zmiana

30.01.2020

Emitel uzyskał prestiżowy tytuł Top Employer. W ten sposób firma potwierdza swoją przynależność do najlepszych pracodawców w Polsce

Najcenniejszym aktywem Emitel jest pełen pasji i zaangażowania zespół, który tworzą wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie telekomunikacji i radiodyfuzji. To ludzie, którzy odpowiadają m.in. za funkcjonowanie i niezawodność największej platformy dystrybucji telewizji w Polsce.

– Wartość Emitel definiuje suma talentów wszystkich członków naszego zespołu. Cieszymy się, że tworzą go najwyższej klasy specjaliści i niezwykle oddani swojej pracy pasjonaci. Wszystkich naszych pracowników łączą wartości firmy, określane wewnętrznie jako „4P” czyli: pozytywna energia i entuzjazm w działaniu, poszukiwanie prostych rozwiązań, poczucie pilności, potrzeba rozwoju i ciekawość świata. Słuchamy naszych pracowników i staramy się odpowiadać jak najlepiej na ich potrzeby tworząc unikalne warunki i świetną atmosferę pracy. Znajduje to potwierdzenie w corocznym badaniu opinii Pracowników – Emipuls, gdzie wynik zaangażowania pracowników znacząco rośnie – od 70,5% w 2015 roku do 90,8% w 2019 r. Dlatego szczególnie cieszy nas otrzymane wyróżnienie Top Employer – mówi Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Organizacje certyfikowane jako Top Employers zapewniają swoim pracownikom doskonałe warunki pracy dzięki wdrażaniu wysokich standardów HR i tworzeniu najlepszego środowiska pracy zgodnie z ideą „people-first”.

Aby organizacja została uznana za Top Employer, musi udowodnić, że poprzez wdrożenie wielu praktyk HR, pomaga wzbogacać świat pracy, dzięki czemu pracownicy mają zapewniony rozwój i doskonałe warunki pracy. Organizacje, które otrzymały certyfikat, są doskonałym przykładem zaangażowania w nieustanne doskonalenie praktyk HR i dbania o swoich pracowników. Gratulacje! – mówi David Plink, CEO Top Employers Institute

Uzyskanie certyfikatu poprzedza długi proces walidacyjny i konieczność spełnienia wielu warunków. Pierwszym krokiem jest spełnienie formalnych kroków wejścia do Programu, którym był m.in. audyt, odpowiednia liczba zatrudnionych pracowników czy istnienie formalnych procesów HR-owych w organizacji. Kolejny krok to badanie kwestionariuszowe ponad 600 praktyk HR ujętych w 10 obszarach tematycznych, które obejmowały kluczowe obszary związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Następnie, podczas spotkania walidacyjnego, praktyki HR są oceniane przez zewnętrznego spcjalistę, a odpowiedzi zawarte w kwestionariuszu weryfikowane w oparciu o dowody istnienia odpowiednich procedur, procesów i praktyk. Ostatnim etapem był zaś niezależny audyt zewnętrzny procesu certyfikacji prowadzony przez audytorów zewnętrznych

Tytuł Top Employer przyznawany jest wyłącznie organizacjom, których oferta dla pracownika spełnia najwyższe standardy międzynarodowe.  W tegorocznej edycji badania Top Employers Institute wyróżnił ponad 1600 organizacji w 119 krajach/regionach na pięciu kontynentach. Uzyskanie certyfikatu wymaga potwierdzenia stosowania najlepszych praktyk w 10 dziedzinach: strategia talentów, planowanie zasobów ludzkich , pozyskiwanie talentów, onboarding, szkolenia i rozwój, zarządzanie wynikami, rozwój umiejętności przywódczych, kariera i planowanie sukcesji, wynagrodzenia i świadczenia oraz kultura.

O Top Employers Intitute

Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w zakresie badania warunków pracy. Dzięki programowi certyfikacji Top Employers Institute organizacje biorące udział w programie zostają poddane walidacji, zaś dzięki otrzymaniu certyfikatu mogą wzmocnić swój status pracodawcy z wyboru. Top Employers Institute został założony ponad 28 lat temu i certyfikuje co roku ponad 1600 organizacji w 119 krajach/regionach. Certyfikowani Top Employers pozytywnie wpływają na życie ponad 6 milionów pracowników na całym świecie.

O Emitel

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat, dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

24.01.2020

Emitel w porozumieniu z władzami Urzędu Dzielnicy Wilanów zamontował dwie nowoczesne instalacje antenowe na potrzeby telefonii komórkowej na terenie Miasteczka Wilanów. Rozwiązanie zaprojektowano ze szczególną dbałością o estetykę i harmonijne wpasowanie się w istniejący układ architektoniczny Wilanowa.

Mieszkańcy Miasteczka Wilanów mogli zaobserwować montaż 2 słupów ulicznych o wysokości 8 metrów każdy. To nowoczesne instalacje na potrzeby telefonii komórkowej, które poza swoimi dedykowanymi funkcjonalnościami są także ozdobą miejsca, w którym stoją. Znalazły się one na skrzyżowaniu Oś Królewska/ Sarmacka oraz na skrzyżowaniu Klimczaka/ Sarmacka. W planach Emitel ma realizację kolejnych lokalizacji z podobnymi antenami.

W czym tkwi innowacyjność i atrakcyjność zamontowanych instalacji, poza wpasowaniem się w architekturę miejsca w którym się znalazły?

Miasteczko Wilanów stale się rozwija, obecnie liczy prawie 37 tysięcy mieszkańców, a wielu deweloperów wciąż realizuje tam swoje inwestycje mieszkaniowe. W planach są również kolejne realizacje związane z rozwojem szkolnictwa i kultury. W ślad za rozwojem budynków musi podążać rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, tym bardziej że rosną w tym zakresie potrzeby i oczekiwania samych mieszkańców. Dlatego montaż instalacji, które poprawią dostępność sieci komórkowych na terenie Miasteczka Wilanów jest inwestycją niezbędną, planowaną i oczekiwaną przez samych mieszkańców. Jednocześnie władze dzielnicy Wilanów zwracają szczególną uwagę na kwestie instalacji tego typu rozwiązań. Muszą one nie tylko spełniać najwyższe normy techniczne i bezpieczeństwa ale jednocześnie wpisywać się swoją estetyką w lokalną architekturę.

Każda z instalacji w danej lokalizacji realizować będzie funkcję zwiększenia zasięgu oraz polepszenia parametrów sygnału komórkowego, a tym samym zwiększenia pojemności sieci wszystkich operatorów komórkowych. Co to oznacza w praktyce? To przede wszystkim zwiększenie szybkości i dostępności szerokopasmowego internetu mobilnego,– powiedział Piotr Guziewicz – Dyrektor Biura Planowania Sieci i Rozwoju Usług w Emitel S.A. – Dzięki temu rozwiązaniu można także zminimalizować ryzyko ograniczenia bądź braku przepustowości sieci, które mogą niekorzystnie wpłynąć na komfort korzystania z wysokiej jakości usług multimedialnych. Dotyczy to zarówno aplikacji i usług mobilnych, jak również w szczególności usług multimedialnych czy serwisów streamingowych takich jak np. Youtube czy Netflix.– dodał Piotr Guziewicz.

Mieszkańcy i właściciele lokali handlowo-usługowych położonych zlokalizowanych na niższych kondygnacjach mogą liczyć również na polepszenie dostępności sygnału telefonii komórkowej wewnątrz pomieszczeń.

To nie wszystkie rozwiązania, które może zaproponować Emitel w oparciu o wybudowaną przez Spółkę infrastrukturę. W kolejnych etapach możliwie będzie uruchomienie nowych usług z zakresu Inteligentnych miast (tzw. „Smart Cities”) np. systemy poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców, monitorujące zanieczyszczenie powietrza, zajętość miejsc parkingowych, bieżącą lokalizację pojazdów komunikacji miejskiej czy stan zapełnienia pojemników na śmieci.

Zaletą testowanego obecnie przez operatorów komórkowych rozwiązania, które pojawiło się na ulicach Wilanowa, jest znacząco lepsza estetyka w porównaniu do najczęściej stosowanych rozwiązań instalowanych np. na dachach budynków mieszkalnych. Ponadto, znacznie mniejsze wymiary urządzeń i konstrukcji umożliwiają wkomponowanie ich w istniejącą architekturę w lokalizacjach, w których nie istnieje możliwość zastosowania klasycznych rozwiązań. Współdzielona przez wszystkich operatorów komórkowych instalacja pozwala też skutecznie ograniczyć ilość anten na terenie osiedla. Co istotne jest to całkowicie bezpieczne rozwiązanie, spełniające wszelkie obowiązujące normy środowiskowe. Warto zauważyć, że zlokalizowanie instalacji tego typu w otoczeniu zabudowy mieszkalnej powoduje, że telefony użytkowników znajdujących się w zasięgu mogą nadawać ze znacznie mniejszą mocą, niż w sytuacji konieczności nadawania do odległej o setki metrów klasycznej stacji bazowej.

Do testów przystąpił już pierwszy operator komórkowy a w najbliższym czasie swoje testy będą prowadzić kolejni. Każdy z punktów dostępowych realizuje funkcje nadawania i odbioru sygnału radiowego sieci telefonii komórkowych w pasmach 800MHz, 900MHz i opcjonalne 1800MHz w technologiach 3G oraz 4G. Zapewnia to obsługę połączeń głosowych oraz szerokopasmowego internetu mobilnego. Instalacje antenowe zostały podłączone do sieci operatorów komórkowych za pomocą łącza światłowodowego. Moce nadajników są kilkudziesięciokrotnie mniejsze, niż typowe rozwiązania wieżowe lub dachowe. Podobne rozwiązania są już widoczne na osiedlach i ulicach miast Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych.

O Emitel

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat, dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

 

08.01.2020

Emitel we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno zaprojektował i zbudował sieć oraz skonfigurował i dostarczył czujniki na potrzeby rozwiązań inteligentnego miasta. Jest to kolejny projekt w portfolio Emitel zbudowany w oparciu o technologię LoRaWAN.

Zakres prac zrealizowanych przez Emitel obejmował dostawę i uruchomienie 130 czujników na potrzeby zdalnego pomiaru zajętości miejsc parkingowych w wyznaczonych miejscach oraz 10 ultradźwiękowych czujników do pomiaru poziomu wypełnienia koszy, a także 6 alarmowych czujników zalewowych do monitorowania poziomu wody w rzekach i głównych rowach melioracyjnych. Zamontowano także zestaw czujników badających środowisko naturalne (pomiar temperatury, poziom hałasu i wilgotność powietrza).

Dzięki współpracy z Emitel Gmina Piaseczno stała się kolejnym na mapie Polski miejscem, które sięgnęło po miano Inteligentnego miasta wykorzystując technologie informacyjno- komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej – powiedział Daniel Putkiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. – Dzięki nowym technologiom, internetowi rzeczy, nasza gmina ma możliwość stać się bardziej przyjazna mieszkańcom, lepiej zorganizowana i efektywniej wykorzystująca dostępne zasoby – dodał Daniel Putkiewicz.

Emitel ma duże doświadczenie w zakresie rozwoju rozwiązań Inteligentnych miast. Jako jedna z pierwszych firm rozpoczął realizację nowatorskich projektów we współpracy z samorządami.
W ramach udostępnionej przez Spółkę sieci samorządy mogą wdrażać rozwiązania, które poprawiają standard życia mieszkańców, pomagają w walce z problemem zanieczyszczenia środowiska, czy znalezieniem wolnego miejsca parkingowego w mieście. Takie rozwiązanie zostało wdrożone – między innymi we Wrocławiu i przyniosło wiele korzyści dla mieszkańców, m.in. ograniczając ruch autobusów turystycznych a w konsekwencji emisję spalin.

Jak wynika z raportu grupy roboczej do spraw internetu rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji w długim horyzoncie czasowym, realizacja koncepcji Inteligentnych miast, może stanowić istotną siłę napędową polskiej gospodarki, przynosząc wymierne korzyści dla mieszkańców, jednostek administracji publicznej, oraz przedsiębiorstw prywatnych – powiedział Maciej Staszak – Wiceprezes Zarządu Emitel S.A. – Niezwykle mnie cieszy, że Emitel dysponuje rozwiązaniami, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju miast w Polsce przez stosowanie nowych technologii i rosnącego zaufania do internetu rzeczy – dodał Maciej Staszak.

O Emitel

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat, dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

17.12.2019

Wyróżnienie zostało wręczone podczas konferencji prasowej, podsumowującej pierwszy etap wdrożenia Programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, który objął największe firmy. Z rąk Pawła Borysa, Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, odebrali je przedstawiciele 4 firm: Emitel, Budimex, EY Polska oraz Komfort.

Kluczowym wyzwaniem społecznym jest upowszechnienie nawyku oszczędzania na emeryturę. W sytuacji, gdy stosunkowo niewielka grupa Polaków gromadzi oszczędności emerytalne, wskazane jest stworzenie takich warunków, aby im to umożliwić. PPK idealnie się w ten trend wpisuje a pracodawcy mają szanse odegrać istotną rolę w popularyzacji programu.

Do wdrożenia PPK podeszliśmy na poważnie. Po pierwsze, oceniamy sam program jako bardzo dobry i korzystny dla pracowników. Po drugie, odpowiedzialność społeczna i zasady zrównoważonego rozwoju to cechy charakteryzujące działalność Emitel. Na koniec, to program który ma szanse uwolnić nowe bodźce rozwojowe w polskiej gospodarce. Wdrażając PPK postawiliśmy na szeroką i otwartą komunikację wewnętrzną a do wyboru instytucji do zarządzania funduszami zaprosiliśmy naszych pracowników. To pozwoliło zaadresować wiele wątpliwości i obaw już na samym początku – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A. – W Emitel ponad 70% pracowników zdecydowało się uczestniczyć w PPK. Oznacza, to, że program ma na starcie silny kredyt zaufania – dodał Andrzej J. Kozłowski.

Emitel jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Ostatnio po raz drugi został wyróżniony Godłem programu „Inwestor w Kapitał Ludzki” Fundacji Digital Knowledge Observatory. W tym roku firma otrzymała tytuł Pracodawca Przyjazny Pracownikom, organizowanym przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

03.12.2019

Emitel po raz drugi został wyróżniony Godłem programu „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Program jest prowadzony od 2006 r. przez Fundację Digital Knowledge Observatory.

Skierowany jest do firm i instytucji działających na terenie Polski, a jego celem jest stałe podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi, promowanie znaczenia inwestowania w kapitał ludzki oraz gromadzeniem wiedzy o praktykach i inicjatywach pracodawców.

Przyznanie nam Godła „Inwestor w Kapitał Ludzki” oznacza, że stawiamy sobie wysoko poprzeczkę i kolejny raz dołączyliśmy do grona Laureatów spełniających najwyższe standardy w prowadzonej przez Emitel polityce HR. Na uwagę zasługuje też fakt, że Program „Inwestor w Kapitał Ludzki” opiera się w całości na opinii pracowników o swoim pracodawcy”– powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Godło „Inwestor w Kapitał Ludzki” jest wyróżnieniem w 100% opartym o siłę głosu i rekomendacji Pracowników. Pozostałymi laureatami tegorocznej edycji programu zostały firmy: Man, Alexander Mann Solutions, Dachser, Link 4, NetWorkS, Bricoman, Caparol, Bocian Pożyczki, Döhler, T-Mobile.

Programowi Inwestor w Kapitał Ludzki, patronują najważniejsze instytucje państwowe i prywatne. Wypracowany przez lata kanon badań zwraca uwagę na opinię pracowników na temat najważniejszych obszarów funkcjonowania organizacji. Misją programu jest zwrócenie uwagi pracodawców na potrzeby ich pracowników i wspieranie firm w tworzeniu przyjaznych miejsc pracy.

Aktualnie program opiera się na badaniu satysfakcji i zaangażowania pracowników. W dobie rynku pracownika, spojrzenie na kwestie związane z chęcią angażowania się w codzienne obowiązki, oraz wypowiadania się w sposób pozytywny na temat pracodawcy staje się kluczowe.

05.11.2019

Emitel został partnerem kolejnej edycji „Zwolnieni z Teorii”. Celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów szkół średnich w obszarze pracy zespołowej, komunikacji oraz kreatywnego myślenia. Grupa mentorów z Emitel będzie wspierała zespoły projektowe, które zmierzą się z nie lada wyzwaniem – wymyśleniem jak powinny wyglądać polskie miasta przyszłości. Kolejnym elementem współpracy będzie objęcie przez Emitel patronatem wybranych szkół średnich. Otrzymają one unikalne szkolenia dla nauczycieli w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych swoich uczniów.

W działalności biznesowej Emitel kieruje się celami zrównoważonego rozwoju przyjętymi przez UN Global Compact. Jednym z priorytetów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu jest wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Działania te znajdują odzwierciedlenie zarówno w strategii biznesowej Emitel, zasadach zrównoważonego rozwoju jak i codziennej pracy zespołów Spółki. Z tego powodu Emitel postanowił rozpocząć współpracę z Fundacją Zwolnieni z Teorii, która organizuje największą w Polsce olimpiadę dla młodzieży szkół średnich. Do tej pory wzięło w niej udział ponad 70 tysięcy uczniów z całej Polski, a 10 tysięcy dotarło do wielkiego finału. Młodzież zrealizowała do tej pory aż 2 tysiące projektów społecznych. Szacuje się, że wdrożone działania miały pozytywny wpływ na życie około 20 milionów Polaków.

„Od kilku lat obserwuję rozwój platformy Zwolnieni z Teorii i jestem pod wrażeniem tego jak projekt się rozwija i jak olbrzymią popularnością cieszy się wśród młodzieży. Miałem okazję wziąć udział jako juror w ostatnim finale olimpiady i już wówczas doszedłem do wniosku, że Emitel po prostu musi zaangażować się w to przedsięwzięcie. Od lat znajdujemy się w ścisłej czołówce polskich firm wprowadzających w życie zasady społecznego zaangażowania biznesu. Pozycja lidera w branży zobowiązuje, dlatego szukamy nieoczywistych rozwiązań w zakresie działań społecznych, które wspieramy. Zwolnieni z Teorii to nie tylko nieoczywiste przedsięwzięcie ale przede wszystkim projekt, którego formuła się sprawdza, dlatego bardzo się cieszę z nawiązanej współpracy” – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Zadaniem uczestników będzie wymyślenie i przygotowanie w zespołach własnego projektu, który będzie odpowiedzią na wyzwanie postawione przez Emitel – zaprojektowanie miasta przyszłości. Zespoły znajdą się pod opieką mentorów, którzy będą aktywne wspierać młodzież w realizacji projektów, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem po to, aby wzmocnić kompetencje miękkie nastolatków i docelowo zwiększyć szanse na ukończenie projektów.

„We współczesnym świecie rośnie rola miast jako ośrodków skupiających coraz większą część populacji. Postępująca urbanizacja, której efektem ubocznym jest rosnące zużycie zasobów i degradacja środowiska naturalnego, stawia przed włodarzami miast wiele wyzwań i oznacza konieczność zdefiniowania nowych strategii aby tym wyzwaniom sprostać. Cieszę się, że młodzi ludzi będą z nami pracować przy opracowywaniu wizji miast przyszłości. Jest to obszar naszego szczególnego zainteresowania i odpowiadający założeniom, że technologia powinna być wykorzystywana tak, żeby żyło się lepiej i bezpieczniej” – podkreślił Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel oraz jeden z mentorów projektu.

Platforma edukacyjna „Zwolnieni z Teorii” od sześciu lat wspiera młodych ludzi w rozwijaniu kompetencji przyszłości – przywództwa, współpracy, kreatywnego rozwiazywania problemów. Jej działanie opiera się na nowoczesnej metodyce nauczania – Social Project Method™, gdzie prowadząc realny projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje, trudne do nabycia tradycyjnymi metodami nauczania. Każdy zespół, który ukończy projekt, zostaje finalistą Olimpiady, a najlepsze zespoły w Polsce, rywalizują o „Wilki”– nagrody, które podczas Wielkiego Finału Olimpiady, wręczają przedstawiciele najwyższych władz państwowych i największych firm. Za realizację projektu każdy uczeń otrzymuje także międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami od Project Management Institute R.E.P.

21.10.2019

Już 23 października wszyscy miłośnicy TVP Kultura otrzymają nową jakość. Popularny program nadawany przez TVP S.A., w wysokiej rozdzielczości obrazu, pojawi się na Multipleksie 8 naziemnej telewizji cyfrowej. Dzięki temu audycje, wydarzenia kulturalne, teatr telewizji i operę będzie można oglądać w dużo lepszej jakości.

W nocy z 22 na 23 października TVP Kultura trafi na Multipleks 8 (MUX8) naziemnej telewizji cyfrowej i zmieni standard nadawania na High Definition (HD). Dzięki podniesieniu jakości nadawania TVP Kultura, odbiorcy naziemnej telewizji cyfrowej zyskają lepszy i ostrzejszy obraz. Teatr telewizji, opera, koncerty chopinowskie czy klasyczne filmy dzięki jakości wysokiej rozdzielczości nadawania nabiorą nowej głębi i dostarczą dużo większych wrażeń odbiorcom. Wraz ze zmianą w formacie nadawania kanału TVP Kultura, nastąpi zmiana w zakresie emisji programu TVP Sport. Cieszący się dużą popularnością kanał sportowy, w jakości High Definition (HD), wejdzie w skład programów nadawanych przez Telewizją Polską S.A. w ramach trzeciego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej.

Uruchomiony przez Emitel w 2016 roku MUX8 jest rozwiązaniem bardzo nowoczesnym. Oprócz tradycyjnych kanałów liniowych, po podłączeniu telewizora do Internetu możliwe jest korzystanie z funkcjonalności tzw. telewizji hybrydowej (HbbTV). Na MUX8 można oglądać m.in. kanał LegiaTV, gdzie dostępne są treści VoD a okazjonalnie transmitowane są m.in. mecze sparingowe piłkarskiego klubu Legia Warszawa. Ponadto telewizja hybrydowa umożliwia dostęp do wybranych stacji radiowych oraz szeregu informacji takich jak prognoza pogody, najnowsze informacje czy program telewizyjny.

Obecnie w Polsce Emitel transmituje sygnał 4 ogólnopolskich multipleksów DVB-T, dzięki którym widzowie mogą odbierać aż 29 darmowych kanałów telewizyjnych. Blisko 6 milionów gospodarstw w Polsce odbiera sygnał naziemnej telewizji cyfrowej, a ponad 4,5 miliona gospodarstw korzysta wyłącznie z tej formy odbioru telewizji. Budowa sieci MUX8 została ukończona 30 czerwca 2017 roku i została wykonana zgodnie z warunkami konkursu na rezerwację częstotliwości ogłoszonego przez UKE w marcu 2015 r. oraz wydanej decyzji rezerwacyjnej. Pokrycie ludnościowe MUX8 wynosi 97,63%. Aby odbierać multipleks ósmy, konieczna jest antena przystosowana do odbioru sygnału w paśmie VHF.

Zawartość ogólnopolskich multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej począwszy od 23 października:

 
MUX1:

 • TTV
 • Polo TV
 • Eska TV
 • ATM Rozrywka
 • TV Trwam
 • TVP ABC
 • Fokus TV
 • Stopklatka TV
MUX 2:

 • Polsat
 • Super Polsat
 • TVN
 • TVN7
 • TV Puls
 • TV Puls 2
 • TV4
 • TV6
MUX 3:

 • TVP1 HD
 • TVP2 HD
 • TVP Info HD
 • TVP3 (Regionalna)
 • TVP Historia
 • TVP Sport HD
MUX 8:

 • TVP Kultura HD
 • TVP Rozrywka
 • Metro
 • Zoom TV
 • Nowa TV
 • Telewizja WP

16.10.2019

Dobiega końca remont systemu antenowego na obiekcie RTCN Lublin/Piaski. Po zakończeniu prac sygnał telewizji naziemnej będzie transmitowany zgodnie z charakterystyką sprzed remontu. Prace modernizacyjne, które zostały wstrzymane na czas kampanii wyborczej, powinny zostać zakończone nie później, niż 30 października.

W związku z koniecznością dokończenia prac modernizacyjnych telewizyjnego systemu antenowego na obiekcie RTCN Lublin/Piaski, rozpoczętych w sierpniu 2019 roku, niezbędne jest ponowne przełączenie sygnału multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej MUX-1, MUX-2 i MUX-3 na zastępczy system antenowy. Może to skutkować obniżeniem siły nadawanego sygnału na niektórych obszarach województwa lubelskiego. Harmonogram prac został uzgodniony z nadawcami telewizji naziemnej. Zakończenie remontu, który ze względu na trwającą kampanię wyborczą i konieczność utrzymania emisji został wcześniej zawieszony, planowane jest na 30 października 2019 roku. Ponieważ niektórzy widzowie w Chełmie i okolicach doświadczali problemów z odbiorem sygnału telewizji naziemnej, Emitel uruchomił na czas trwania tych prac dodatkowe emisje wzmacniające sygnał multipleksów cyfrowych z ponad 90 metrowej wieży SLR Kumowa Dolina.

Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze RTCN Lublin/Piaski emituje programy radiowe i telewizyjne dla około 1,2 mln mieszkańców województwa lubelskiego.

Prowadzony remont jest bardzo złożony technicznie, m.in. ze względu na wykonywanie specjalistycznej pracy na wysokościach. Dotychczasowe anteny przez prawie 30 lat służyły emisji sygnału dla mieszkańców województwa lubelskiego, dostarczając sygnał telewizji początkowo analogowej, a później cyfrowej. Okresowa konserwacja i modernizacja urządzeń na wszystkich obiektach nadawczych pozwala na wyeliminowanie ryzyka poważnych awarii i utraty możliwości odbioru radiofonii UKF i telewizji DVB-T, a przez to na utrzymanie najwyższej jakości świadczonych usług.

11.10.2019

Decyzją Kapituły 9. edycji Konkursu Emitel został nagrodzony tytułem Pracodawcy Godnego Zaufania w kategorii „Programy Stażowe”. Głównym organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Gospodarcza. Wyróżnienie wręczono wczoraj, w czasie uroczystej Gali w Warszawie.

Emitel otrzymał nagrodę za program stażowy skierowany do uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni technicznych, który związany jest z główną działalnością firmy. Program skierowany jest do absolwentów oraz studentów ostatnich lat kierunków technicznych, związanych z telekomunikacją czy teletransmisją. Programy stażowe realizowane w Emitel dają możliwość poznania specyfiki pracy przyszłym potencjalnym pracownikom oraz praktycznego uczestniczenia w realizacji konkretnych zadań.

Oferowane przez Emitel programy stażowe to jeden z najlepszych sposobów poznania firmy i praktyczne spojrzenie na obszar kompetencyjny, w którym przyszły potencjalny pracownik chciałby się rozwijać. Program staży nie polega na obserwacji pracy innych pracowników czy wykonywaniu najprostszych zadań – powierzamy bowiem stażystom do realizacji rzeczywiste zadania, które realizują ze wsparciem opiekuna, ale ponosząc odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie” – wskazuje Jerzy Godek, Dyrektor Pionu Techniki i Członek Zarządu Emitel S.A.

Uczestnicy programów stażowych w Emitel mają możliwość bezpośredniej obserwacji funkcjonowania firmy, otrzymują wsparcie dedykowanego opiekuna stażu oraz możliwości kontaktu z ekspertami zatrudnionymi w naszej firmie, z których każdy służy wsparciem w zakresie swoich umiejętności i wiedzy, co stanowi niezbędny z naszego punktu widzenia fundament przyszłej kariery zawodowej naszego stażysty. Z uwagi na fakt, że najczęściej stażystami są studenci ostatnich lat, spółka elastycznie podchodzi do indywidualnych potrzeb i dostosowuje harmonogram stażu do oczekiwań i możliwości studenta zawierając z nim odpłatną umowę zlecenia. Dodatkowo w pełni finansuje wymagane dla danej roli zawodowej szkolenia i uprawnienia, niezbędne do realizowania zadań stażysty.

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” to idea, która została zapoczątkowana w 2009 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Nadrzędnym celem konkursu jest docenianie i promowanie odpowiedzialnej polityki w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. W tym roku wręczono siedem nagród, które otrzymały m.in. Żabka, PwC, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, PGE i Poczta Polska. Ponadto przyznano wyróżnienia dziennikarzom: Annie Popek z Telewizji Polskiej S.A. oraz Michałowi Dobrołowiczowi z RMF FM.

Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania przyznawany jest tym organizacjom, które w zakresie polityki pracowniczej proponują pracownikom nowoczesne, interesujące i efektywne rozwiązania, uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach: programy stażowe, wolontariat, motywacja, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo oraz firma przyjazna niepełnosprawnym.

27.09.2019

Emitel z sukcesem zakończył wdrożenie nowej platformy telewizyjnej dla Orange Polska. Nowa platforma zbudowana została w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne i sprzętowe w zakresie technologii IPTV oraz OTT. Emitel jest partnerem Orange Polska i wspiera operatora w zakresie usług telewizyjnych od 2006 roku.

Emitel zapewniał usługi utrzymania platformy telewizji IPTV użytkowanej przez Orange przez ostatnie lata. Dobre doświadczenia we współpracy pomiędzy partnerami skłoniły Orange do wyboru Emitel jako dostawcy nowego rozwiązania. Projekt wdrożenia nowej platformy IPTV/OTT trwał 8 miesięcy i został poprzedzony dogłębną analizą zmieniających się trendów rynkowych oraz potrzeb operatora. Zgodnie ze strategią Orange koncentruje się na budowaniu wartości, konwergencji usług i inwestycjach w światłowód. Oferta Orange Love rozwija się w kierunku budowy nowych pakietów dla klientów poszukujących bogatszych treści telewizyjnych – stąd potrzeba rozbudowy platformy telewizyjnej.

Cieszę się, że po raz kolejny Emitel udowodnił, że potrafi odpowiedzieć na oczekiwania klienta i zrealizować z powodzeniem ambitne zadanie jakie zostało postawione przez Orange. W tym projekcie kluczowe było doskonałe zrozumienie potrzeb operatora i zaproponowanie rozwiązania, które wpisuje się w światowe trendy i pozwoli na szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Nie byłoby to możliwe gdyby nie silne kompetencje naszego zespołu i wieloletnia, owocna współpraca z Orange”- powiedział Wiceprezes Zarządu Emitel S.A., Maciej Staszak.

Światowe trendy wykazują, że IPTV jest obecnie jedynym segmentem płatnej TV, który notuje stałe i dynamiczne wzrosty. Oferta telewizyjna Orange cieszy się dużym uznaniem polskich widzów, korzysta z niej obecnie ponad 972 tysiące klientów, a udział użytkowników IPTV stale rośnie. Uruchomienie nowej platformy umożliwi Orange dalszy rozwój usług dla swoich abonentów i jeszcze lepsze dopasowanie oferty na coraz bardziej konkurencyjnym rynku telewizyjnym w Polsce.

Rozwiązania dostarczone przez Emitel pozwoliły nam zaoferować naszym klientom całą gamę nowych usług. Dzięki Multinagrywarce nie umknie im ich ulubiony film, natomiast udoskonalona aplikacja Orange TV Go pozwala oglądać telewizję tam gdzie chcą i kiedy chcą. Możemy dostarczać także sygnał lepiej dostosowany do łącza jakim dysponuje klient. Cały czas pracujemy nad tym, by nasza oferta telewizyjna była jak najbardziej atrakcyjna – mówi Ewelina Rabsztyn, Dyrektor Telewizji i Kontentu w Orange Polska

Rozumiejąc jak ważnym elementem usług dla Operatora jest właśnie serwis IPTV/OTT Emitel dołożył wszelkich starań, aby każda z funkcjonalności nowej platformy spełniała najwyższe wymagania. W celu zapewnienia dopasowania oferty programowej Orange Polska do zmieniających się potrzeb odbiorców, nowa platforma jest elastyczna i umożliwia swobodne dysponowanie jej pojemnością i konfiguracją parametrów usług. Stacja czołowa jest gotowa do dostarczenia ponad 230 serwisów w standardzie IPTV i OTT, w jakości SD, HD oraz UHD. Wdrożone z powodzeniem rozwiązanie odpowiada nie tylko na dzisiejsze potrzeby rynkowe, ale stwarza również możliwość dalszego rozwoju wraz z rozwijającym się zapotrzebowaniem operatora. Odpowiedzialność za utrzymanie nowej platformy oraz jej monitoring spoczywa na służbach technicznych Emitel. W ramach dostarczanych usług, Emitel zapewnia również naziemny dosył sygnału do stacji czołowej oraz utrzymanie playout’ów telewizyjnych oraz usług EPG.

Emitel od lat rozwija kompetencje w zakresie usług telewizyjnych. Jesteśmy lepiej znani jako operator naziemnej telewizji cyfrowej, ale posiadamy również duże doświadczenie w zakresie IPTV oraz budowy serwisów OTT. Jestem przekonany, że dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie utrzymania złożonych rozwiązań telewizyjnych spełnimy oczekiwania Orange dotyczące niezawodności nowej platformy. Aby zapewnić najwyższy poziom dostępności usługi i bezpieczeństwa stacji czołowej, w ramach zrealizowanego projektu zapewniamy m.in. redundancję geograficzną. Rozwiązanie rezerwowe będzie gotowe do podjęcia pracy w każdej chwili” – powiedział Członek Zarządu ds. Techniki Emitel S.A., Jerzy Godek.

O Emitel
Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat, dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.