zmiana

uruchomienie projektu SmartCity
z MPWiK Wrocław

rozpoczęcie refarmingu pasma 700MHz

wdrożenie platformy IPTV/OTT dla Orange Polska

zmiana nazwy spółki na Emitel sp. z o.o.

wyłączenie analogowych nadajników telewizyjnych

uruchomienie naziemnej telewizji cyfrowej MUX-1, MUX-2, MUX-3

uruchomienie pierwszego po wojnie programu telewizyjnego