zmiana

29.07.2017

W związku z wymianą głównego systemu antenowego UKF na obiekcie RTCN Zielona Góra/Jemiołów, w dniach 10.07.-31.08.2017 r., programy radiowe emitowane są z obniżoną mocą z anteny zastępczej. Antena zastępcza skierowana jest na azymut 90 stopni (wschód), co może utrudniać odbiór programów radiowych osobom mieszkającym na zachód od obiektu nadawczego w Jemiołowie.

Po zakończeniu wymiany głównego systemu antenowego UKF w RTCN Zielona Góra/Jemiołów odbiór programów radiowych ulegnie poprawie.

Aktualizacja z dnia 2017-09-04:

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych prace przy wymianie głównego systemu antenowego UKF w obiekcie RTCN Zielona Góra/Jemiołów wydłużą się do 15 września br.

Aktualizacja z dnia 2017-09-14:

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych prace przy wymianie głównego systemu antenowego UKF w obiekcie RTCN Zielona Góra/Jemiołów wydłużą się do 20 września br

17.07.2017

17 lipca wystartował konkurs dla instalatorów anten telewizyjnych przeznaczonych do odbioru MUX8 naziemnej telewizji cyfrowej. Konkurs został zorganizowany przez Emitel, Grupę Wirtualna Polska, Televes i Sat Kurier.

W puli nagród są: profesjonalny miernik, kupony na wakacje, prenumerata SatKuriera. Główne nagrody wygrają osoby, które w okresie trwania konkursu wykonają najwięcej instalacji antenowych, ale wszyscy, którzy wezmą udział w konkursie, mają szansę wygrać wartościowe nagrody.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować swój udział na stronie:

Konkursmux8.pl

a następnie zgłaszać na tej stronie wszystkie wykonane instalacje.

Konkurs trwa do końca października. Dodatkowe informacje, w tym pełen regulamin, dostępne są na stronie konkursu znajdującej się pod adresem konkursmux8.pl.

07.07.2017

Emitel informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 zasięg techniczny MUX-8 przekroczył 95% populacji kraju. Od 30 czerwca 2017 roku emisja MUX8 prowadzona jest z 73 stacji nadawczych, a procentowe wartości pokrycia populacji Polski sygnałem MUX8 wynoszą odpowiednio:

a) dla odbioru o standardowej jakości (Emin=50dBµV/m): 97.4%
b) dla odbioru o podwyższonej jakości (Emin=57dBµV/m): 91.6%

Tym samym w dniu 30 czerwca 2017 roku Emitel osiągnął parametry docelowe dla obydwu obowiązków wskazanych w decyzji rezerwacyjnej(*), co oznacza realizację zobowiązań w okresie 21 miesięcy, czyli o 3 i 15 miesięcy szybciej niż stanowią zapisy decyzji rezerwacyjnej.

(*) Zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z decyzji rezerwacyjnej DZC.WRT.5157.17.2015.37 z dnia 2 października 2015 roku spółka Emitel, po odebraniu ww. decyzji, przystąpiła do budowy sieci nadawczej zgodnie z jej zapisami.

Jednym z głównych zapisów dotyczących budowy sieci i zasięgów emisji MUX8 jest zapis punku 4, części III decyzji mówiący o zobowiązaniach operatora multipleksu, do których zaliczono między innymi obowiązek: (cyt):

4. realizacji następującego tempa rozwoju sieci i świadczenia usług rozumianego jako:
a) zapewnienie poziomu sygnału umożliwiającego co najmniej odbiór stacjonarny na terytorium RP, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia niniejszej decyzji;
 (minimalny poziom natężenia pola to 50 dBµV/m)
b) zapewnienie poziomu sygnału umożliwiającego co najmniej odbiór stacjonarny wyższej jakości pokrycia na terytorium RP, na którym zamieszkuje co najmniej 90% ludności, nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia niniejszej decyzji; (minimalny poziom natężenia pola to 57 dBµV/m).