zmiana

30.12.2016

W związku z zakłóceniami w odbiorze sygnału telewizyjnego TVP na multipleksie MUX-3, które występowały w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2016 roku, Emitel Sp. z o.o., operator świadczący usługi cyfrowej emisji programów telewizyjnych, informuje, iż od 20 grudnia 2016 operator nie odnotował nowych zdarzeń w nadawanym sygnale na MUX-3 będących wynikiem nieprawidłowości w pracy urządzeń Emitel.

27.12.2016

W związku z zakłóceniami w odbiorze sygnału telewizyjnego TVP na multipleksie MUX-3, które występowały w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2016 roku, Emitel Sp. z o.o., operator świadczący usługi cyfrowej emisji programów telewizyjnych, informuje, iż w całym okresie świątecznym i w chwili obecnej operator nie odnotował zakłóceń w nadawanym sygnale na MUX-3 będących wynikiem nieprawidłowości w pracy urządzeń Emitel.

22.12.2016

W związku z zakłóceniami w odbiorze sygnału telewizyjnego TVP na multipleksie MUX-3, które występowały w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2016 roku, Emitel Sp. z o.o., operator świadczący usługi cyfrowej emisji programów telewizyjnych, informuje, iż według stanu na dzień 22 grudnia 2016 roku, godz. 16:00:

1. Od dnia 20 grudnia 2016 roku operator nie odnotował zakłóceń w nadawanym sygnale na MUX-3 będących wynikiem nieprawidłowości w pracy urządzeń Emitel.

2. W dniu 21.12 w godzinach 19.26-23.51  mogły nastąpić sekundowe zakłócenia w odbiorze TVP3 Białystok o sumarycznym czasie trwania około 24 minuty na skutek działań wykonywanych przez Ośrodek Regionalny TVP w Białymstoku.

3. Odtworzono laboratoryjnie części systemu nadawczego, w których zaobserwowano zakłócenia podczas minionej awarii. Trwają analizy wykonywane we współdziałaniu z producentami sprzętu, a także Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Telewizją Polską S.A.

21.12.2016

W związku z zakłóceniami w odbiorze sygnału telewizyjnego TVP na multipleksie MUX-3, które występowały w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2016 roku, Emitel Sp. z o.o., operator świadczący usługi cyfrowej emisji programów telewizyjnych, informuje, iż według stanu na dzień 21 grudnia 2016 roku, godz. 13:00:

1. Od dnia 20 grudnia 2016 roku operator nie odnotował zakłóceń w nadawanym sygnale na MUX-3 będących wynikiem nieprawidłowości w pracy urządzeń.

2. Trwają analizy odizolowanych części systemu nadawczego, w których zaobserwowano zakłócenia.

3. Analizy wykonywane są we współdziałaniu z producentami sprzętu, a także Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Telewizją Polską S.A.

4. W uzgodnieniu z TVP, dzisiejszej nocy w godzinach od 1:00 do 6:00 były wykonywane prace testowe, które skutkowały kilkusekundowymi przerwami w nadawaniu MUX-3 w regionach południowych pierwotnie dotkniętych awarią. Najdłuższa z przerw na obiekcie Lublin / Raabego trwała 22 sekundy.

20.12.2016

W związku z zakłóceniami w odbiorze sygnału telewizyjnego TVP na multipleksie MUX-3, które występowały w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2016 roku, Emitel Sp. z o.o., operator świadczący usługi cyfrowej emisji programów telewizyjnych, informuje, iż według stanu na dzień 20 grudnia 2016 roku, godz. 13:00:

1. Obecnie operator nie obserwuje zakłóceń w nadawanym sygnale na MUX-3.

2. Części systemu nadawczego, w których obserwowano zakłócenia, zostały odizolowane, a ich niektóre funkcje zostały przejęte przez system zastępczy.

3. Odizolowane części systemu poddawane są dalszej wnikliwej analizie w celu jednoznacznego ustalenia źródeł i mechanizmu awarii.

4. Analizy wykonywane są we współdziałaniu z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Telewizją Polską S.A.

5. Wyniki analiz będą wykorzystane przy realizacji działań zmierzających do przywrócenia pełnej sprawności systemu podstawowego.

20.12.2016

Dziś w nocy, w godzinach 1:00 – 6:00, prowadzone będą uzgodnione z Telewizją Polską prace serwisowe mogące skutkować regionalnie krótkimi przerwami w dostępności sygnału MUX-3.

19.12.2016

Emitel Sp. z o.o., operator świadczący usługi cyfrowej emisji programów telewizyjnych, informuje, iż po wystąpieniu pierwszych problemów technicznych w dniu 17 grudnia br., od 18 grudnia współpracuje z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej przy ustalaniu przyczyn zakłóceń sygnału telewizyjnego TVP na multipleksie MUX-3.

Na chwilę obecną ustalono, że problemy techniczne dotyczą 11 spośród 137 obiektów nadających sygnał MUX-3, w ramach których nastąpiły kilkuminutowe zakłócenia w prawidłowych emisjach spowodowane błędami synchronizacji SFN. W związku z charakterem zakłóceń, miały one ograniczony zasięg – zgodnie z szacunkami Działu Radiodyfuzji potencjalna utrata pokrycia może wynosić 10-12% populacji kraju (mapa z zasięgiem potencjalnych zakłóceń stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia).

O sytuacji na bieżąco są informowane służby techniczne i władze Telewizji Polskiej w ramach zawartych umów o świadczenie usług rozpowszechniania programów TVP na multipleksie MUX-3.

18.12.2016

Firma Emitel informuje, że w dniach 17 i 18 grudnia 2016 roku na 11 spośród 137 obiektów nadających sygnał MUX3, nastąpiły krótkie kilkuminutowe zakłócenia w prawidłowych emisjach spowodowane błędami synchronizacji. Zakłócenia wystąpiły jedynie na granicach stref SFN i dotyczyły niewielkiego procenta populacji. Obecnie trwają intensywne prace nad eliminacją zakłóceń.

Lista obiektów, na których nastąpiły zakłócenia MUX3: RTCN Opole / Chrzelice, RTCN Wrocław / Ślęża, RTON Tarnów TON Łanięta, RTCN Częstochowa / Wręczyca, RTON Leżajsk, RTCN Dęblin / Ryki TON Tarnobrzeg, RTCN Przysucha, RTON Kłodzko, RTCN Lublin / Piaski

14.12.2016

W najbliższych dniach nastąpi zmiana częstotliwości sygnału radia cyfrowego DAB+ emitowanego z niektórych obiektów nadawczych.

Poniższa tabela przedstawia planowany zakres zmian:

07.12.2016

W związku z opublikowaniem przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w dniu 6 grudnia 2016 roku  raportu „Jak państwo nie radzi sobie z monopolami naturalnymi. Analiza na przykładzie rynku radiodyfuzji”, Emitel Sp. z o.o. w Warszawie oświadcza, że wszelkie odnoszące się do Emitel Sp. z o.o. twierdzenia lub sugestie dotyczące rzekomego nadużywania pozycji dominującej, uczestnictwa w porozumieniach ograniczających konkurencję lub bezprawnego wykorzystywania informacji poufnych stanowią bezpodstawne pomówienie, w całości oparte na stronniczym stanowisku procesowym Magna Polonia S.A. prezentowanym w postępowaniu toczącym się obecnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie z powództwa Magna Polonia.

Należy stanowczo stwierdzić, że dotychczas przeprowadzone postępowanie dowodowe w ww. sprawie (w tym zeznania wszystkich kluczowych świadków) nie tylko nie potwierdziło prawdziwości żadnego z tych twierdzeń, ale wykazało fakty bezprawnego wykorzystania, w tym ujawnienia informacji poufnych Emitel Sp. z o.o. podmiotom nieuprawnionym przez osobę reprezentującą interesy Magna Polonia, co w szczególności stanowi podstawę faktyczną powództwa wytoczonego przez Emitel Sp. z o.o. przeciwko Magna Polonia.

Emitel Sp. z o.o. ze spokojem oczekuje na wyroki Sądów w powyższych sprawach. Po potwierdzeniu tą drogą nieprawdziwości stawianych Emitel Sp. z o.o. zarzutów, Emitel Sp. z o.o. będzie dochodzić od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Warszawie odpowiednich roszczeń z tytułu naruszenia dobrego imienia.