zmiana

HbbTV (telewizja hybrydowa) to połączenie tradycyjnej telewizji z przekazami internetowymi.
Po wejściu na kanał telewizyjny w telewizji naziemnej, na którym dostępne są usługi HbbTV, telewizor automatycznie uruchamia aplikację, która umożliwia wyświetlanie dodatkowych treści. Mogą to być dodatkowe informacje lub przekazy multimedialne.

Obecność usług HbbTV na danym programie telewizyjnym sygnalizowana jest najczęściej wyświetleniem czerwonej kropki w rogu ekranu. Zwyczajowo też wejście do aplikacji HbbTV realizowane jest za pomocą czerwonego przycisku na pilocie zdalnego sterowania.

Szczególnym przypadkiem są tzw. kanały wirtualne, w przypadku których, po wejściu na dany kanał telewizor automatycznie zaczyna odtwarzać program przesyłany przez Internet.

Aby skorzystać z usług telewizji hybrydowej konieczny jest telewizor obsługujący HbbTV. Musi też on być podłączony do Internetu.

Szczegółowe wymagania dla odbiorników telewizyjnych, w tym wersja HbbTV, określone są w „Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych”. (Dziennik Ustaw 2019 r. poz. 2125)

Obecnie do właściwego odbioru naziemnej telewizji cyfrowej niezbędny jest telewizor wyposażony w tuner DVB-T (zgodny z MPEG-4/AVC) albo set-top box – zewnętrzny dekoder umożliwiający, po podłączeniu do telewizora, odbiór naziemnej telewizji cyfrowej.
W 2022 roku nastąpi zmiana standardu nadawania na DVB-T2/HEVC.

Minister cyfryzacji ustalił wymagania techniczno-eksploatacyjne dla odbiorników naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T i DVB-T2 w „Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych”. (Dziennik Ustaw 2019 r. poz. 2125)

Osoby planujące zakup odbiornika zintegrowanego (tzn. telewizora wyposażonego w tuner oraz dekoder) albo specjalnej przystawki (tzw. STB – set-top box), już dzisiaj powinny się upewnić, czy sprzęt spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, które przewiduje m.in.:

  • standard emisji DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial 2)
  • dla sygnału wizji obsługę formatu HD kodowanego w standardzie HEVC (H.265) oraz SD i HD kodowanych w standardzie MPEG-4 część 10 (H.264/AVC)
  • dla sygnału fonii obsługę formatów od mono, poprzez stereo i dwa dźwięki, aż do dźwięku dookólnego 5.1. kodowanych w systemie MPEG-2 Warstwa II oraz E-AC3 (Dolby Digital Plus)

Szczegółowe techniczne informacje dotyczące sprzętu zawarte są w „Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych”. (Dziennik Ustaw 2019 r. poz. 2125)

Lista obiektów nadawczych Emitel, nadających naziemną telewizję cyfrową DVB-T, znajduje się na stronie: https://www.emitel.pl/strefa-klienta/odbior-rtv/sprawdz-parametry-emisji/ oraz w aplikacji EmiMaps dostępnej jest pod adresem: EmiMaps.emitel.pl

Wersję EmiMaps dla urządzeń z systemem Android można pobrać ze sklepu GooglePlay: EmiMaps dla Androida natomiast wersję dla urządzeń z systemem iOS z AppStore: EmiMaps dla iOS.

Płatna naziemna telewizji mobilna dostępna jest w największych miastach w kraju. Szczegóły na stronie Operatora

Emitel zapewnia zasięg naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce przekraczający 94% populacji. Oznacza, to że w praktycznie każdym miejscu w kraju powinno być możliwe odebranie sygnału DVB-T. Lista obiektów nadawczych, w stronę których trzeba kierować anteny odbiorcze znajduje się na stronie: https://www.emitel.pl/strefa-klienta/odbior-rtv/sprawdz-parametry-emisji/

Do określenia zasięgu emisji oraz kierunku ustawienia anteny odbiorczej pomocna może być też aplikacja EmiMaps dostępna jest pod adresem: EmiMaps.emitel.pl

Wersję dla urządzeń z systemem Android można pobrać ze sklepu GooglePlay: EmiMaps dla Androida
Wersję dla urządzeń z systemem iOS można pobrać z AppStore: EmiMaps dla iOS

Płatna naziemna telewizji mobilna dostępna jest w największych miastach w kraju. Szczegóły na stronie internetowej Operatora

Do odbioru telewizji cyfrowej niezbędny jest dedykowany dekoder/odbiornik. W nowoczesnych telewizorach jest on integralną częścią składową urządzenia. W przypadku starszych telewizorów konieczne jest zakupienie zewnętrznego urządzenia – „set top box”. Urządzenie instaluje się pomiędzy anteną (instalacją antenową), a odbiornikiem telewizyjnym. Do odbioru telewizji cyfrowej DVB-T stosuje się takie same anteny jak do odbioru telewizji analogowej.

Zalecane jest stosowanie anten wieloelementowych i w miarę możliwości rezygnacja ze wzmacniaczy antenowych. Anteny pokojowe mogą być stosowane tylko w miejscach o dużym natężeniu sygnału. Antenę należy skierować na najbliższy obiekt nadawczy emitujący telewizję cyfrową DVB-T, a następnie zaprogramować odbiornik, zgodnie z instrukcją użytkownika, na odbiór kanałów cyfrowych.

Przy doborze anten należy zwrócić uwagę na pasmo robocze anteny oraz polaryzację sygnału. Multipleksy MUX-1, MUX-2 i MUX-3 nadawane są w paśmie UHF. Multipleks MUX-8 nadawany jest w paśmie VHF.

W Polsce do kompresji obrazu wybrano standard MPEG-4 (H.264/AVC), więc nie wszystkie dekodery dostępne na europejskim rynku będą w stanie odebrać programy emitowane w Polsce. Szczegółowe wymagania zawiera Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych

Więcej informacji na temat naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T w Polsce znajduje się na stronach internetowych:

Operatora technicznego sieci nadawczej -> Emitel
Forum Internetowym na stronie firmy EmiTel -> Forum Emitel
Urzędu Komunikacji Elektronicznej -> UKE
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji -> KRRiT

W celu ułatwienia wdrażania telewizji cyfrowej powstały regulacje opisujące proces wdrażania DVB-T i wyłączania TV analogowej oraz podstawowe parametry nadawania sygnału:

Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie nadania programom i usługom w strumieniu DVB-T obowiązujących w Polsce numerów identyfikacyjnych ONID, NID, TSID, SID i LCN. – wersja z dnia 17 maja 2018 roku.

Wymagania dla urządzeń odbiorczych, gwarantujące podstawową zgodność z nadawanym sygnałem opisane zostały w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych

W 2019 roku wymagania dla odbiorników zostały znowelizowane by przygotować gospodarstwa domowe do planowanego przejścia na nowy standard nadawania DVB-T2 / HEVC

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych”. (Dziennik Ustaw 2019 r. poz. 2125)

Opisany został również sposób modernizacji i wymagane parametry instalacji antenowych do odbioru zbiorowego (tzw anten zbiorczych) oraz wprowadzono wymóg wyposażania wszystkich nowych budynków wielorodzinnych w odpowiednie instalacje do odbioru sygnału telewizyjnego.

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla antenowych instalacji zbiorowych przeznaczonych do reemisji usług radiodyfuzji naziemnej

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Multipleks to pakiet kanałów nadawanych cyfrowo wraz z usługami dodatkowymi z wykorzystaniem jednego kanału częstotliwości. Oznacza to, że w miejscu zajmowanym dawniej przez jeden analogowy kanał telewizyjny, możliwe jest umieszczenie wielu programów nadawanych cyfrowo. Potocznie multipleksem nazywa się też zestaw kanałów częstotliwości wykorzystywanych do nadawania tych samych programów na zadanym obszarze, np. na terenie całego kraju. MUX jest skrótem pochodzącym od angielskiego określenia multipleksu.

Naziemna telewizja cyfrowa to metoda przesyłania programów telewizyjnych do odbiorców indywidualnych – widzów – z wykorzystaniem naziemnej infrastruktury nadawczej. Wprowadzenie telewizji cyfrowej wynika z potrzeby zwiększenia efektywności wykorzystania częstotliwości oraz wprowadzenia nowych usług, nie możliwych do realizacji w technice analogowej. Aby uniknąć fragmentacji rynku zdecydowano, że w Europie wprowadzana będzie naziemna telewizji cyfrowa w standardzie DVB-T oraz jego nowszej wersji DVB-T2.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T/T2 wprowadzana całej Europie, sukcesywnie zastąpiła telewizję analogową oferując poza zwiększeniem ilości programów oferuje lepszą jakość obrazu i dźwięku, a także dodanie wielu ścieżek dźwiękowych do programu, dźwięku przestrzennego, przewodnika po programach (EPG). Możliwe jest także dodawanie usług interaktywnych oraz serwisów płatnych.

W celu uporządkowania procesu cyfryzacji w Regionie 1 (Europa, Afryka, Bliski Wschód), w 2006 roku, w Genewie, odbyła się konferencja planistyczna (znana jako GE06), na której zatwierdzono plan podziału kanałów częstotliwości dla całego kontynentu. W wyniku ustaleń konferencji GE06 dla Polski przydzielono 8 niezależnych pokryć (multipleksów) DVB-T. Sześć w zakresie częstotliwości 470 – 790MHz (w kanałach 21 – 60). Jedno w zakresie 790 – 862 MHZ (kanały 61 – 69) oraz jedno w zakresie 174 – 230 MHz (kanały 6 – 12).

DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) to przyjęty w Europie standard naziemnej telewizji cyfrowej.

DVB jest nazwą, założonego w 1993 roku, Projektu DVB (Digital Video Broadcasting Project), którego zadaniem jest opracowywanie rekomendacji dla przesyłania telewizji cyfrowej. Wynikiem prac Projektu DVB jest rodzina standardów telekomunikacyjnych ustanowionych przez ETSI (European Telecommunications Standards Institute) dla telewizji satelitarnej DVB-S i DVB-S2, kablowej DVB-C oraz naziemnej DVB-T i DVB-T2. Podstawą tych systemów jest strumień transportowy (TS) zdefiniowany i opisany w normie międzynarodowej ISO/IEC 13818-1 . TS składa się ze skompresowanych składowych wizji, fonii i danych oraz tablic (PSI) umożliwiających urządzeniu odbiorczemu odbiór wybranego programu telewizyjnego lub radiowego oraz danych.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T poza zwiększeniem ilości programów oferuje lepszą jakość obrazu i dźwięku, a także umożliwia dodanie dodatkowych usług, takich jak wiele ścieżek dźwiękowych, dźwięk przestrzenny, czy szczegółowy przewodnik po programach (EPG). Możliwe jest także dodawanie usług interaktywnych oraz serwisów płatnych.