zmiana

17.01.2023

Emitel zdobył prestiżowy tytuł Top Employer Polska 2023, przyznawany przez Top Employers Institute najlepszym pracodawcom w Polsce. Firma uzyskała ten prestiżowy certyfikat już czwarty rok z rzędu, potwierdzając w ten sposób, że utrzymanie wysokich standardów zarządzania zasobami ludzkimi i prowadzenie odpowiedzialnej polityki pracowniczej jest dla niej priorytetem.

Od wielu lat Emitel skupia się na dbałości o dobrostan i bliską komunikację z pracownikami, stałym podnoszeniu standardów zarządzania kapitałem ludzkim, stawianiu potrzeb pracowników na pierwszym miejscu i stwarzaniu im możliwości rozwoju. Przyjęta przez Emitel strategia HR zyskuje uznanie międzynarodowych autorytetów w tej dziedzinie – o czym świadczy przyznanie firmie tytułu Top Employer Polska już po raz czwarty.

Realizując założenie utrzymania pozycji przyjaznego pracodawcy oraz firmy oferującej atrakcyjne warunki i miejsce pracy, wsłuchujemy się w głosy pracowników i odpowiadamy elastycznie na ich realne potrzeby. Uzyskanie przez Emitel po raz kolejny certyfikatu Top Employer potwierdza naszą przynależność do grona najlepszych pracodawców w Polsce. Jest to dla nas niezwykle istotne, bo rozwój naszej firmy opiera się właśnie na naszych pracownikach – znakomitych specjalistach, działających z pasją i zaangażowaniem – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Uzyskanie certyfikatu Top Employer poprzedza długi proces walidacyjny i konieczność spełnienia wielu warunków. Badanie kwestionariuszowe obejmujące kluczowe obszary związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim jest weryfikowane w oparciu o dowody istnienia odpowiednich procedur, procesów i praktyk. Proces certyfikacji kończy niezależny audyt, prowadzony przez audytorów zewnętrznych.

Wyjątkowe czasy wydobywają z ludzi i organizacji to, co najlepsze. I byliśmy tego świadkami w naszym tegorocznym Programie Certyfikacji Top Employers: to wyjątkowe wyniki certyfikowanych Top Employers 2023. Ci pracodawcy zawsze pokazywali, że zależy im na rozwoju i dobrobycie swoich pracowników. W ten sposób wspólnie wzbogacają świat pracy. Z dumą ogłaszamy i świętujemy tegoroczne grono wiodących pracodawców zorientowanych na ludzi: Top Employers 2023 – powiedział David Plink, dyrektor generalny Instytutu Top Employers.

Tytuł Top Employer przyznawany jest wyłącznie organizacjom, których oferta dla pracownika spełnia najwyższe międzynarodowe standardy.  Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestionariusz obejmuje 6 domen, składających się z 20 tematów, między innymi: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja. W ramach programu Top Employers Institute przyznał tytuł lidera w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi ponad 2000 organizacji w 121 krajach i regionach na pięciu kontynentach.

O Top Employers Intitute

Top Employers Institute jest globalną organizacją, z siedzibą w Amsterdamie, zajmującą się wyłanianiem i nagradzaniem najlepszych pracodawców. To światowy autorytet w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Pomaga optymalizować najlepsze praktyki wzbogacając środowisko pracy. W ramach programu Top Employers biorące w nim udział organizacje zostają poddane weryfikacji, certyfikacji i uznawane są za pracodawców z wyboru. Założony ponad 30 lat temu Top Employers Institute certyfikował już 2052 organizacje w 121 krajach i regionach. Certyfikowani Top Employers pozytywnie wpływają na życie ponad 9,5 milionów pracowników na całym świecie.

O Emitel

Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce.
Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, w tym zaawansowane instalacje DAS, uczestniczy w budowie inteligentnych miast w oparciu o technologie IoT i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

 

12.01.2023

Emitel uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego w firmie Systemu Zarządzania Środowiskowego z międzynarodową normą PN-EN ISO14001:2015. Proces certyfikacji poprzedziły miesiące pracy nad implementacją systemu, sporządzanie i gromadzenie dokumentacji oraz audyty wewnętrzne. Finalny element procesu, czyli audyty certyfikujące, przeprowadzone przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą PCC-CERT, wykazały, że Emitel spełnia wymagania środowiskowe stawiane przez tę normę.

Norma ISO14001:2015 określa ustandaryzowane wytyczne i zasady postępowania w zakresie zarządzania środowiskowego, które mogą zostać wdrożone w każdej organizacji, bez względu na branżę i obszar jej działalności. Dokument bazuje na idei zrównoważonego rozwoju – zakłada prowadzenie działań w taki sposób, aby osiągnąć równowagę pomiędzy oczekiwaniami społecznymi, ochroną środowiska oraz gospodarką i podejściem biznesowym.

Emitel utożsamiał się z tą ideą również przed wdrożeniem systemu, realizując sukcesywnie Cele Zrównoważonego Rozwoju i opisując rezultaty w raportach ESG. Podstawowy aspekt środowiskowy, wynikający z głównego zakresu działalności, jakim jest świadczenie usług operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej i emisja pól elektromagnetycznych, jest sukcesywnie monitorowany i kontrolowany na każdym etapie realizacji przedsięwzięć. Emitel dba o to, aby działania firmy w tym zakresie w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na otaczające nas środowisko.

–Troska o środowisko naturalne jest naszym priorytetem. Aby zwiększyć skuteczność prowadzonych w tym obszarze działań oraz zminimalizować negatywny wpływ, zdecydowaliśmy się wdrożyć system oparty na międzynarodowej normie środowiskowej, cieszącej się uznaniem i rozpoznawalnością na całym świecie. Skuteczne wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego było możliwe przede wszystkim dzięki współpracy i zaangażowaniu pracowników, którym serdecznie za to dziękuję. Regularny monitoring efektów działań związanych z aspektami środowiskowymi, realizacją założonych celów oraz zgodnością z wymaganiami normy pozwala na nadzór nad wynikami i daje możliwość ich doskonalenia w przyszłości – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Nadrzędnym celem systemu zarządzania środowiskowego jest ochrona środowiska naturalnego i minimalizowanie negatywnego wpływu wywieranego przez zachodzące w firmie procesy i działania. Wdrożenie normy ISO 14001:2015 niesie ze sobą szereg korzyści, zarówno środowiskowych, organizacyjnych, jak i ekonomicznych. Dzięki sprawnemu systemowi zarządzania środowiskowego Emitel jest w stanie w jeszcze większym stopniu zredukować emisje szkodliwych substancji do środowiska, ograniczyć powstawanie odpadów i udoskonalić gospodarowanie nimi, a także zminimalizować ilość pobieranej wody i powstających ścieków.

Uzyskany przez Emitel certyfikat obowiązuje przez 3 lata. Norma ISO 14001 opiera się na koncepcji ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania środowiskowego. Struktura normy i wynikające z niej podejście systemowe wpisuje się w tzw. cykl PDCA, czyli model działania pozwalający na optymalizację i usprawnianie procesów w organizacji.

 

24.11.2022

We współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno Emitel rozbudował system monitorowania miejsc parkingowych w Piasecznie. To kolejny etap projektu, w ramach którego dostępnych jest już ponad 300 miejsc parkingowych monitorowanych z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy (IoT). Projekt został nagrodzony w konkursie Smart City Poland Award 2022 podczas Smart City Expo Poland, które odbyło się w październiku w Łodzi.

Zakres prac zrealizowanych przez Emitel w Piasecznie obejmował uruchomienie 202 czujników parkingowych na trzech parkingach miejskich – Kościelna, Puławska i Zgoda oraz instalację inteligentnych tablic informacyjnych. W ramach współpracy z UM Piaseczno Emitel uruchomił też system informatyczny do zarządzania projektem. Został on również zintegrowany z działającymi już czujnikami parkingowymi na miejskim parkingu Zgoda, wdrożonych w pierwszym etapie projektu. Łącznie w Piasecznie monitorowanie dostępne jest dla 316 miejsc parkingowych. Czujniki te wykorzystują w swojej pracy dwa systemy detekcji pojazdu na miejscu parkingowym – radarowy oraz magnetyczny.

System monitorowania wolnych miejsc parkingowych został oparty o sieć telekomunikacyjną LoRaWAN, która zapewnia bezprzewodową komunikację dalekiego zasięgu o małej mocy (LPWAN). Czujniki za pomocą protokołu LoRaWAN przesyłają aktualne informacje o zajętości miejsc parkingowych do urządzeń sieci bezprzewodowej Emitel, następnie dane są przekazywane do systemu obsługiwanego przez UM Piaseczno.

Współpraca z Emitel sprawia, że Gmina Piaseczno staje się prawdziwym Smart City. Dzięki wykorzystaniu technologii zwiększamy wydajność i interaktywność infrastruktury miejskiej – mówi Daniel Putkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. – Naszą ambicją jest, by nasze miasto stawało się coraz bardziej przyjazne mieszkańcom i mogło w pełni wykorzystać swój potencjał – dodał Daniel Putkiewicz.

Współpraca Emitel z UM Piaseczno zdobyła uznanie kapituły konkursu podczas Smart City Expo Poland, które odbyło się w dniach 25-26 października w Łodzi. Emitel za wdrożenie rozwiązań Smart City w Gminie Piaseczno otrzymał I Nagrodę w konkursie Smart City Poland Award 2022 w kategorii „Infrastruktura miejska”.

Emitel ma duże doświadczenie w zakresie rozwoju rozwiązań Inteligentnych miast. Jako jedna z pierwszych firm rozpoczął realizację nowatorskich projektów we współpracy z samorządami. W ramach udostępnionej przez Spółkę sieci LoRaWAN samorządy mogą wdrażać rozwiązania, które poprawiają standard życia mieszkańców, pomagają w walce z problemem zanieczyszczenia środowiska i wspierają zarządzanie zasobami miejskimi.

To nie pierwsza współpraca Emitel z UM Piaseczno w ramach wdrażania rozwiązań z zakresu Smart City. Otwarcie na innowacje ze strony władz miejskich sprawia, że dziś Piaseczno jest miejscem, które sięgnęło po miano Inteligentnego Miasta i jest jednym z liderów w tym zakresie w Polsce. Realizacja koncepcji Inteligentnych Miast może stanowić wymierne korzyści dla mieszkańców, jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Niezwykle nas cieszy, że rozwiązania Emitel w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju inteligentnych miast w Polsce – powiedział Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel S.A.

 

 

16.11.2022

Cordiant Digital Infrastructure Limited i Astatine Investment Partners sfinalizowały transakcję, w ramach której notowany na giełdzie papierów wartościowych w Londynie fundusz przejął 100% udziałów Emitel S.A.

Cordiant Digital Infrastructure Limited to fundusz inwestujący w aktywa infrastruktury cyfrowej w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej. Dzięki strategii inwestycyjnej „kup, buduj i rozwijaj” fundusz koncentruje się na wspieraniu spółek, w które inwestuje, poprzez wdrażanie strategicznej wiedzy, wydatki kapitałowe i finansowanie taktycznych przejęć, co umożliwia spółkom portfelowym realizację długoterminowych planów rozwojowych. Emitel został kupiony od Astatine Investment Partners (wcześniej Alinda Capital Partners), wiodącej firmy private equity, z siedzibą w USA i w Londynie.

Umowa sprzedaży spółki Emitel firmie Cordiant Digital została podpisana 4 stycznia 2022. Sfinalizowanie transakcji było uzależnione m.in. od uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Chcielibyśmy podziękować polskiemu rządowi za wsparcie tej transakcji i zaufanie, jakie okazał Cordiant Digital Infrastructure. Emitel to wspaniała firma o dużym potencjale, która jest liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z zespołem zarządzającym Spółki, aby zrealizować ambitne plany biznesowe i wykorzystać możliwości dalszego rozwoju – powiedział Steven Marshall, Prezes ds. infrastruktury cyfrowej w Cordiant Digital Infrastructure Management.

Firma Cordiant wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zespołu ekspertów i menedżerów z branży telekomunikacyjnej, a także specjalistów z obszaru private equity, z dużym doświadczeniem w dziedzinie technologii cyfrowych, zarządzających aktywami o łącznym zaangażowanym kapitale wynoszącym ok. 3 mld USD. Kierujący w Cordiant projektami rozwoju infrastruktury cyfrowej Steven Marshall wcześniej pełnił funkcję prezesa American Tower i dyrektora generalnego National Grid Wireless.

Działalność Emitel bardzo dobrze wpisuje się w obszar kompetencji i zainteresowań Cordiant Digital Infrastructure Limited . Fundusz w swoim portfolio ma także zakupioną w 2021 roku spółkę České Radiokomunikace, czyli krajową sieć wież komórkowych i centrów danych w Czechach oraz zakupioną na początku 2022 roku platformę centrów danych – Hudson Interxchange, która ma siedzibę w centrum nowojorskiego Manhattanu.

Emitel jest nie tylko wiodącym operatorem naziemnej sieci nadawczej i jednym z kluczowych podmiotów na rynku infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Systematycznie inwestujemy także w rozwój nowoczesnych systemów łączności bezprzewodowej, które napędzają gospodarkę i rozwiązania Internetu Rzeczy. Jestem przekonany, że doświadczenie inwestycyjne oraz know-how Cordiant Digital pozwolą nam przyspieszyć rozwój biznesu i wykorzystać pojawiające się szanse rynkowe, takie jak rozwój kluczowych technologii „smart city”– powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Emitel S.A. Chciałbym podziękować naszemu dotychczasowemu akcjonariuszowi – Astatine Investment Partners – za wsparcie w realizacji strategii Emitel i bardzo dobrą współpracę w ciągu ostatnich siedmiu lat – dodał.

O Cordiant Digital Infrastructure Limited

Cordiant Digital Infrastructure Limited inwestuje przede wszystkim w podstawową infrastrukturę gospodarki cyfrowej – centra danych, sieci światłowodowe oraz obiekty emisyjne i wieże telekomunikacyjne w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej. Więcej informacji o Spółce można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem www.cordiantdigitaltrust.com

Cordiant Capital Inc. jest podmiotem zarządzającym inwestycjami Spółki skoncentrowanymi na poszczególnych sektorach, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie infrastruktury cyfrowej. Cordiant inwestuje w globalną infrastrukturę i aktywa, realizując strategię poprzez fundusze „limited partnership” i rachunki zarządzane. Obecna baza klientów Cordiant składa się z globalnych firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych i firm zarządzających majątkami osób prywatnych.

O Emitel

Spółka Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, w tym zaawansowane instalacje DAS, uczestniczy w budowie inteligentnych miast w oparciu o technologie IoT i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

18.10.2022

Dbałość o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny są niezwykle istotne dla Emitel, a działania w tym zakresie są w spółce konsekwentnie wdrażane.

Świadczą o tym również wyniki najnowszego badania GRESB, oceniającego działania przedsiębiorstw w zakresie zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej edycji Emitel poprawił ubiegłoroczny wynik, uzyskując aż 93 punkty na 100 możliwych. Tym samym Emitel zajął 5. miejsce w swojej kategorii i znalazł się wśród 132 najlepszych firm spośród 649 uczestniczących w badaniu.

Zdobycie 93 punktów oznacza, że Emitel poprawił swój ubiegłoroczny rezultat o 3 punkty. Kolejne działania w ramach społecznego zaangażowania biznesu, konsekwentnie wdrażane w spółce, wpływają na sukcesywny wzrost liczby uzyskiwanych przez Emitel punktów. Spółka uczestniczy w międzynarodowym badaniu GRESB od 2016 roku, czyli już siedem lat.

Troska o środowisko naturalne, wrażliwość na potrzeby innych, współpraca z lokalnymi społecznościami wpisane są w DNA naszej firmy. W ostatnim czasie nie pozostajemy również obojętni na tragedię, która spotkała naród ukraiński, dlatego zaangażowaliśmy się w niesienie pomocy naszym sąsiadom. Zachęcamy także naszych pracowników do angażowania się w inicjatywę wolontariatu – jednym z takich projektów było przygotowanie miejsca pobytu dla uchodźców w jednym z naszych budynków biurowych w Poznaniu. Tegoroczny wynik badania GRESB jest potwierdzeniem, że wysokie standardy i podejmowane przez Emitel działania w zakresie zrównoważonego rozwoju są doceniane przez oceniających. Dziękuję wszystkim pracownikom Emitel za ich postawę i gratuluję znakomitego wyniku w badaniu –  powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Niezależne badania GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark – rokrocznie, od 2009 r. – analizują przedsiębiorstwa pod kątem działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Badanie GRESB uznawane jest za punkt odniesienia dla funduszy, które inwestują w spółki infrastrukturalne i nieruchomości na całym świecie.

17.10.2022

Emitel przekazał kolejną partię urządzeń radiotelekomunikacyjnych na potrzeby odbudowy sieci nadawczej w Ukrainie. Dostawa 50 sztuk nadajników telewizyjnych umożliwi wznowienie i utrzymanie stabilnej transmisji sygnału telewizyjnego na wyzwolonych terenach kraju.

W wyniku rosyjskich ataków rakietowych i bombardowań uszkodzonych zostało kilkadziesiąt ukraińskich ośrodków nadawczych. Ponowne uruchomienie i utrzymanie emisji telewizyjnych i radiowych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, także z uwagi na prowadzoną ze strony rosyjskiej wojnę informacyjną. Emitel od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie wspiera ukraińskie władze w sukcesywnej odbudowie krytycznej infrastruktury nadawczej.

W maju br. Emitel zorganizował punkt techniczno-logistyczny we wschodniej części kraju, w którym eksperci firmy konfigurują i przygotowują do transportu urządzenia oraz sprzęt telekomunikacyjny i radiotelekomunikacyjny. Wysyłka sprzętu prowadzona jest sukcesywnie. Obecnie Emitel przekazał stronie ukraińskiej 50 nadajników DVB-T na potrzeby emisji telewizji naziemnej. Dodatkowo podjęta została inicjatywa zaangażowania do pomocy innych europejskich operatorów sieci nadawczych, zrzeszonych w ramach organizacji Broadcast Networks Europe (BNE). Dzięki tej współpracy do Polski, a następnie na Ukrainę, trafiają dostawy potrzebnego sprzętu, w tym nadajników i anten telewizyjnych oraz UKF.

Kiedy w lutym br. świat obiegły zdjęcia bombardowanych ukraińskich miast i wsi, w tym zniszczonej wieży telewizyjnej w Kijowie, natychmiast nawiązaliśmy kontakt z władzami ukraińskim i zaoferowaliśmy pomoc. Nasi koledzy z firm telekomunikacyjnych w Ukrainie z narażeniem życia walczą o utrzymanie łączności oraz emisji ukraińskiej telewizji i radia.  Wiemy doskonale, jak ważne jest  dotarcie do obywateli z wiadomościami oraz innymi audycjami, które pokazują prawdziwy obraz wydarzeń tej okrutnej wojny i służą utrzymaniu ducha walki. Nie byłoby to możliwe bez stałych dostaw odpowiedniego sprzętu i urządzeń – powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Emitel od początku wojny włącza się w pomoc Ukrainie.  We współpracy z polskimi nadawcami, na potrzeby uchodźców przebywających w Polsce, uruchomione zostały emisje radiowe oraz telewizyjne w języku ukraińskim. Kobiety i dzieci uciekające przed wojną potrzebują bezpiecznego schronienia, namiastki normalnego życia, aby mieć możliwość znalezienia pracy, szkół, czy przedszkoli, dlatego poza wsparciem materialnym i  finansowym spółka zdecydowała się również na adaptację jednego z budynków administracyjnych w Poznaniu na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Co istotne, ostatnie prace wykończeniowe zostały wykonane przez samych pracowników Emitel w ramach wolontariatu pracowniczego.  Obecnie w tej lokalizacji przebywa około 25 osób, którymi opiekuje się stowarzyszenie „Warto razem”, mające duże doświadczenie w niesieniu pomocy obywatelom Ukrainy.

– Bardzo się cieszę, że w pomoc dla walczącej Ukrainy włączają się aktywnie również pracownicy Emitel, którzy często poświęcają swój prywatny czas wspierając uchodźców w Polsce. Jako spółka będziemy kontynuować wsparcie materialne i rzeczowe dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Wiemy, jak bardzo naród ukraiński wyczekuje końca wojny i możliwości odbudowy kraju. Kiedy to nastąpi, będziemy gotowi podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie budowy nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej – dodał Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

 

08.09.2022

7 września w Gdyni rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w SUP (stand up paddle), czyli w wiosłowaniu na stojąco, po raz pierwszy organizowane w Polsce. Emitel został partnerem technologicznym tego wydarzenia, m.in zapewniając usługi dla streamingu zawodów dzięki udostępnieniu swojej technologii organizatorom.

Ponad 500 zawodników z 45 krajów powalczy w trzech konkurencjach (sprint, bieg techniczny, długi dystans) w ramach czterech kategorii wiekowych (juniorzy, open, master 40+, master 50+). Dzięki dostarczeniu rozwiązań technologicznych przez Emitel widzowie, którzy nie będą w tym czasie w Gdyni, będą mogli zapoznać się z jednym z najbardziej rozwojowych sportów wodnych w Polsce.

Przez całe Mistrzostwa Świata Emitel zapewni organizatorom na plaży w Gdyni dostęp do Internetu symetrycznego z najwyższym dostępnym SLA (Service Level Agreement) oraz dostęp do sieci WiFi dla uczestników, sędziów i mediów. Szczególnie ważne dla wszystkich zainteresowanych śledzeniem zmagań zawodników jest umożliwienie organizatorom i mediom pewnego łącza do streamingu wydarzenia, dzięki czemu oglądanie zawodów będzie odbywać się płynnie i bez zakłóceń. Ze względu na skalę wydarzenia Emitel zapewni także obecność i wsparcie inżyniera na miejscu imprezy. Działanie na rzecz promocji sportu wpisuje się w strategię ESG Emitel S.A.

SUP to nowa dyscyplina w naszym kraju, można powiedzieć, że dopiero raczkuje. Dlatego tak ważne dla promocji tej dyscypliny są odbywające się właśnie Mistrzostwa Świata w Gdyni. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu i rozwiązaniom technologicznym, tą dyscypliną zainteresuje się wiele osób w Polsce, szczególnie tych najmłodszych, dzięki czemu z każdym rokiem będzie mogła rosnąć liczba medalistów z naszego kraju – mówi odpowiedzialny za wdrożenie Jarosław Kroc, Key Account Manager w Emitel S.A.

Tegoroczne MŚ SUP w Gdyni, organizowane przez Polski Związek Kajakowy we współpracy ze Związkiem Sportowym SUP oraz Międzynarodową Federacją Kajakową (ICF), odbywają się w dniach 7-11 września. Streaming na żywo jest dostępny na stronie https://www.canoeicf.com/ i na YT: https://www.youtube.com/watch?v=c-JZuJZm9yc.

04.07.2022

W tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm wzięło udział ponad 70 firm, a zainteresowanie nim wyraziło przeszło 100 przedsiębiorstw. Ostatecznie do głównego zestawienia zakwalifikowało się ponad 60 firm. Emitel znalazł się na 7. pozycji ex aequo z Grupą Lotos, uzyskując 86 punktów na 100 możliwych do uzyskania. To najwyższe miejsce uzyskane dotąd przez firmę w rankingu. W ubiegłorocznym zestawieniu Emitel zajął 15. miejsce.

W szesnastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm pierwsze miejsce zajął ING Bank Śląski, który jest liderem rankingu po raz drugi raz, a brał udział w ROF już czternaście razy. Drugą pozycję na podium zajęło tym razem pięć firm: Orange Polska, Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, Ergo Hestia oraz DB Schenker. Trzecie miejsca zajęły zaś cztery firmy: L’Oréal Polska, Coca-Cola HBC, Allegro, PZU.

W ostatnich latach w sposób szczególny przekonujemy się, jak istotna jest umiejętność radzenia sobie nie tylko z codziennymi problemami związanymi z prowadzeniem biznesu, ale również z tym, co dzieje się wokół nas w naszym bliskim i dalszym otoczeniu. Alarmujące sygnały naukowców i ekspertów dotyczące zmian klimatycznych, wyzwania związane z pandemią – które, choć chwilowo uśpione, nadal pozostają aktualne – wojna w Ukrainie i konieczność pomocy naszym sąsiadom, spowodowały, że coraz więcej firm zmienia filozofię zarządzania, zwracając większą uwagę na kwestie odpowiedzialności społecznej. Ta filozofia prowadzenia biznesu jest nam w Emitel bardzo bliska, dlatego stale zadajemy sobie pytanie – co jeszcze możemy zrobić, czy nasze podejście jest optymalne. Bardzo się cieszę i jestem dumny z awansu do pierwszej 10. firm, ponieważ jest to najlepsza weryfikacja tego, czy zmierzamy we właściwym kierunku– powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Ranking Odpowiedzialnych Firm, opublikowany po raz pierwszy w 2007 roku, to jedyne zestawienie firm działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Partnerem ROF 2022 jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi jest Deloitte, zaś partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna. Autorami zestawienia są prof. Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, redaktor i wydawca.

Największe firmy w Polsce podjęły po raz 16. próbę zebrania wszystkich istotnych odpowiedzi w jednym miejscu, czyli w ankiecie Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2022. W tym roku jeszcze większy nacisk położyliśmy na ocenę poziomu wdrożenia różnorodnych deklaracji i polityk z zakresu zrównoważonego zarządzania. Zaproponowaliśmy wiele wskaźników produktowych, bo przecież realną zmianę najlepiej widać na poziomie innowacji produktowych” – skomentował prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, autor pytań zawartych w ankiecie.

Łącznie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm wzięło udział już niemal 250 największych firm działających na polskim rynku. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami, a także jest cennym instrumentem ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.

27.06.2022

W nocy z 26 na 27 czerwca Emitel przeprowadził ostatni już etap przełączeń częstotliwości naziemnej telewizji cyfrowej, tym samym w całości uwalniając pasmo 700MHz, które ma być przeznaczone na potrzeby budowy sieci mobilnej piątej generacji. Zmiany objęły województwo mazowieckie i wschodnią część kraju: od Suwalszczyzny przez Warmię i Mazury i Podlasie, po Lubelszczyznę i Zamojszczyznę. Nowy standard nadawania DVB-T2/HEVC w przypadku multipleksów MUX1, MUX2 oraz MUX4 jest dostępny dla widzów w całej Polsce. Multipleks MUX3 zostanie przełączony na nowy standard w późniejszym terminie.

Refarming pasma 700 MHz to operacja przeniesienia multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694–790 MHz do niższego zakresu 470–694 MHz. Miało to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby budowy sieci mobilnej w standardzie 5G. Zmiany prowadzone były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. Zgodnie z Zarządzeniem UKE z dnia 7 czerwca 2022 zmiana standardu nadawania nie objęła multipleksu MUX3 – nadawca publiczny będzie mógł nadawać swoje programy w standardzie DVB-T do końca 2023 roku. Nie zmieniły się również parametry emisji MUX8, który nadawany jest w paśmie VHF, w związku z czym nie był przedmiotem refarmingu.

Zakończyliśmy z sukcesem najbardziej złożony i wymagający projekt w historii naszej Spółki. Przygotowania rozpoczęliśmy już w 2018 roku, a pierwsze przełączenia częstotliwości zostały wykonane w marcu 2020 r. W realizację projektu zaangażowanych było blisko 300 naszych ekspertów, prace pochłonęły ponad 130 tysięcy roboczogodzin. W pracach uczestniczyło również około 300 pracowników z 40 firm zewnętrznych z Polski i zagranicy. Sprzęt i urządzenia na potrzeby projektu transportowaliśmy drogą morską, lotniczą i drogową. Musieliśmy stawić czoła licznym utrudnieniom, np. zamkniętym z powodu pandemii portom i lotniskom, ograniczeniom i restrykcjom lokalnym oraz na granicach, które zmuszały nas do ciągłych zmian w harmonogramie projektu. Dlatego wszystkim zaangażowanym i wspierającym projekt należą się gratulacje. W tym miejscu chciałbym także podziękować Urzędowi Komunikacji Elektronicznej za bardzo dobrą współpracę na każdym etapie projektu. Zmianie częstotliwości nadawania towarzyszyło przejście na nowy, bardziej efektywny standard emisji DVB-T2/HEVC. Na tej zmianie skorzystają przede wszystkim widzowie, którzy zyskują lepszą jakość obrazu i dźwięku, a w przyszłości nowe kanały telewizyjne. Widzów, którzy nie posiadają jeszcze odbiorników telewizyjnych obsługujących nowy standard nadawania, zachęcam do ich wymiany  – powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Proces refarmingu w liczbach:

  • Przygotowaliśmy ponad 1000 dokumentów technicznych (koncepcje techniczne, opracowania branżowe, projekty technologiczne i budowlane, opracowania środowiskowe)
  • Uzyskaliśmy 140 pozwoleń administracyjnych (na budowę obiektów, anten, kontenerów, wzmocnień), dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy 319 nowych nadajników DVB-T2 oraz ponad 100 układów sumowania mocy
  • Zainstalowaliśmy 95 nowych systemów antenowych, w tym kilkanaście ważących do kilku ton wielopiętrowych systemów szczytowych zostało umieszczonych na najwyższych w Polsce masztach na wysokości powyżej 300 m
  • Systemy instalowaliśmy metodą tradycyjną, jak również z wykorzystaniem specjalistycznego helikoptera – poniżej sfilmowane realizacje: instalacja anten na obiekcie Łódź Zygry: https://www.youtube.com/watch?v=prjCVtErFiY , wymiana anten na maszcie w Rykach: https://www.youtube.com/watch?v=oN3o2F_koIs , wymiana anten na maszcie w Miłkach: https://www.youtube.com/watch?v=p8DqgpdxmG4
  • Wykonaliśmy blisko 20 specjalistycznych wzmocnień konstrukcji stalowych (maszty, wieże) w celu przygotowania konstrukcji do instalacji nowych systemów antenowych – na potrzeby budowy nowych obiektów wykorzystaliśmy 240 ton stali.

– Prowadziliśmy prace na żywym organizmie. Telewizji nie można było tak po prostu wyłączyć na kilka miesięcy. Musieliśmy więc działać wykorzystując krótkie, często nocne okna czasowe na realizację niezbędnych prac technicznych. Nasza współpraca z nadawcami oraz zobowiązania kontraktowe charakteryzują się bardzo wysokim poziomem SLA, gwarantującym wysoką dostępność sygnału. Wszelkie przerwy w emisji muszą trwać krótko oraz dotykać możliwie najmniejszej liczby widzów, dlatego prace związane z przełączeniami prowadziliśmy najczęściej w godzinach nocnych, pomiędzy północą a szóstą rano. To było wielkie i ekscytujące wyzwanie, ale nasi specjaliści stanęli w pełni na wysokości zadania – powiedział Jerzy Godek, Dyrektor Pionu Techniki, Członek Zarządu Emitel S.A.

Ze względu na stopień skomplikowania prac, projekt był podzielony na etapy i obejmował:

Etapy wstępne: marzec 2020 i  czerwiec 2020 –  woj. zachodniopomorskie (Białogard, Koszalin)

Etap 1: 28 marca 2022 – rejon Sudetów i Dolnego Śląska, województwo lubuskie;

Etap 2: 25 kwietnia 2022 roku – pas Pomorza od Szczecina do Trójmiasta, duża część Wielkopolski, Kujawy, zachodnia część Mazowsza;

Etap 3: 23 maja 2022 – południowa część Wielkopolski, Ziemia Łódzka, Kielecczyzna, Podkarpacie, Małopolska, Górny Śląsk, Opolszczyzna;

Etap 4: 27 czerwca 2022 – Mazowsze, wschodnia część kraju od Suwalszczyzny, przez Warmię i Mazury, Podlasie, po Lubelszczyznę i Zamojszczyznę.

Informacje na temat zmian dostępne są na stronie internetowej Emitel. Aktualne parametry stacji nadawczych można sprawdzić na stronie: www.emitel.pl/strefa-klienta/odbior-rtv/sprawdz-parametry-emisji/ oraz w aplikacji EmiMaps: www.emitel.pl/strefa-klienta/odbior-rtv/aplikacja-emimaps/.

 

20.06.2022

Miesięcznik „Home & Market” od ponad 27 lat przyznaje nagrody Menedżera Roku. Wśród wyróżnionych w corocznym plebiscycie znajdują się przedstawiciele różnych sektorów gospodarki, którzy reprezentują różne szkoły zarządzania oraz ścieżki zawodowe. Prezes Zarządu Emitel otrzymał to wyróżnienie już po raz drugi.

Menedżer roku to projekt prezentujący sylwetki menedżerów, którzy w ocenie miesięcznika w minionym roku najefektywniej zarządzali firmami, na czele których stoją. Kapituła doceniła ich za stawianie na pierwszym planie potrzeb klienta oraz podążanie za zmieniającymi się trendami i okolicznościami rynkowymi, odpowiedzialne podejście do biznesu w czasie epidemii, postawę proekologiczną, umiejętności zarządzania zespołem, uczciwą walkę z konkurencją oraz wizjonerstwo nawet w trudnych czasach.

Uzasadnieniem przyznania tej nagrody Andrzejowi Kozłowskiemu jest wdrożenie w Emitel Strategii ESG na lata 2021 – 2025, definiującej główne cele działalności spółki w obszarze środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego,  a co z tym związane raportowanie społecznego zaangażowania Emitel w oparciu o międzynarodowy standard raportowania GRI zanim stanie się to obowiązkowe, co jest niezwykle pozytywną inspiracją dla otoczenia. W działaniach w zakresie ESG bardzo istotne znaczenie ma udział zarządów spółek a w szczególności przywództwo i osobiste zaangażowanie ze strony menedżerów stojących na czele firm. Podejście firm do kwestii ESG najlepiej weryfikują niezależne audyty, w których Emitel bierze udział każdego roku. W przeprowadzonym jesienią 2021 roku badaniu GRESB, oceniającym działania w zakresie zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju, Emitel zdobył rekordową liczbę 90 punktów oraz po raz drugi otrzymał wyróżnienie 5 gwiazdek. Uzyskany przez spółkę wynik pokazuje, że dbałość o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny jest istotne dla firmy, a działania w tym zakresie są konsekwentnie wdrażane.

W tym roku w gronie laureatów znaleźli się czołowi przedstawiciele największych firm w Polsce, w tym między innymi: Aleksandra Agatowska – Prezes Zarządu PZU Życie, Wojciech Hann – Prezes Zarządu BOŚ, Roger Hodgkiss – Prezes Zarządu Generali Polska, Iwona Kossmann – Prezes Zarządu Deni Cler, Krzysztof Krauze – Prezes Zarządu Intrum, Ewa Małyszko – Prezes Zarządu PFR TFI, Marcin Nedwidek – Prezes Zarządu UNIQA Polska, Zbigniew Wojciech Okoński – Prezes Zarządu ROBYG, Radosław Olszewski – Prezes Zarządu DM BOŚ, Dariusz Sapiński – Prezes Zarządu Grupy Mlekovita, Tomasz Suchański – Prezes Zarządu Grupy Żabka i Karolina Szmidt – Prezes Zarządu Henkel Polska.

Serdecznie gratulujemy ponownego otrzymania tytułu Menedżera Roku 2022 Prezesowi Emitel oraz wszystkim nagrodzonym Menedżerom!