zmiana

27.07.2018

Wdrożony przez Spółkę Emitel System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji został zatwierdzony przez jednostkę certyfikującą ISOQAR z Wielkiej Brytanii. Systemowe zastosowanie wytycznych normy oraz ich implementacja w procesach biznesowych daje możliwość ograniczenia do minimum ryzyka zafałszowania, utraty, czy też niedostępności informacji, co w świetle  rozwoju technologicznego staje się warunkiem koniecznym dla zapewnienia ciągłości działalności biznesowej.

Emitel przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa danych naszych obecnych i przyszłych klientów. Spółka korzysta z najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych rozwiązań także w tej dziedzinie, gwarantując kontrahentom najwyższy standard pełnej ochrony ich prywatności – od organizacji bezpieczeństwa informacji, poprzez kontrolę dostępu aż po zgodność z wymogami prawnymi. W sumie certyfikat obejmuje 11 obszarów działania.

Certyfikat ISO/IEC 27001:2013 przyznawany jest firmom branży IT, bankom i  filiom międzynarodowych koncernów. Pierwszy raz został przyznany w 2005 roku w Wielkiej Brytanii, od 2007 jest przyznawany w Polsce.

„Coraz częściej to właśnie informacja jest najcenniejszym aktywem biznesowym, a jej odzyskiwanie w razie utraty może być bardzo kosztownym i skomplikowanym procesem. Dlatego skierowaliśmy naszą uwagę i działania na jej należyte zabezpieczenie. Zdecydowaliśmy wdrożyć w całej Spółce systemowe podejście, w ramach którego będziemy zarządzać kompleksowo posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastrukturą przeznaczoną do ich przetwarzania oraz ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji. Certyfikacja ISOQAR to zwieńczenie naszych działań.” – powiedział Aleksander Skołożyński, Członek Zarządu Emitel S.A.

05.07.2018

Prowincja Warszawska Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) oraz Emitel S.A. zawarły nową, 10-letnią umowę o świadczenie usług emisji sygnału radiowego programu Radio Maryja w całej Polsce.
Współpraca z Prowincją Redemptorystów oraz Fundacją Lux Veritatis trwa od początku działalności tych podmiotów w obszarze katolickich mediów. Pierwsze emisje radiowe Radia Maryja były uruchamiane na początku lat 90-tych przy pomocy ekspertów Emitel.  Obecna umowa to kontynuacja poprzedniej umowy obowiązującej od 2008 roku.

Prowincja Warszawska Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela – nadawca Radia Maryja otrzymała od 23 czerwca br. koncesję na kolejne 10 lat co daje nam możliwość realizowania wyznaczonej misji, do której zachęcał nas św. Jan Paweł II mówiąc by nasze radio służyło prawdziwej informacji, przepojonej miłością i opartej na sprawiedliwości, by przyczyniało się do kształtowania ludzkich sumień w duchu nauki Chrystusa. Mamy nadzieję, że infrastruktura i możliwości techniczne jakimi dysponuje Emitel S.A. pozwolą nam realizować dzieło apostolskie. Dziękujemy za lata dobrej współpracy mając nadzieję, że tych kolejnych 10 lat będzie kontynuacją tego co osiągnęliśmy dotychczas” – powiedział o. Grzegorz Moj z Radia Maryja.

Nowa umowa została zawarta na 10-letni okres obowiązywania nowej koncesji Nadawcy. Obejmie swoim zasięgiem emisje z 50 stacji nadawczych Emitel na terenie całej Polski. Nowa umowa zawiera również możliwość prezentacji treści multimedialnych Radia Maryja na platformie telewizji hybrydowej na Multipleksie 8 telewizji naziemnej, którego operatorem jest Emitel.

Jestem niezmiernie rad, że Radio Maryja zaufało nam po raz kolejny i że przez kolejne lata będziemy mogli emitować sygnał dla toruńskiej rozgłośni. Mamy świadomość jak ważna jest misja społeczna Radia Maryja dla słuchaczy w Polsce, tym bardziej wybór Emitel jako nadawcy technicznego odczytujemy jako zaufanie dla jakości i efektywności naszych usług” – powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Emitel S.A.
O Emitel
Emitel jest wiodącym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Spółka jest liderem w zakresie cyfrowych emisji radiowo-telewizyjnych oraz usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Firma posiada ponad 60-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji bezprzewodowej, obecnie bierze aktywny udział w rozwoju infrastruktury na potrzeby usług Inteligentnych Miast (Smart Cities), Internetu Rzeczy (IoT) oraz budowie infrastruktury na potrzeby m.in. telefonii komórkowej i łączności kryzysowej. Od 2013 roku właścicielem Emitel jest amerykański fundusz Alinda Capital Partners, który jest jedną z największych na świecie firm inwestujących w przedsięwzięcia związane z infrastrukturą.

04.07.2018

Emitel S.A. i Polski Związek Krótkofalowców kontynuują współpracę w działaniach wspomagających w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, podejmowanych dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji  a Polskim Związkiem Krótkofalowców.

PZK współdziałając z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej  i samorządu terytorialnego stworzył sieć łączności kryzysowej na terenie całego kraju. Emitel w ramach tego projektu od lat udostępnia infrastrukturę wysokościową dla zapewnienia jak najlepszych zasięgów sieci. Kolejnym elementem systemu jest uzupełnienie instalacji amatorskiej radiolatarni zainstalowanej na RTCN Kraków / Chorągwica.

„Dzięki wieloletniej współpracy z Emitel jesteśmy w stanie prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa, ratowania i ochrony ludności i pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Infrastruktura uruchomiona przez  Emitel pozwala nam dostarczać unikalne sesje łączności naziemnej” – przekazali: Piotr Skrzypczak SP2JMR – Sekretarz Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Michał Wilczyński SP9XWM – EmCom Manager, Koordynator ds. Łączności Kryzysowej PZK.

„Cieszymy się, że możemy wspierać rozwój  radiokomunikacji amatorskiej i Polskiego Związku Krótkofalowców. Tym bardziej jest to dla nas powód do dumy, że wielu naszych pracowników było członkami PZK, zanim zaczęli  zajmować się zawodowo radiokomunikacją”  – powiedział Maciej Staszak, Dyrektor Strategii i Rozwoju, Wiceprezes Zarządu Spółki.