zmiana

25.11.2015

W dniu 30 października Emitel wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pozew o zasądzenie od Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Emitel kwoty 2.100.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty. Pozew został doręczony Magna Polonia S.A. w dniu 18 listopada 2015 roku. Podstawą roszczenia jest łącznie siedem spośród większej liczby znanych Emitel i udokumentowanych przypadków naruszenia zobowiązania do zachowania poufności przez Magna Polonia S.A., związanych z prowadzonymi w 2012 i 2013 roku przez strony negocjacjami dotyczącymi nabycia przez Emitel od Magna Polonia S.A. udziałów spółki Info-TV-Operator. Zgodnie z umową zawartą przez strony w dniu 1 grudnia 2011 roku, na skutek tych naruszeń powstał obowiązek zapłaty przez Magna Polonia S.A. siedmiu kar umownych, w kwocie po 300 tys. zł każda, przy czym łączna kwota kar umownych zgodnie z tą umową nie może przekroczyć sumy 2.100.000,00 zł. Dowodem naruszeń poufności przez Magna Polonia jest między innymi załączona do pozwu treść korespondencji elektronicznej pochodzącej od osób, reprezentujących interesy Magna Polonia S.A.

Dwa spośród naruszeń poufności, stanowiących podstawę pozwu wniesionego przez Emitel, wyszły na jaw w toku postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wytoczonej przez Magna Polonia przeciwko Emitel w grudniu 2013 roku. Dotychczas zebrany w tej sprawie materiał dowodowy jednoznacznie uzasadnia stanowisko Emitel, zgodnie z którym pozew wytoczony przez Magna Polonia S.A. jest całkowicie bezpodstawny.

06.11.2015

W dniu dzisiejszym (6 XI 2015) zmianie uległy kolejne kanały emisji MUX-4 w ramach drugiego etapu rekonfiguracji sieci nadawczej telewizji mobilnej.

6 XI 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektu

 • Bielsko Biała / ZIAD – zmiana kanału z 31 na 24

5 XI 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektów

 • Szczecin / Police – zmiana kanału z 55 na 30
 • Bielsko Biała / BJG – zmiana kanału z 31 na 24

4 XI 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektów

 • SLR Szyndzielnia – zmiana kanału z 31 na 24
 • Stargard Szczeciński – zmiana kanału z 55 na 30

3 XI 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektu

 • Bielsko Biała / Wapienna – zmiana kanału z 31 na 24

2 XI 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektu

 • Wejherowo / Staromłyńska – zmiana kanału z 33 na 52

30 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektu

 • Gdańsk / Jaśkowa Kopa – zmiana kanału z 33 na 52

28 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektu

 • Koszalin / Słowiańska – zmiana kanału z 42 na 40

27 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektu

 • Koszalin / Góra Chełmska – zmiana kanału z 42 na 40

22 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektów:

 • Szczecin / Wiskord – zmiana kanału z 55 na 30

21 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektów:

 • Lublin / Giga – zmiana kanału z 49 na 35
 • Szczecin / Nowe Czarnowo – zmiana kanału z 55 na 30

20 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektów:

 •  Lublin / Wrotków – zmiana kanału z 49 na 35

16 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektów:

 •     Kraków / Skawina – zmiana kanału z 46 na 33

15 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektów:

 • Gdańsk / Anser – zmiana kanału z 33 na 52
 • Gorzów / PEC – zmiana kanału z 55 na 29
 • Kraków / Nowa Huta – zmiana kanału z 46 na 33

14 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektów:

 • Gdańsk / Chylonia – zmiana kanału z 33 na 52
 • Gorzów / Baczyna – zmiana kanału z 55 na 29
 • Kraków / Hallera – zmiana kanału z 46 na 33

13 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektów:

 • TON Kraków / Kopiec – zmiana kanału z 46 na 33

12 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektów:

 • SLR Bytom / Radzionków – zmiana kanału z 44 na 24

8 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy parametry emisji MUX-4 z obiektów:

 • Emisja z obiektu Tarnów / Echo została przeniesiona na obiekt Tarnów / Św. Marcina. Zmieniony został również kanał z 55 na 33.

7 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy kanały emisji MUX-4 z obiektów:

 • Białystok / Południe – zmiana kanału z 30 na 38
 • Rybnik / EC – zmiana kanału z 44 na 24

6 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy kanały emisji MUX-4 z obiektów:

 • Częstochowa / Kłobuck – zmiana kanału z 45 na 32
 • Białystok / Wasilków – zmiana kanału z 30 na 38
 • Gdańsk / Przemysłowa – zmiana kanału z 33 na 52

5 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy kanały emisji MUX-4 z obiektów:

 • Częstochowa / Elsen – zmiana kanału z 45 na 32

1 X 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy kanały emisji MUX-4 z obiektów:

 • TON Włocławek / ul. Płocka – zmiana kanału z 46 na 35
 • TON Katowice / Tychy – zmiana kanału z 44 na 24

30 IX 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy kanały emisji MUX-4 z obiektów:

 • Łódź / Pabianice – zmiana kanału z 40 na 49

29 IX 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy kanały emisji MUX-4 z obiektów:

 • Katowice / EC – zmiana kanału z 44 na 24
 • Łódź / Damis – zmiana kanału z 40 na 49

28 IX 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy kanały emisji MUX-4 z obiektów:

 • Katowice / Koksownia – zmiana kanału z 44 na 24

24 IX 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy kanały emisji MUX-4 z obiektów:

 • Łódź / EC – zmiana kanału z 40 na 49
 • Tarnów / Lichwin – zmiana kanału z 55 na 33

23 IX 2015

W dniu dzisiejszym zmianie uległy kanały emisji MUX-4 z obiektów:

 •  Łódź / Euron – zmiana kanału z 40 na 49
 •  Wałbrzych / Wiktoria  – zmiana kanału z 36 na 47

22 IX 2015

W dniu dzisiejszym rozpoczęty został drugi etap migracji emisji MUX-4 do nowych częstotliwości. Zmianie uległy kanały emisji MUX-4 z obiektów:

 • Łódź / Konstantynów – zmiana kanału z 40 na 49
 • Wałbrzych / Długa – zmiana kanału z 36 na 47

05.11.2015

W dniu 25 października 2007 roku decyzją Nr DOK 95/07 Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) nałożył na Emitel (wówczas TP Emitel) karę za nadużywanie przez Spółkę pozycji dominującej, poprzez stosowanie w podobnych umowach niejednolitych warunków umów, stwarzających kontrahentom nierówne warunki konkurencji.

W dniu 18 grudnia 2012 roku, na skutek odwołania wniesionego przez Emitel, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok uchylający tę decyzję w całości (sygn. akt XVII Ama 172/10). Wyrokiem z dnia 15 maja 2014 roku (sygn. akt VI Aca 1260/13) Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelacje Emitel oraz Prezesa UOKiK, utrzymując tym samym w mocy wyrok uchylający zaskarżoną decyzję. Zarówno Emitel, jak i Prezes UOKiK złożyli skargi kasacyjne od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W dniu 5 listopada 2015 roku Sąd Najwyższy w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt III SK 7/15), którym:

1) oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez Prezesa UOKiK,

2) uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną przez Emitel, uchylając w całości wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2014 roku oraz zmieniając wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. XVII Ama 172/10 w taki sposób, że zmienia zaskarżoną decyzję Prezesa UOKiK stwierdzając, że Emitel nie nadużywał pozycji dominującej.

Wyrok Sądu Najwyższego ostatecznie kończy postępowanie w przedmiotowej sprawie, potwierdzając konsekwentne stanowisko Emitel, zgodnie z którym Spółka w sprawach objętych postępowaniem działała w zgodzie z przepisami prawa, a stawiane wobec jej działalności zarzuty stosowania praktyk monopolistycznych nie miały uzasadnionych podstaw.

04.11.2015

Informujemy, że na obiekcie RTCN Katowice / Kosztowy rozpoczęły się prace modernizacyjne związane z przygotowaniami do uruchomia emisji sygnału ósmego multipleksu DVB-T (MUX-8).

Prace prowadzone są na maszcie antenowym w pobliżu innych systemów antenowych, dlatego emisje DAB+ oraz MUX-3 (k.41) zostały przełączone na zastępcze systemy antenowe. Może to powodować czasowe utrudnienia w odbiorze serwisów MUX-3 w kanale 41 oraz radia cyfrowego DAB+ nadawanych z obiektu RTCN Katowice/Kosztowy.

Zakończenie prac planowane jest do połowy grudnia bieżącego roku.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.