźwięku

✓ Usługi dodatkowe – telewizja hybrydowa HbbTV

✓ Lepsza oferta – możliwe będzie zmieszczenie większej liczby kanałów na multipleksach.

Po przeprowadzeniu zmian znaczna część odbiorników telewizyjnych lub dekoderów (tzw. set top boxów) powinna samoczynnie zaktualizować listę programów telewizyjnych. W przypadku niektórych modeli odbiorników może być konieczne ponowne wyszukanie kanałów z pomocą pilota zdalnego sterowania. Widzowie posiadający starsze odbiorniki, niekompatybilne ze standardem DVB-T2/HEVC, aby móc odbierać sygnał naziemnej telewizji cyfrowej powinni zaopatrzyć się w dekoder lub wymienić telewizor. Strona rządowa wspiera gospodarstwa domowe w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, przyznając bon na dofinansowanie. W przypadku zakupu telewizora kwota dofinansowania wynosi 250 zł, natomiast w przypadku dekodera jest to 100 zł.  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie : https://www.gov.pl/web/dvbt2

Refarming pasma 700 MHz to operacja przeniesienia multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694–790 MHz do niższego zakresu 470–694 MHz. Ma to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby operatorów komórkowych (usługi 5G). Zmiany prowadzone są zgodnie z zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Zgodnie z decyzją UKE zmianie nie podlega jeszcze standard nadawania dla emisji programów MUX3, który będzie mógł nadawać w standardzie DVB-T do końca 2023 roku (https://www.uke.gov.pl/akt/mux-3-bedzie-mogl-nadawac-w-standardzie-dvb-t-do-konca-2023-r-,419.html). Nie zmieniły się również parametry emisji MUX8, który nadawany jest w paśmie VHF i nie jest przedmiotem refarmingu.

Emitel informuje o wszystkich wprowadzanych zmianach na stronie https://www.emitel.pl/refarming/. Informacje te zawierają zarówno wskazanie lokalizacji obiektu, planowany termin przełączenia, jak i numer kanału.

Informacje na temat zmian dostępne są na stronie internetowej Emitel. Aktualne parametry stacji nadawczych można sprawdzić na stronie: www.emitel.pl/strefa-klienta/odbior-rtv/sprawdz-parametry-emisji/  oraz w aplikacji EmiMaps: www.emitel.pl/strefa-klienta/odbior-rtv/aplikacja-emimaps/.

25.04.2022

W nocy z 24 na 25 kwietnia Emitel przeprowadził zmianę częstotliwości i standardu nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej MUX1, MUX2 oraz MUX4. Zmiany dotyczyły Pasa Pomorza od Szczecina do Trójmiasta, dużej części Wielkopolski, Kujaw, zachodniej części Mazowsza.

Był to drugi z czterech etapów projektu refarmingu pasma 700Mhz, którego celem jest zwolnienie częstotliwości na potrzeby telefonii 5. generacji. Kolejne zmiany, o których będziemy informowali z wyprzedzeniem, nastąpią 23 maja br. oraz 27 czerwca 2022.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przypominamy, że zmiana częstotliwości i standardu nadawania programów dotyczy głównie emisji multipleksów MUX1, MUX2 oraz multipleksu MUX4 oraz w wyjątkowych sytuacjach emisji MUX 3 (podczas bieżącego przełączenia zmianie uległy kanały nadawania na nadajniku w Bolewicach oraz Człuchowie). Zmianie nie podlegał standard nadawania dla emisji programów MUX3, który zgodnie z decyzją UKE będzie mógł nadawać w standardzie DVB-T do końca 2023 roku (https://www.uke.gov.pl/akt/mux-3-bedzie-mogl-nadawac-w-standardzie-dvb-t-do-konca-2023-r-,419.html ).

Nie zmieniły się również parametry emisji MUX8, który nadawany jest w paśmie VHF i nie jest przedmiotem refarmingu.

Po przeprowadzeniu zmian znaczna część odbiorników telewizyjnych lub dekoderów (tzw. set top boxów) powinna samoczynnie zaktualizować listę programów telewizyjnych. W przypadku niektórych modeli odbiorników może być konieczne ponowne wyszukanie kanałów z pomocą pilota zdalnego sterowania. Widzowie posiadający starsze odbiorniki, niekompatybilne ze standardem DVB-T2/HEVC, aby móc odbierać sygnał Naziemnej Telewizji Cyfrowej zmuszeni będą do zakupu dekodera lub wymiany odbiornika TV.

Emitel informuje o wszystkich wprowadzanych zmianach na stronie https://www.emitel.pl/refarming/. Informacje te zawierają zarówno wskazanie lokalizacji obiektu, planowany termin przełączenia, jak i numer kanału.

Wczoraj w nocy przeprowadziliśmy zmiany w ramach kolejnego, 2. etapu refarmingu. Przed nami dwa kolejne – ale jesteśmy w pełni przygotowani. Przeprowadzone zmiany nie powinny stwarzać większych trudności z odbiorem programów dla widzów. Kierunki emisji programów z obiektów nadawczych Emitel zazwyczaj się nie zmieniają, a więc potrzeba regulacji kierunku anteny odbiorczej zachodzi tylko w niewielu obszarach bez konieczności wymiany anten odbiorczych. W większości przypadków telewizor samoczynnie zaktualizuje listę programów. W przypadku niektórych odbiorników może być konieczne ręczne wyszukanie kanałów w telewizorze – powiedział Jerzy Godek, Członek Zarządu Emitel S.A.

Przypominamy, że „refarming pasma 700 MHz” to operacja przeniesienia multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694–790 MHz do niższego zakresu 470–694 MHz. Ma to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby operatorów komórkowych (usługi 5G). Zmiany prowadzone są zgodnie z zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Realizowana w ramach refarmingu zmiana standardu nadawania DVB-T2/HEVC to :

✓ Lepsza jakość obrazu – rozdzielczość HD

✓ Możliwość nadawania programów UHD / 4k

✓ Lepsza jakość dźwięku

✓ Szerszy zakres udogodnień – personalizacja dźwięku

✓ Usługi dodatkowe – telewizja hybrydowa HbbTV.

Informacje na temat zmian dostępne są na stronie internetowej Emitel. Aktualne parametry stacji nadawczych można sprawdzić na stronie: www.emitel.pl/strefa-klienta/odbior-rtv/sprawdz-parametry-emisji/  oraz w aplikacji EmiMaps: www.emitel.pl/strefa-klienta/odbior-rtv/aplikacja-emimaps/.

 

04.04.2022

Dbałość o krajobraz, bioróżnorodność i ochronę siedlisk, poprawa efektywności energetycznej, minimalizacja wpływu na otoczenie, zrównoważona gospodarka odpadami oraz troska o relacje międzyludzkie – to kierunki polityki ESG, którymi kieruje się Emitel.

W opublikowanym właśnie raporcie za 2021 rok firma podsumowuje najważniejsze wydarzenia w zakresie podejmowanych działań w obszarze ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego (ESG). To pierwszy raport ESG, sporządzony zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative (GRI).

To nasz pierwszy raport ESG, który stworzyliśmy w oparciu o międzynarodowy standard raportowania GRI. Świadomie zdecydowaliśmy się rozpocząć raportowanie w standardzie ESG wcześniej, zanim stanie się to obowiązujące. Celem naszego raportu jest przedstawienie naszego podejścia do prowadzenia działalności biznesowej i pokazanie strategicznego spojrzenia na przyszłość. Jestem przekonany, że to roczne podsumowanie naszych działań pokazuje, że po raz kolejny zdaliśmy egzamin ze społecznej odpowiedzialności – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

W sierpniu 2021 roku Zarząd Emitel zatwierdził Politykę ESG na lata 2021-2025. To jeden z najważniejszych dokumentów spółki, który definiuje główne cele działalności w obszarze środowiska naturalnego (ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (ang. social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (ang. corporate governance). W trakcie prac nad dokumentem w pierwszej kolejności zidentyfikowane zostały kierunki strategiczne oraz konieczne do podjęcia działania, a do każdego kierunku przypisano odpowiadające im globalne Cele Zrównoważonego rozwoju ONZ.

Emitel rozumie społeczną odpowiedzialność biznesu jako troskę o pracowników i szeroko pojęte otoczenie oraz wrażliwość na kwestie różnorodności. W ubiegłym roku, oprócz stałych inicjatyw i projektów zainicjowanych w poprzednich latach, firma podjęła szereg nowych działań, takich jak m.in. partnerstwo w konkursie „Fair to Women”, organizowanym przez Fundację Vox Feminae we współpracy z partnerem merytorycznym PwC Polska. Emitel dołączył także do inicjatywy 30% Club Poland jako jeden z 13 firm członków – założycieli w Polsce. Emitel stoi na stanowisku, że konieczne jest aktywne promowanie różnorodności w biznesie, w tym w szczególności wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

Jednym z priorytetów firmy jest również dbałość o środowisko naturalne. Celem Emitel jest systematyczne powiększanie areału chronionych siedlisk przyrodniczych oraz udział w programach ochrony gatunkowej. Firma współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” w ramach ochrony sokoła wędrownego. Podejmuje też działania mające na celu redukowanie zużycia energii oraz wykorzystanie źródeł odnawialnych. Na dwóch obiektach nadawczych Emitel wybudował pilotażowe instalacje fotowoltaiczne, które zasilają emisje RTV, a w roku 2022 przewidziano budowę kolejnych kilkunastu instalacji. Firma kupuje również energię elektryczną od brokera oferującego największy udział energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu aż 86% całkowicie zużytej energii elektrycznej jest wolne od emisji CO2.

W 2021 r. Emitel znalazł się w czołowej 15 przedsiębiorstw w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Spółka zdobyła również rekordową liczbę 90 punktów na 100 możliwych oraz ponownie otrzymała wyróżnienie 5 gwiazdek w globalnym badaniu zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju GRESB. Działania i wyniki firmy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego zostały bardzo wysoko ocenione przez audytorów. Zaangażowanie w ESG realizowane przez Emitel doceniło także Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ubiegłorocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, który stanowi największy w Polsce przegląd działań z obszaru odpowiedzialnego biznesu.

Raport dostępny pod linkiem: https://www.emitel.pl/wp-content/uploads/2022/04/Raport-ESG_Emitel_2021.pdf

28.03.2022

W nocy z 27 na 28 marca Emitel przeprowadził zmianę częstotliwości i standardu nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej MUX1, MUX2 oraz MUX4. Zmiany dotyczyły Rejonu Sudetów i Dolnego Śląska i województwa lubuskiego.

Był to pierwszy z czterech etapów projektu refarmingu pasma 700Mhz, którego celem jest zwolnienie częstotliwości na potrzeby telefonii 5. generacji. Zmiana częstotliwości i standardu nadawania programów dotyczyła emisji multipleksów MUX1, MUX2, oraz multipleksu MUX4. Zmianie nie podlegała emisja programów MUX3, który zgodnie z decyzją UKE będzie mógł nadawać w standardzie DVB-T do końca 2023 roku (https://www.uke.gov.pl/akt/mux-3-bedzie-mogl-nadawac-w-standardzie-dvb-t-do-konca-2023-r-,419.html )

Nie zmieniły się również parametry emisji MUX8, który nadawany jest w paśmie VHF i nie jest przedmiotem refarmingu.

Widzowie, których dotyczyły zmiany w standardzie nadawania z DVB-T na DVB-T2, nie muszą dokonywać żadnych korekt ustawień anten odbiorczych.

Po przeprowadzeniu zmian, znaczna część odbiorników telewizyjnych lub dekoderów (tzw. set top boxów) powinna samoczynnie zaktualizować listę programów telewizyjnych. W przypadku niektórych modeli odbiorników może być konieczne ponowne wyszukanie kanałów z pomocą pilota zdalnego sterowania. Widzowie posiadający starsze odbiorniki, niekompatybilne ze standardem DVB-T2/HEVC, aby móc odbierać sygnał Naziemnej Telewizji Cyfrowej zmuszeni będą do zakupu dekodera lub wymiany odbiornika TV

Emitel informuje o wszystkich wprowadzanych zmianach na stronie https://www.emitel.pl/refarming/ Informacje te zawierają zarówno wskazanie na lokalizację obiektu, planowany termin przełączenia jak i numer kanału.

-„ Wczoraj w późnych godzinach nocnych dokonaliśmy zmian w ramach 1. etapu refarmingu. Wszystkie zadania zostały wykonane z powodzeniem. Zmiana częstotliwości nadawania nie powinna oznaczać większych trudności dla widzów. Kierunki emisji programów z obiektów nadawczych Emitel nie zmieniają się, a więc nie ma potrzeby regulacji ani wymiany anten odbiorczych. W większości przypadków telewizor samoczynnie zaktualizuje listę programów. W przypadku niektórych odbiorników może być konieczne ręczne wyszukanie kanałów w telewizorze” – powiedział Jerzy Godek, Członek Zarządu Emitel S.A.

Tak zwany „refarming pasma 700 MHz” to operacja przeniesienia multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694–790 MHz do niższego zakresu 470–694 MHz. Ma to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby operatorów komórkowych (usługi 5G). Zmiany prowadzone są zgodnie z zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Realizowana w ramach refarmingu zmiana standardu nadawania DVB-T2/HEVC to :

✓ Lepsza, jakość obrazu – rozdzielczość HD

✓ Możliwość nadawania programów UHD / 4k

✓ Lepsza jakość dźwięku

✓ Szerszy zakres udogodnień – personalizacja dźwięku

✓ Usługi dodatkowe – telewizja hybrydowa HbbTV

Informacje na temat zmian dostępne są na stronie internetowej Emitel. Aktualne parametry stacji nadawczych można sprawdzić na stronie: www.emitel.pl/strefa-klienta/odbior-rtv/sprawdz-parametry-emisji/ oraz w aplikacji EmiMaps: www.emitel.pl/strefa-klienta/odbior-rtv/aplikacja-emimaps/

01.03.2022

Program pierwszy ukraińskiej telewizji publicznej UA1, jest dostępny dla widzów telewizji naziemnej, posiadających telewizory podłączone do Internetu ze standardem HbbTV,  dzięki współpracy Telewizji Polskiej z Emitel.

Kanał można odbierać na pozycji 95 MUX-8. To krok w kierunku poprawy sytuacji obywateli, którzy w obliczu działań wojennych znaleźli schronienie w Polsce.

W obecnej sytuacji dostęp do aktualnych wiadomości i ważnych informacji dla osób z Ukrainy w ich ojczystym języku jest niezwykle istotny. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Telewizja Polska oraz Emitel uruchomiły transmisję telewizji ukraińskiej UA Perszyj. Kanał jest dostępny dla widzów telewizji naziemnej, posiadających telewizory podłączone do Internetu ze standardem HbbTV. Kanał można odbierać na pozycji 95 MUX-8.

Program UA1 ukraińskiej telewizji publicznej UA:PBC jest dostępny obecnie również za pośrednictwem aplikacji TVP GO (Aplikacje Mobilne i HbbTV) , TVP VOD (aplikacje mobilne i Smart TV) oraz portalu internetowego TVP Stream.

Dostęp do treści ukraińskiego nadawcy przyczyni się do lepszego informowania obywateli Ukrainy o wydarzeniach w ich ojczyźnie.