EmitelEmitel (en)

EmiTel

to wiodący operator naziemnej

infrastruktury radiowo-telewizyjnej

w Polsce

 

Dysponujemy bazą kilkuset obiektów nadawczych i komunikacyjnych (w tym obiekty o wysokości ponad 300 metrów), obejmującą swym zasięgiem kluczowe lokalizacje w Polsce.

 

Informacje o planowanych przerwach na obiektach nadawczych.