zmiana

21.04.2018

W związku z modernizacją systemów antenowych na obiekcie nadawczym RTCN Warszawa / PKiN i koniecznością przełączenia niektórych emisji na rezerwowe systemy antenowe, w dniach od 18 kwietnia do 23 czerwca, mogą występować krótkotrwałe zakłócenia i nieznaczne pogorszenie jakości sygnału wszystkich emisji radiofonii UKF FM, radiofonii cyfrowej DAB+ oraz MUX-8 naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T prowadzonych z tego obiektu.

Zakończenie prac planowane jest do 23 czerwca 2017 do godziny 17:00.

13.04.2018

Działania prowadzone przez Emitel po raz pierwszy zostały opisane w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport zawiera 1190 dobrych praktyk biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju i jest to największy w Polsce przegląd tego typu działań w danym roku.

W raporcie znalazło się dziesięć przykładów dobrych praktyk Emitela w dziedzinach: „ład organizacyjny”, „prawa człowieka” oraz „praktyki z zakresu prawa pracy”. Spółka została doceniona m.in. za działania związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, uregulowanie kwestii związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, implementacją kodeksu etyki a także za szereg działań z obszaru prawa pracy. Udział w ogólnopolskim Raporcie jest potwierdzeniem, że Emitel buduje siłę organizacji w oparciu o najlepsze praktyki i trendy rynkowe w zakresie CSR.

„Odpowiedzialny biznes to w głównej mierze uczciwe postępowanie wobec wszystkich interesariuszy firmy. Emitel jako firma odpowiedzialna społecznie opiera swoją działalność na szacunku, etycznym postępowaniu i trosce o pracowników.  Ważny jest dla nas też dialog społeczny i realne zaangażowanie w pomaganie innym Cieszę się, że przykłady prowadzonych przez nas działań zostały wyróżnione w raporcie”  – powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Premiera raportu odbyła się 12 kwietnia 2018 roku na targach CSR stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Publikacja dostępna jest wersji online, a tegoroczne praktyki dołączono do przeglądarki praktyk ze wszystkich 16 lat, dostępnej na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/

11.04.2018

Informujemy, że w ostatnich dniach Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitel w ramach których ze składu Rady Nadzorczej ustąpił pan Ronan Tunney, natomiast w poczet członków Rady Nadzorczej powołany został pan Said Nashashibi.

Pan Said Nashashibi jest menadżerem wchodzącym w skład zespołu inwestycyjnego Alinda, na stanowisku Chief Risk Officer. Ma 12-letnie doświadczenie w zakresie infrastruktury uczestnicząc w tym czasie w wielu transakcjach związanych z infrastrukturą. Przed dołączeniem do Alindy pracował w Industrial Group w dziale bankowości inwestycyjnej CIBC World Markets w Nowym Jorku, gdzie zajmował się fuzjami i przejęciami, restrukturyzacjami oraz ofertami finansowania dłużnego i kapitałowego. Ukończył studia licencjackie z magna cum laude w Middlebury College, gdzie specjalizował się w zakresie ekonomii oraz ukończył fakultety z matematyki i języka włoskiego.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą panowie James M. Metcalfe, Przemysław T. Kurczewski, Said Nashashibi oraz Andrew G.P. Bishop.