zmiana

21.03.2018

Emitel realizuje dla DPD Polska umowę na budowę sieci transmisji danych, w ramach której będzie obsługiwał wszystkie placówki Klienta. Współpraca pomiędzy firmami ma charakter długofalowy.

Umowa stanowi początek długoletniej współpracy pomiędzy Emitel a DPD Polska. Emitel jest głównym dostawcą rozwiązania, zapewniając kompleksową obsługę wszystkich placówek DPD Polska i najwyższe parametry wymagane dla tego rodzaju usług.

„W ramach umowy pomiędzy DPD Polska a Emitel, wspólnie realizujemy podłączenia naszych placówek, które w wyniku dynamicznego rozwoju naszej firmy wymagają szybkiej reakcji i zaufanego partnera biznesowego. Nasza dotychczasowa współpraca układa się bardzo dobrze i przynosi obopólne korzyści” – powiedział Tomasz Sosnowicz, Network Infrastructure Manager w DPD Polska.

„Cieszę się, że Emitel może aktywnie uczestniczyć w realizacji tak istotnego projektu dla sprawnego funkcjonowania DPD Polska. To dowód na to, że nasze kompetencje i wysoki poziom świadczonych usług są wysoko oceniane na rynku” – powiedział Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Spółki.

21.03.2018

Nagrody Inspiratorzy Biznesu – Innowacje są przyznawane przez Agencję Informacyjną Newseria i trafiają do firm, które pokazują nowe, innowacyjne kierunki i możliwości rozwoju. Emitel S.A. otrzymał nagrodę Inspiratora Biznesu za rozwiązania w zakresie Smart City wspierające rozwój Gospodarki 4.0.

„W dzisiejszych czasach innowacyjność staje się podstawowym źródłem przewag konkurencyjnych. Bardzo istotna jest jednak ścisła współpraca świata nauki z biznesem oraz otwartość na szerokie testy nowych rozwiązań. Dlatego Emitel współpracuje z polskim światem nauki i wdraża nowatorskie projekty i rozwiązania w zakresie Internetu Rzeczy, dzięki którym nasi partnerzy mogą wdrażać swoje własne pomysły biznesowe” – powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny rozwój technik informacyjnych i radiokomunikacyjnych, co zaowocowało burzliwym rozwojem rozwiązań Internetu rzeczy (IoT), wykorzystywanych także w budowaniu koncepcji inteligentnych miast (SmartCity). Nowoczesne, „inteligentne” miasta mają stać się jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców, a systemy informatyczne mają za zadanie poprawę warunków życia i ułatwienie wielu procesów wpływających na funkcjonowanie miasta. Aby to osiągnąć niezbędne jest zapewnienie systemów komunikacyjnych łączących różnego rodzaju czujniki i sterowniki z systemami gromadzącymi dane w celu ich analizy, wizualizacji oraz reakcji na zaistniałe zdarzenia, a w idealnym przypadku nawet przewidywanie możliwości wystąpienia niektórych negatywnych zdarzeń, w celu zapobiegania nim.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Emitel podął decyzję o rozwoju sieci transmisyjnej na potrzeby IoT/SmartCity na bazie technologii Long Range Radio, którą oferuje na terenie całego kraju. Dostępność takich rozwiązań ma na celu stymulowanie rozwoju usług na bazie sieci niskoenergetycznych w Polsce. Stwarza szansę dla lokalnych przedsiębiorców, start-up’ów oraz większych firm do tworzenia rozwiązań Internetu Rzeczy, w szczególności w ramach aglomeracji miejskich. Projekt realizowany przez Emitel jest otwarty dla wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą i tworzeniem oraz sprzedażą własnych usług na bazie transmisji w sieci działającej w systemie Long Range Radio. Obecnie wspólnie z firmami partnerskimi oraz wybranymi Urzędami Miast prowadzone są projekty testowe w kliku polskich miastach. Celem jednego z takich projektów jest zbudowanie systemu do wykrywania miejskich wysp ciepła (MWC), czyli zaburzeń temperatury związanych z silną urbanizacją terenu. Identyfikacja i przeciwdziałanie powstawaniu miejskich wysp ciepła jest jednym z celów miejskich programów adaptacji do zmian klimatu. Budowany system ma za zadanie ułatwienie ciągłego badania zjawiska MWC w miastach. W innym projekcie prowadzone są testy czujników parkingowych, a w przyszłości być może także czujników systemu badania i predykcji wypełnienia koszy na odpady.

Emitel wraz ze swoimi partnerami biznesowymi prowadzi i przygotowuje kolejne testy rozwiązań umożliwiających odczytywanie danych z liczników różnych mediów (np. wody) oraz innych wyspecjalizowanych urządzeń pomiarowych, dedykowanych np. dla sektora energetycznego.

„Mamy świadomość, że to dopiero początek. Jesteśmy przekonani, że na bazie proponowanych przez Emitel rozwiązań, istnieje możliwości kreowania niemal nieskończonej liczby pomysłów na poprawę komfortu życia mieszkańców miast oraz nowych przedsięwzięć gospodarczych. Te działania stwarzają możliwości zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, czy to miejskich, czy też prywatnych oraz bardziej efektywne zarządzanie posiadaną infrastrukturą. Jest to również szansa na tworzenie nowych strumieni przychodowych dla firm a dla włodarzy miast istotnych oszczędności” – dodał Andrzej Kozłowski.

19.03.2018

Emitel rozpoczął świadczenie usługi monitoringu przeciwpożarowego terenów leśnych Nadleśnictwa Zwierzyniec od 1 marca br. System uruchomiony przez Emitel, poprzez zdalnie sterowaną kamerę dalekiego zasięgu, będzie przesyłać obraz w wysokiej rozdzielczości z punktu kamerowego do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) zlokalizowanego w siedzibie Nadleśnictwa. Dzięki automatyzacji obserwacji oraz możliwości precyzyjnego sterowania kamerą przez obserwatora w PAD, możliwe jest sprawne nadzorowanie dużych obszarów leśnych. System zainstalowany na wieży, na wysokości 85 metrów nad poziomem terenu, pozwala na wczesne wykrywanie ognisk pożarów w promieniu kilkunastu kilometrów od lokalizacji kamery monitoringu.

„Rozwiązanie Emitela zapewni naszemu Nadleśnictwu obserwację rozległych obszarów leśnych pod kątem wykrywania pożarów we wczesnej fazie ich powstawania, przed ich rozprzestrzenieniem się, co ograniczy potencjalne straty i zwiększy bezpieczeństwo ludzi zaangażowanych w gaszenie pożaru lub przebywających w zagrożonej okolicy.” – powiedział Piotr Szewczuk, Inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Zwierzyniec.

„Cieszymy się, że możemy mieć swój udział w zapewnieniu ochrony lasów przed pożarami. Jesteśmy gotowi rozwijać portfel naszych usług i wdrażać kolejne rozwiązania służące bezpieczeństwu obywateli i cennych zasobów” – powiedział Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel.

Emitel posiada blisko 400 obiektów wysokościowych w całej Polsce, które mogą być wykorzystywane do usług video-monitoringu. Wysokiej jakości obrazy ze zdalnie sterowanych kamer mogą być dosyłane w dowolnie wskazaną przez klienta lokalizację.

09.03.2018

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju udzielił wywiadu dla agencji ISBtech.pl na temat wrażeń z wizyty na targach Mobile World Congress 2018 w Barcelonie.

W rozmowie poruszone zostały tematy i rozwiązania prezentowane podczas konferencji i targów w Barcelonie, na których jak co roku byli obecni przedstawiciele Emitel. Tegoroczne spotkanie zdominował temat technologii 5G, określanej mianem „demona szybkości”. Jednak 5G to nie tylko szybkość, ale również nowa, efektywniejsza organizacja naszego codziennego życia, przemysłu, wszystkiego co nas otacza, wskazał Maciej Staszak. Dzięki technologii 5G będą mogły się rozwijać także rozwiązania w zakresie Smart City, Smart Home czy IoT. Jedną z ciekawostek branżowych była zapowiedź Vodafone i Nokii, iż nie tylko będą rozwijać sieci 5G dla mieszkańców naszego globu, lecz także uruchomią sieć 4G na Księżycu, na potrzeby transmisji z kosmosu, na żywo w jakości HD.

Emitel bierze aktywny udział w rozwoju obszarów związanych z 5G, Smart City czy IoT. Przykłady wdrożonych serwisów to analiza zmiany warunków klimatycznych w projekcie Miejskie Wyspy Ciepła i zwiększanie bezpieczeństwa poprzez profesjonalny monitoring wizyjny. W Spółce trwają także prace nad rozwiązaniami związanymi z określaniem zajętości miejsc parkingowych, odczytem liczników oraz z analizą wypełnienia odpadami koszy na śmieci.

„Konferencja i targi to doskonała okazja na skonfrontowanie naszych pomysłów i strategii rozwoju z globalnymi trendami technologicznymi i kierunkiem rozwoju branży”, powiedział Maciej Staszak.

Od wielu lat Emitel rozwija także usługi dla operatorów komórkowych w Polsce, współpracując z „wielką czwórką”, czyli Orange, T-Mobile, Polkomtel oraz Play. Pośród wielu realizowanych przedsięwzięć znajdują się prace związane z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej, jak np. lampy uliczne, wraz z łączami światłowodowymi do budowy aktywnych sieci dla operatorów telekomunikacyjnych, służących jednocześnie systemom typu Smart City czy IoT. Jest to przykład możliwości uzyskania pozytywnego efektu synergii i zwiększenia efektywności ekonomicznej różnych projektów.

„Rozwój infrastruktury to potężna inwestycja i konieczność skoordynowania działań na wielu polach. Tego typu projekty mogą być realizowane szybciej i bardziej efektywnie kiedy zawiążą się sojusze i powstają modele biznesowe oparte o współdzielenie infrastruktury. W takiej sytuacji z pomocą mogą przyjść operatorzy infrastruktury, do których należy Emitel” – podsumował Maciej Staszak.

Cała rozmowa dostępna jest na stronie www.isbtech.pl