zmiana

15.04.2021

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało po raz 19. raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Po raz pierwszy w historii konieczne było podsumowanie tak nadzwyczajnego roku. Raport odpowiada na pytania dotyczące tego, jak wyglądał odpowiedzialny biznes w roku pandemii.

W raporcie opublikowanym przez FOB po raz kolejny znalazły się dobre praktyki CSR podejmowane przez Emitel. Wśród nich są takie jak: gotowość do niesienia pomocy, wsparcie psychologiczne pracowników, promocja zdrowia czy aktywność sportowa. Łącznie 15 praktyk długoletnich, a także 9 nowych wdrażanych praktyk.

Pandemia miała ogromny wpływ na gospodarkę i codzienne życie wszystkich Polaków. Dlatego Emitel podjął szereg działań w kontekście pandemii SARS-CoV-2. Co niezwykle istotne – dla polskich władz i instytucji zaangażowanych w walkę z pandemią telewizja i radio to jedne z podstawowych kanałów komunikacji ze społeczeństwem a dla wielu Polaków, szczególnie seniorów, to jedyne źródła informacji. Dlatego niezwykle ważne dla Emitel było utrzymanie ciągłości świadczenia usług emisji, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników oraz wszystkich partnerów Spółki.

W Emitel społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy nie tylko jako okazywanie troski naszym pracownikom, ale także szerzej – jako pomoc innym i umiejętność uruchamiania działań w zależności od bieżących potrzeb, a takie pojawiły się w związku z koronawirusem. Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych przez nas inicjatyw. Żadne nie były przypadkowe, co potwierdza raport FOB, wpisując je na listę dobrych praktyk. Mamy określoną strategię i działamy według przyjętych założeń, bo wiemy, że zaufanie, które zbudujemy dziś, będzie procentowało w przyszłości. Wielokrotnie podkreślałem, że prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny i w 2020 roku przyszło nam z tej odpowiedzialności zdawać egzamin. Myślę, że Emitel zdał ten egzamin bardzo dobrze – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Wszystkie praktyki z kolejnych edycji raportu publikowane są w wyszukiwarce dobrych praktyk

Najnowsza edycja zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk (1696 w poprzedniej edycji), które zostały zgłoszone przez 225 firm (214 w poprzedniej edycji), w tym 57 firm z sektora mikro, małych i średnich (55 w poprzedniej edycji). Pod względem dobrych praktyk to rekordowa publikacja, natomiast liczba firm to drugi wynik w historii ukazywania się raportu. Na liczbę blisko 2000 działań CSR składają się dwie grupy praktyk. Pierwsza z nich to praktyki nowe, zgłoszone po raz pierwszy do raportu. W najnowszej edycji znalazło się ich 1013 (712 w poprzedniej edycji). Drugą grupę stanowią praktyki długoletnie, opublikowane już w poprzednich edycjach raportu, ale realizowane w minionym roku. W tym roku było to 945 inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu (983 w poprzedniej edycji).

 

 

17.03.2021

Rozpoczęcie zmiany zakresu częstotliwości nadawania telewizji naziemnej (tzw. refarming częstotliwości), połączone z procesem przejścia na nowy standard nadawania, odnowienie wieloletnich kontraktów z nadawcami, rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażanie rozwiązań w zakresie inteligentnych miast – to strategiczne projekty realizowane w 2020 r. przez Emitel, wiodącego operatora naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej i niezależnego operatora infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Na tych obszarach będzie koncentrować się działalność spółki również w 2021 r.

To był wyjątkowy rok dla nas wszystkich i nie sposób podsumować go, nie uwzględniając pandemii COVID-19 i związanych z nią wyzwań. Obok zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom i współpracownikom, niezwykle ważne, z uwagi na charakter działalności Emitel, było dla nas utrzymanie ciągłości świadczenia usług. Mieliśmy świadomość, że dla władz i instytucji zaangażowanych w walkę z pandemią telewizja i radio to jeden z podstawowych kanałów komunikacji ze społeczeństwem, a ponad 1/3 gospodarstw domowych w Polsce korzysta jedynie z naziemnej telewizji cyfrowej do odbioru programów telewizyjnych. Cieszymy się, że pomimo wielu wyzwań w 2020 r. z sukcesem przeprowadziliśmy kilka kluczowych projektów oraz zapoczątkowaliśmy inwestycje, które w naszym przekonaniu mogą być niezwykle ważne dla przyszłego rozwoju naszej firmy – wskazał Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Refarming i telewizja cyfrowa 2.0
W podstawowym obszarze działalności Emitel, jakim jest emisja i przesył programów telewizyjnych i radiowych, jednym z kluczowych projektów było rozpoczęcie procesu refarmingu częstotliwości, czyli zmiany zakresu częstotliwości nadawania telewizji naziemnej. Przełączenie częstotliwości rozpoczęło się w pierwszej połowie 2020 r., a projekt będzie prowadzony do końca czerwca 2022 r.

Refarming częstotliwości realizowany jest w całej Europie, gdzie do tej pory do nadawania telewizji naziemnej wykorzystywano częstotliwości z zakresu 470-790 MHz. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, wszystkie kraje członkowskie muszą zwolnić pasmo 694-790 MHz na potrzeby rozwoju sieci komórkowej piątej generacji (5G). W Polsce projekt ten jest realizowany równolegle ze zmianą standardu nadawania i kodowania z obecnego DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC.

Nowy standard umożliwi m.in. nadawanie wszystkich programów naziemnej telewizji cyfrowej w jakości HD, a nadawcom umożliwi zaoferowanie widzom nowych programów telewizyjnych, ponieważ regulatorzy rynku przewidzieli możliwość uruchomienia nawet dwóch nowych multipleksów telewizyjnych. Obecnie Emitel obsługuje pięć multipleksów, obejmujących łącznie 41 kanałów, w tym 28 darmowych. Od kilku miesięcy, we współpracy z nadawcami, Emitel emituje testowo sygnał telewizyjny z wykorzystaniem nowego standardu nadawania i kodowania DVB-T2/HEVC w kilku polskich miastach. W zasięgu próbnej emisji jest około 13,6 mln widzów.

Refarming jest największym przedsięwzięciem, jakie przechodzi telewizja naziemna w Polsce, większym nawet niż przejście z nadawania analogowego na cyfrowe w 2013 r. Dla nas jest to projekt dekady. Operacja ta nie ogranicza się tylko do zmiany częstotliwości nadawania z 694-790 MHz na inną, ale wymaga też zagęszczenia sieci nadawczej, a więc uruchomienia emisji z dodatkowych masztów, instalacji nowych systemów antenowych. Musimy też wymienić aparaturę nadawczą oraz zbudować całkowicie nową sieć telekomunikacyjną, dosyłającą programy telewizyjne do obiektów nadawczych. Wszystko to musi się wydarzyć do czerwca 2022 r. Jest to tym bardziej skomplikowane, że pracujemy na „żywym organizmie” – na działającej sieci, nie przewidziano równoległego nadawania, jak 10 lat temu, kiedy uruchamiana była telewizja cyfrowa – podkreślił Prezes Zarządu Emitel.

Wieloletnie kontrakty z nadawcami telewizji naziemnej
Lata 2020-2021 to dla Emitel także okres negocjacji nowych umów z nadawcami w związku z wygasaniem dotychczasowych wieloletnich kontraktów.

Zakończyliśmy negocjacje i zawarliśmy nową umowę na dystrybucję programów TVP na Multipleksie 3, odnowiliśmy również kluczowe kontrakty na Multipleksach 1 i 2, a także na Multipleksie 4. Zawarcie nowych, wieloletnich kontraktów z nadawcami traktujemy jako wyraz zaufania ze strony naszych klientów, a także potwierdzenia potencjału telewizji naziemnej, która jest dzisiaj wiodącą platformą pod względem liczby widzów, obejmującą swoim zasięgiem niemal 100% populacji Polski – skomentował Andrzej J. Kozłowski.

To, co charakteryzuje polski rynek telewizyjny na tle całej Europy, to stabilna i wysoka oglądalność telewizji (średnio 4 godz. i 21 minut dziennie w 2020 r., wg Nielsena). Cyfrowa telewizja naziemna od zawsze utrzymuje na naszym rynku najwyższą oglądalność. Około 32% domowych odbiorników telewizyjnych korzysta z niej jako głównej metody dostarczania sygnału. Dalsze perspektywy rozwoju platformy naziemnej wynikają m.in. ze struktury demograficznej – większość Polaków żyje poza największymi miastami, a około 36% z nich na terenach wiejskich. Sygnał telewizji naziemnej wydaje się być najbardziej efektywnym sposobem dotarcia do widza w całej Polsce.

Nowe technologie multimedialne w telewizji naziemnej i radiu
Celem Emitel jest nie tylko dbanie o jak najwyższą jakość i dostępność emisji na terenie całego kraju. Spółka dąży też do tego, aby telewizja naziemna była jeszcze bardziej atrakcyjna niż obecnie. Przykładem jest rozwój usług w oparciu o technologię HbbTV, czyli połączenia przekazu linearnego z dodatkowymi usługami i treścią, dostarczanymi przez internet – stąd określenie „telewizja hybrydowa”.

Rozwijamy także nasz inny ważny projekt, czyli platformę IPTV/OTT dla operatora komórkowego Orange. Po wygraniu dwa lata temu międzynarodowego przetargu kontynuujemy współpracę z naszym kluczowym klientem w tym przedsięwzięciu. Wspólnie z Orange stale rozwijamy tę usługę, wprowadzamy najnowsze technologie – dodał Prezes Zarządu Emitel.

Emitel zwiększa również zasięg cyfrowego radia DAB+ dla Polskiego Radia. Po uruchomieniu nowych nadajników w 2020 r., obecnie 39 cyfrowych emisji dociera do blisko 70% populacji Polski.

Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
Choć biznes radiowo-telewizyjny pozostaje największą częścią działalności Emitel, firma od kilku lat dynamicznie rośnie również w nowych obszarach. Działa m.in. jako tzw. operator TowerCo, który stawia własne wieże telekomunikacyjne i podnajmuje na nich miejsce klientom.

W 2020 r. wciąż rozbudowywaliśmy sieć obiektów dla telefonii komórkowych. Pomimo utrudnień związanych z pandemią, w naszej ocenie rozwijaliśmy się w tej dziedzinie wyjątkowo sprawnie. Nasza sieć wzbogaciła się o kilkadziesiąt nowych stacji. To efekt rozwoju tzw. modelu „build to suit” – budujemy maszty we wskazanych przez operatorów lokalizacjach i udostępniamy im miejsca na ich urządzenia nadawcze. W ten sposób nasi partnerzy obniżają koszty, a my zyskujemy możliwość osiągania dodatkowych przychodów, rozbudowując jednocześnie własne portfolio obiektów jako operator TowerCo. Poza operatorami komórkowymi, udostępniamy je firmom posiadającym własne sieci łączności radiowej, a także różnym jednostkom administracji państwowej – wskazał Prezes Zarządu Emitel.

Na koniec 2020 r. Emitel posiadał 521 wież i masztów telekomunikacyjnych na terenie całego kraju.
Rozbudowa sieci obiektów telekomunikacyjnych to nie jedyny obszar rozwoju infrastruktury Emitel. Budujemy także systemy DAS, tj. systemy anten rozproszonych, które już dziś, jeszcze w technologii 4G, poprawiają pojemność sieci komórkowych w zamkniętych i otwartych przestrzeniach, takich jak stadiony sportowe, centra handlowe, muzea oraz osiedla o gęstej i zwartej zabudowie. W takich miejscach sprawdza się to idealnie i uważamy, że rozwiązania tego typu będą wykorzystywane w jeszcze większym zakresie przy okazji budowy sieci 5G – wyjaśnił Andrzej J. Kozłowski.

Emitel jest m.in. wykonawcą projektu DAS na Stadionie Śląskim, a w 2020 r. zrealizował taki projekt w Elektrowni Powiśle – nowej, nowoczesnej przestrzeni usługowo-handlowej na mapie Warszawy. Z kolei na terenie Miasteczka Wilanów firma zamontowała innowacyjne instalacje antenowe na potrzeby telefonii komórkowej. W trosce o krajobraz mają one dyskretną formę eleganckich ulicznych latarni.

Gospodarka 4.0 (Internet Reczy / rozwiązania Inteligentnych Miast)
Kolejnym perspektywicznym obszarem działalności Emitel są rozwiązania tzw. Inteligentnych Miast (ang. smart cities). Jeden z przykładów to zbudowana we współpracy z Gminą Piaseczno sieć czujników na potrzeby zdalnego pomiaru zajętości miejsc parkingowych, sensorów do pomiaru poziomu wypełnienia koszy na śmieci, a także alarmowych czujników zalewowych do monitorowania poziomu wody w rzekach i głównych rowach melioracyjnych.

– Sądzimy, że rozwiązania oparte o technologie Smart Cities / Internetu Rzeczy mają olbrzymi potencjał w Polsce. Od kilku lat przygotowywaliśmy się w tym zakresie, z tego też powodu wstąpiliśmy do globalnego sojuszu LoRa Alliance, ponieważ wiele naszych rozwiązań budujemy w oparciu o technologię LoRaWAN. Są to dla nas istotne projekty, pozwalające nam pokazać na tym przyszłościowym rynku nasze możliwości jako innowacyjnej firmy wyspecjalizowanej w komunikacji bezprzewodowej – wskazał Prezes Zarządu Emitel.
Wdrożenia rozwiązań Smart Cities Emitel traktuje dziś nie tyle jako źródło nowych przychodów, lecz szansę kształtowania wartościowych relacji z całym swoim otoczeniem. Dzięki nowoczesnym technologiom, miasta mogą być lepiej zarządzane, przyjazne i wygodne dla mieszkańców, a jednocześnie bezpieczne, efektywne i ekologiczne.

Naszym priorytetem jest odpowiedzialne podejście w biznesie, które godzi ekonomiczny wzrost firmy z ochroną środowiska oraz szeroko rozumianym interesem społecznym. Potwierdzają to rosnące od kilku lat, wysokie wyniki, jakie Emitel osiąga w globalnym badaniu zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju GRESB. Jesteśmy przekonani, że tylko takie nastawienie umożliwia długofalowy rozwój, przynosząc korzyści zarówno firmie, jak i jej otoczeniu – podsumował Andrzej J. Kozłowski.

Więcej informacji nt. podsumowania 2020 r. i projektów strategicznych Emitel dostępnych jest w Raporcie Zaangażowania Społecznego 2020.

08.03.2021

8 marca br. startuje I edycja konkursu “Fair to Women”, którego celem jest promocja idei równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce oraz wyróżnianie tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Vox Feminae, partnerem merytorycznym PwC Polska, partnerem głównym Emitel S.A., partnerem ABSL a partnerami medialnymi PAP i 300Gospodarka.

Równość płac, programy wspierające łączenie życia prywatnego i zawodowego, udział kobiet na stanowiskach kierowniczych, równościowa kultura organizacyjna – to najważniejsze tematy, na jakie będzie zwracać uwagę kapituła konkursu wyłaniając laureatów.

Rola kobiet w polityce i biznesie systematycznie rośnie a kolejne branże i stanowiska otwierają się na kobiety. Warto wspomnieć niedawne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i objęcie stanowiska Wiceprezydent po raz pierwszy w historii właśnie przez kobietę – Kamelę Harris. Na najwyższych szczeblach w biznesie kobiety są jeszcze słabo reprezentowane, a realnym problemem pozostaje różnica w ich wynagrodzeniach w stosunku do zarobków mężczyzn. Oczywiście specyfika niektórych zawodów powoduje, że szczególnie w firmach technologicznych, inżynierskich naturalną kwestią jest dysproporcja w zatrudnieniu kobiet – taka sytuacja ma miejsce np. w naszej firmie. Nie zmienia to faktu, że problem istnieje i trzeba pomagać kobietom w ich samorealizacji, wspierać budowanie różnorodności – stąd decyzja o wsparciu konkursu Fair to Women powiedział Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel S.A.

„To, jak wygląda sytuacja kobiet na rynku praca, w głównej mierze zależy od pracodawców. Dlatego bardzo zależy nam na nagrodzeniu tych firm, które w obszarze tworzenia przyjaznego i równego środowiska pracy dla kobiet zrobili najwięcej. W dojrzałych organizacjach kwestie dotyczące Diversity & Inclusion stanowią ważny element strategii działania. Mam nadzieję, że promując najlepsze praktyki w tym zakresie przyczynimy się do wzrostu znaczenia kwestii różnorodności także w innych przedsiębiorstwach” – mówi Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC, liderka zespołu People & Organization.

„W naszym konkursie chcemy wyróżnić tych pracodawców, którzy stwarzają kobietom takie warunki pracy i rozwoju, aby mogły się w pełni realizować zawodowo bez rezygnacji z życia rodzinnego” – mówi Monika Fill, prezes Fundacji Vox Feminae.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest kierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw. Mogą̨ do niego przystąpić firmy, które prowadzą działalność na terenie Polski. W konkursie oceniane będą wszelkie rozwiązania wychodzące poza obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa. Firmy ubiegające się̨ o wyróżnienie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter stały i kompleksowy. Oceny nadesłanych zgłoszeń i wyboru laureatów dokona kapituła konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora i partnerów konkursu:

  • Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC, liderka zespołu People & Organization
  • Andrzej Kozłowski, prezes zarządu Emitel
  • Iwona Słończewska-Knap, dyrektor zarządzająca w ABSL
  • dr Magdalena Butrymowicz, prawnik, radca prawny, adiunkt w Katerze Prawa Rodzinnego na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie
  • Monika Fill, prezes zarządu Fundacji Vox Feminae

Pracodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni do 22 marca br. wypełnić i przesłać ankietę dostępną na stronie www.fairtowomen.pl

04.03.2021

Zachęcamy do wsparcia Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci – poprzez podarowanie 1% swojego podatku

 

Szanowni Państwo,

Jeśli jeszcze nie rozliczyliście swojego zeznania podatkowego za ubiegły rok i zastanawiacie się, jakiej organizacji pożytku publicznego podarować 1% swojego podatku dochodowego – chcielibyśmy zachęcić Was do wsparcia Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Fundacja opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach.

Emitel wsparł Fundację już kilkukrotnie, a w grudniu ubiegłego roku wysyłając kartki świąteczne z życzeniami do naszych klientów zasililiśmy jednocześnie konto Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci – ponieważ to tam trafił dochód ze sprzedaży kartek.

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci ma status Organizacji Pożytku Publicznego i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097123.

Każdy, komu nie jest obojętny los nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin może wesprzeć działalność Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Dlatego jeśli mamy taką możliwość – pomóżmy! Serdecznie Was do tego zachęcamy.

Link do strony fundacji: www.hospicjum.waw.pl

 

16.02.2021

TVN S.A. oraz Emitel S.A. rozpoczęły etap testów nadawania programów telewizyjnych w ramach naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC w Gdańsku. Testy obejmą emisję programów TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro TV HD oraz TVN Fabuła HD.

Obecnie emisje testowe programów TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro TV HD oraz TVN Fabuła HD są dostępne w 5 miastach w Polsce; w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Gdańsku. Ich realizacja ma na celu zweryfikowanie osiąganych zasięgów i jakości emisji sygnału programów TVN Grupa Discovery. Umożliwi także weryfikację, czy odbiorniki telewizyjne w domach widzów są przystosowane do obsługi nowego standardu nadawania.

„Wraz z uruchomieniem nadajnika w Gdańsku rozszerzyliśmy zasięg emisji testowych do pięciu lokalizacji w kraju. W ten sposób miliony widzów będą mogły przygotować się do odbioru telewizji naziemnej w nowym standardzie DVB-T2/HEVC. Analizujemy możliwości realizacji testów w kolejnych miastach.” – powiedziała Dorota Żurkowska, Członek Zarządu TVN S.A.

„W pierwszej połowie 2022 roku rozpocznie się migracja telewizji naziemnej do nowego standardu – DVB-T2/HEVC. Dzięki nowemu standardowi odbiorcy naziemnej telewizji zyskają nową, lepszą jakość obrazu i dźwięku, a nadawcy otrzymają możliwość rozwijania swojej oferty. To również szansa do przetestowania posiadanych odbiorników telewizyjnych przez widzów. Chcemy się dobrze przygotować do tych działań stąd też wspólne testy z TVN S.A – ostatnio rozszerzone o Gdańsk.” – powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Standard DVB-T2/HEVC to technologia oferująca lepszą efektywność wykorzystywania pasma częstotliwości, a co za tym idzie, umożliwiająca m.in. nadawanie wszystkich programów naziemnej telewizji cyfrowej w jakości HD. Następca standardu DVB-T tworzy również możliwość wprowadzania nowych programów telewizyjnych, dostępnych bezpłatnie dla wszystkich widzów. Standard ten jest już wykorzystywany w wielu krajach Europy, w Polsce zmiana została zaplanowana na 2022 rok.

 

02.02.2021

W raporcie za rok 2020 Emitel podsumowuje najważniejsze wydarzenia w zakresie podejmowanych działań w obszarze ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego (ESG).

(Raport: http://dps.asp24.pl/flip/emitel_nw_brand_extention/ )

Raport przedstawia najważniejsze ubiegłoroczne wydarzenia, sukcesy i wyzwania, który pokazuje, jak w praktyce Emitel realizuje ideę społecznej odpowiedzialności. Odpowiedzialność społeczna to kultura organizacyjna, która w tworzeniu i realizacji strategii uwzględnia oczekiwania pracowników oraz wszystkich grup interesariuszy Emitel – partnerów społecznych, klientów i dostawców oraz oczywiście środowiska naturalnego. W Emitel wierzymy, że takie podejście przynosi korzyści firmie i jej otoczeniu, prowadzi do długofalowego rozwoju i przyczynia się do podnoszenia jakości życia nas wszystkich. Tegoroczna edycja raportu  jest obszerniejsza niż w latach ubiegłych. Postanowiliśmy też w większym zakresie oddać głos naszym pracownikom oraz z szerszej perspektywy pokazać różne aspekty działalności Spółki.

Pandemia miała ogromny wpływ na gospodarkę i codzienne życie wszystkich Polaków. Dlatego również w raporcie Emitel znajdą się odniesienia do działań, które podejmowaliśmy w roku ubiegłym w kontekście pandemii SARS-CoV-2. Dla polskich władz i instytucji zaangażowanych w walkę z pandemią telewizja i radio to jeden z podstawowych kanałów komunikacji ze społeczeństwem a dla wielu Polaków, szczególnie seniorów, to jedyne źródło informacji.  Dlatego niezwykle ważne dla Emitel było utrzymanie ciągłości świadczenia usług emisji z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników oraz wszystkich partnerów Spółki.

– Jestem głęboko przekonany, że społeczna odpowiedzialność biznesu to doskonały sposób na budowanie wartości firmy na rynku, zdobycie zaufania klientów, szansa pozyskania wartościowych pracowników oraz kształtowanie wartościowych relacji z całym naszym otoczeniem. W raporcie, który Państwu prezentujemy, znajdziecie potwierdzenie moich słów.  Rok 2020 był wyjątkowy i upłynął pod znakiem walki z pandemią i olbrzymiego wysiłku lekarzy i pracowników służby zdrowia, którzy stali i nadal stoją na pierwszej linii walki o zdrowie i życie Polaków. Korzystając z okazji chciałbym w imieniu własnym i pracowników Emitel podziękować za ich wysiłek, a wszystkich Państwa zachęcić do zaszczepienia się przeciwko Covid-19 tak szybko jak to będzie możliwe – powiedział Andrzej J. Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel S.A.

W czerwcu, dziennik Rzeczpospolita uznał Emitel za jedną z dziesięciu najważniejszych firm dla polskiej gospodarki. Ranking został przygotowany z okazji obchodów stulecia istnienia dziennika Rzeczpospolita, a laureatów wybierała kapituła rankingu, składająca się z uznanych ekonomistów i analityków rynku.

Spółka otrzymała także 5 gwiazdek w globalnym badaniu zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju GRESB. Działania i wyniki firmy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego zostały bardzo wysoko ocenione przez audytorów. Działania z zakresu ESG realizowane przez Emitel zostały także docenione w ubiegłym roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w  raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, który stanowi największy przegląd działań z obszaru odpowiedzialnego biznesu.

 

 

27.01.2021

TVN S.A. oraz Emitel S.A. rozpoczęły etap testów nadawania programów telewizyjnych w ramach naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC. Testy obejmą emisję programów TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro TV HD oraz TVN Fabuła HD – w 4 miastach w Polsce.

Standard DVB-T2/HEVC to technologia oferująca lepszą efektywność wykorzystywania pasma częstotliwości, a co za tym idzie, umożliwiająca m.in. nadawanie wszystkich programów naziemnej telewizji cyfrowej w jakości HD. Następca standardu DVB-T tworzy również możliwość wprowadzania nowych programów telewizyjnych, dostępnych bezpłatnie dla wszystkich widzów. Standard ten jest już wykorzystywany w wielu krajach Europy, w Polsce zmiana została zaplanowana na 2022 rok.

Realizacja emisji testowych ma na celu zweryfikowanie osiąganych zasięgów i jakości emisji sygnału programów TVN Grupa Discovery, a także umożliwi weryfikację, czy odbiorniki telewizyjne w domach widzów są przystosowane do obsługi nowego standardu nadawania. Od 26 stycznia 2021. emisje testowe programów TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro TV HD oraz TVN Fabuła HD są dostępne w 4 miastach w Polsce (Warszawa, Bydgoszcz, Katowice, Łódź,) Wartością dodaną dla widzów są też testy TVN Fabuła HD, który do tej pory był dostępny jedynie na platformach satelitarnych i w sieci kablowej.

– W pierwszej połowie 2022 roku rozpocznie się migracja telewizji naziemnej do nowego standardu – DVB-T2/HEVC. Zmiany dotyczą infrastruktury nadawczej na terenie całego kraju. Nasze obiekty i zainstalowane na nich systemy muszą być odpowiednio przygotowane by w odpowiednim momencie możliwe było przełączenie zarówno standardu emisji z DVB-T na DVB-T2 jak i częstotliwości. Do tej operacji chcemy się dobrze przygotować, stąd też wspólne testy z TVN S.A. Również dla widzów będzie to okazja do przetestowania odbiorników telewizyjnych – powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

– Nadrzędnym celem testów, które prowadzi TVN i Emitel, jest przygotowanie widzów na zmianę standardu nadawania telewizji naziemnej planowanego na 2022 r. Zaczynamy od 4 lokalizacji, w zasięgu nadawczym będą miliony użytkowników, ale w miarę uzyskiwania pozwoleń będziemy, wspólnie z Emitel, rozszerzać zasięg emisji testowych. Chcemy wspólnie z naszym operatorem technicznym jak najlepiej przygotować się do nadchodzących zmian – powiedziała Dorota Żurkowska, Członek Zarządu TVN S.A.

Telewizja naziemna w całej Europie na potrzeby nadawania wykorzystywała do tej pory częstotliwości z zakresu 470 – 790 MHz. Obecnie trwa proces zwalniania pasma 700 MHz na potrzeby budowy sieci 5G przez operatorów komórkowych, co wymaga przebudowy sieci nadawczej i przeniesienia emisji programów telewizji naziemnej w Polsce na inne częstotliwości. Przy tej okazji, Polska zmieni standard nadawania na DVB-T2/HEVC.

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych”, obowiązującym od 1 grudnia 2019 roku, wszystkie nowo wprowadzane na rynek odbiorniki telewizji cyfrowej powinny obsługiwać nowy standard nadawania.

25.01.2021

Emitel uzyskał po raz kolejny prestiżowy tytuł Top Employer Polska. Spółka znalazła się w gronie 67 firm wyróżnionych przez Top Employers Institute. Uzyskanie certyfikatu świadczy o wysokim zaangażowaniu Emitel w tworzenie atrakcyjnego środowiska pracy poprzez wdrażanie wysokich standardów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Wdrażanie wysokich standardów w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, tworzenie przyjaznego i atrakcyjnego środowiska pracy oraz stawianie potrzeb pracowników zawsze na pierwszym miejscu – takie podejście cechuje Emitel. Tytuł Top Employer Polska, uzyskany po raz kolejny przez Spółkę, jest najlepszym potwierdzeniem, że przyjęty kierunek rozwoju, praktyk oraz standardów HR jest właściwy.

– Emitel tworzą najwyższej klasy specjaliści i niezwykle oddani swojej pracy pasjonaci. Ta mieszanka talentu, zaangażowania i pasji jest prawdziwym motorem napędowym Emitel. Certyfikat Top Employer jest dowodem na to, że Emitel oferuje warunki pracy na miarę najlepszych pracodawców na rynku. Potwierdziliśmy, że należymy do grona najlepszych pracodawców w Polsce – mówi Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Uzyskanie certyfikatu poprzedza długi proces walidacyjny i konieczność spełnienia wielu warunków. Badanie kwestionariuszowe obejmujące kluczowe obszary związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim jest weryfikowane w oparciu o dowody istnienia odpowiednich procedur, procesów i praktyk. Cały proces certyfikacji kończy niezależny audyt, prowadzony przez audytorów zewnętrznych.

Pomimo trudnego roku, którego doświadczyliśmy, Emitel udowodnił, że stawia pracowników swojej organizacji na pierwszym miejscu. Z dumą dzielimy się tegorocznymi wyróżnieniami i gratulujemy organizacjom, które uzyskały certyfikaty w swoich krajach w programie Top Employers Institute – mówi David Plink, CEO Instytutu Top Employers.

Tytuł Top Employer przyznawany jest wyłącznie organizacjom, których oferta dla pracownika spełnia najwyższe standardy międzynarodowe.  Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestionariusz obejmuje 6 domen, składających się z 20 tematów, między innymi: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja. W ramach programu certyfikowano i nagrodzono ponad 1600 najlepszych pracodawców w 120 krajach/regionach na pięciu kontynentach.

O Top Employers Intitute

Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Pomaga optymalizować najlepsze praktyki wzbogacając środowisko pracy. Dzięki programowi certyfikacji Top Employers Institute organizacje biorące udział w programie, zostają poddane walidacji, certyfikacji i uznawane są jako pracodawca z wyboru. Top Employers Institute został założony 30 lat temu i certyfikował ponad 1 600 organizacji w 120 krajach. Certyfikowani Top Employers pozytywnie wpływają na życie ponad 7 milionów pracowników na całym świecie

O Emitel

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat, dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

 

19.01.2021

Partnerstwo w ramach LoRa Alliance® pozwoli Emitel zwiększyć skalę i przyspieszyć realizację projektów z zakresu Internetu Rzeczy na bazie technologii LoRaWAN® (Long Range Radio). Współpraca z firmami zrzeszonymi w ramach stowarzyszenia pomoże także Spółce w kreowaniu kompleksowych rozwiązań Inteligentnych Miast.

Od kilku lat Emitel rozwija na terenie całego kraju sieć na potrzeby rozwiązań IoT/SmartCity m.in. na bazie technologii LoRaWAN®. Niskoenergetyczna sieć radiowa dużego zasięgu umożliwia efektywną transmisję danych z czujników do stacji bazowej. Uruchomienie sieci zgodnej ze specyfikacją LoRaWAN® na danym obszarze może być prostsze i tańsze, niż np. sieci komórkowe, dzięki czemu możliwe jest szybsze wdrażanie usług i rozwiązań wykorzystywanych np. przez przemysł i samorządy.

Członkostwo w LoRa Alliance® pozwoli nam na jeszcze sprawniejsze wdrażanie rozwiązań dla naszych klientów. Dzięki dostępowi do najnowszych informacji i standardów oraz networking’u z członkami organizacji, liczymy m.in. na rozszerzenie naszej oferty produktów i usług z zakresu Internetu Rzeczy – powiedział Andrzej J. Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel S.A.

Dostępność technologii typu LoRaWAN pozwala rozwijać usługi w obszarze inteligentnych miast. Stwarza to również szansę dla lokalnych przedsiębiorców, start-up’ów oraz większych firm do tworzenia rozwiązań, w szczególności w ramach aglomeracji miejskich. Czujniki połączone ze stacją bazową tworzą sieć pozwalającą skutecznie pozyskiwać istotne dane. Sieć można wykorzystać do kontroli m.in. do zdalnego odczytu liczników wody, prądu lub gazu, zajętości miejsc parkingowych, zapełnienia miejskich koszy na śmieci czy monitorowania środowiska naturalnego, w tym parametrów zanieczyszczenia powietrza. Emitel z sukcesem zrealizował pierwszego tego rodzaju projekty między innymi we Wrocławiu oraz Piasecznie.

O Emitel

Emitel S.A. to najważniejszy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki nam sygnały telewizji mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Inżynierowie w Emitel pracują nad cyfryzacją radia, dalszym rozwojem telewizji cyfrowej i hybrydowej, projektują i instalują najnowocześniejsze systemy łączności bezprzewodowej, oraz włączają się w prace nad siecią 5G. Firma jest pionierem w Polsce w zakresie oferty i wdrożeń rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy oraz Smart Cities. Prowadzi projekty innowacyjnych rozwiązań w kilku polskich miastach dzięki czemu tworzy nowy segment biznesu odpowiadając na szanse jakie stwarza Gospodarka Innowacyjna 4.0. oraz ekonomia współdzielenia.

O LoRa Alliance

LoRa Alliance® (https://lora-alliance.org/) to jeden z najszybciej rozwijających się sojuszy technologicznych. Stowarzyszenie non-profit zrzesza ponad 500 firm członkowskich i angażuje się we wdrażanie na dużą skalę sieci rozległych o małej mocy (LPWAN) IoT poprzez rozwój i promocję otwartego standardu LoRaWAN®. Członkowie korzystają z ekosystemu aktywnych współpracowników oferujących rozwiązania, produkty i usługi, które tworzą nowe i trwałe możliwości biznesowe. Poprzez standaryzację i akredytowany system certyfikacji LoRa Alliance® zapewnia interoperacyjność potrzebną do skalowania sieci LPWA, dzięki czemu LoRaWAN® jest wiodącym rozwiązaniem do globalnych wdrożeń LPWAN.

03.12.2020

Telewizja Puls – trzecia największa telewizja komercyjna w Polsce oraz Emitel zawarły nową umowę dotyczącą emisji programów nadawcy na drugim multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Umowa została zawarta na okres 10 lat i obejmuje emisję programów TV Puls oraz PULS 2.

Umowa została podpisana w przełomowym momencie dla naziemnej telewizji cyfrowej. W całej Europie dobiega końca proces przeniesienia emisji telewizyjnych na nowe pasmo nadawania. W Polsce operacja ta zostanie zakończona w połowie 2022 roku. Jednocześnie zmieni się standard nadawania na nowszy
i bardziej efektywny standard DVB-T2/HEVC. Zawarta przez spółki umowa dotyczy nadawania dwóch ogólnopolskich programów nadawcy i uwzględnia przeprowadzenie koniecznych zmian technicznych w ramach procesu refarmingu pasma 700MHz i przejścia na nowy system emisji i kodowania sygnału.

Telewizja naziemna jest bardzo ważną platformą dystrybucji naszych kanałów i robimy wszystko, żeby nasi Widzowie mieli zapewniony niezakłócony odbiór w jak najwyższej jakości – powiedział Dariusz Dąbski, Prezes Zarządu Telewizji Puls.

Naziemna Telewizja Cyfrowa jest bardzo popularną platformą odbioru telewizji w Polsce a widzowie mogą odbierać 29 darmowych programów, w tym cieszące się wielką popularnością programy TV Puls oraz PULS 2. Zmiana standardu nadawania i kodowania telewizji naziemnej umożliwi nadawcom rozwój oferty programowej a widzowie będą mogli odbierać wszystkie programy w jakości HD.

Cieszy nas zawarcie nowej umowy, a perspektywa współpracy przez najbliższą dekadę to w mojej opinii oznaka niesłabnącego zaufania naszego klienta do Emitel. Telewizja naziemna w Polsce była i będzie wiodącą platformą dystrybucji treści. Zmiana standardu nadawania w 2022 roku znacząco poprawi jakość odbioru programów linearnych a dzięki rozwojowi szerokopasmowego Internetu i technologii HbbTV nadawcy będą mogli łączyć multimedialne treści z przekazem telewizyjnym i oferować widzom interaktywne aplikacje telewizyjne, dodatkowe treści i funkcje w trakcie transmisji telewizji na żywo – powiedział Andrzej J. Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel S.A.

Telewizja naziemna, w całej Europie, wykorzystywała do tej pory do nadawania naziemnego częstotliwości z zakresu 470 – 790 MHz. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wszystkie kraje członkowskie muszą zwolnić pasmo 700 MHz na potrzeby budowy sieci 5G przez operatorów komórkowych. Oznacza to konieczność przebudowy sieci nadawczej i przeniesienia emisji programów telewizji naziemnej w Polsce na inne częstotliwości niż obecnie używane. W Polsce decyzją regulatorów rynku, projekt został zaplanowany na kilka etapów i zakończy się w czerwcu 2022 roku. Wówczas nastąpi przełączenie standardu nadawania na DVB-T2 /HEVC. W porównaniu z obecnie funkcjonującym standardem (DVB-T/MPEG-4), DVB-T2/HEVC pozwala efektywniej wykorzystać częstotliwości i znacząco podnieść jakość nadawania kanałów telewizji naziemnej.