zmiana

11.06.2018

International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse – w skrócie IALA, to międzynarodowa organizacja skupiająca narodowe instytucje odpowiedzialne za morskie oznakowanie nawigacyjne, producentów, dystrybutorów lub konsultantów w dziedzinie pomocy nawigacyjnych. Podczas posiedzenia Rady IALA, które miało miejsce pod koniec maja w Korei Południowej, Emitel został przyjęty do grona zrzeszonych firm i instytucji. Członkostwo w organizacji jest dużym wyróżnieniem.

Radiokomunikacja morska jest specyficzną dziedziną telekomunikacji, polegającą na łączności radiowej ze statkami na morzach i oceanach świata. Jedną z najistotniejszych funkcji tej łączności jest zapewnienie bezpiecznej żeglugi oraz udzielanie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. W Polsce od wielu lat funkcje te sprawuje Emitel, dostarczając unikalną infrastrukturę radiokomunikacyjną i obsługę certyfikowanych radiooperatorów.

Obecnie Emitel posiada 9 stacji nadawczo-odbiorczych rozlokowanych wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Przy pomocy tych stacji, nowoczesne centrum łączności w Jarosławcu, znane jako „Witowo Radio”, utrzymuje łączność ze statkami pływającymi po wodach Bałtyku, zapewnia pomoc w przypadku zagrożenia życia ludzkiego, przekazuje ostrzeżenia nawigacyjne i porady medyczne.

„Usługi świadczone w ramach radiokomunikacji morskiej traktujemy z najwyższą starannością, ponieważ służą zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie życia ludzi na morzu. Nasza wieloletnia współpraca z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa potwierdza, że jesteśmy partnerem godnym zaufania. Dostęp do bogatego źródła wiedzy IALA pozwoli nam rozwinąć dodatkowe kompetencje w tym zakresie i jeszcze lepiej wykonywać obowiązki”  – powiedział Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Spółki.

Członkostwo w organizacji oznacza wiele korzyści. IALA jest organizacją, która pilotuje rozwój i wdrożenie radiokomunikacji cyfrowej, co jest niezbędne dla stworzenia usług e-nawigacji. Wdrożenie łączności cyfrowej otwiera też możliwości realizacji wielu innych usług łączności morskiej, w tym związanych z ogólnoświatowym morskim systemem bezpieczeństwa (GMDSS). Emitel uzyska dostęp do wyników prac zespołów roboczych tej organizacji, może na bieżąco śledzić kierunki rozwoju, co pozwoli testować i oferować klientom najnowsze produkty radiokomunikacji morskiej.

Z uwagi na fakt, że od sprawności urządzeń, jakości ich obsługi i szybkości reakcji zależy zdrowie i życie ludzi, zadania związane z radiokomunikacją morską zajmują szczególne miejsce w działalności Emitel.

08.06.2018

W treści komunikatu opublikowanego 7 czerwca 2018 roku na stronie internetowej Centrum Informacji TVP, pod tytułem „TVP Sport od 7 czerwca w NTC – spełnienie obietnicy Zarządu TVP”, znalazło się między innymi następujące stwierdzenie, cyt.:

Fakt, że TVP Sport na MUX-3 jest powszechnie dostępny jedynie w jakości SD, nie jest winą Telewizji Polskiej, lecz brakiem zgody firmy Emitel, operatora technicznego MUX-8 (gdzie dostępne są programy HD), na propozycję TVP. Pod koniec kwietnia Telewizja Polska podjęła rozmowy ze spółką. Rynkowa oferta złożona przez TVP została niestety odrzucona.

Emitel chciałby sprostować tę informację, ponieważ jest ona niezgodna ze stanem faktycznym.

Emitel już w lipcu 2015 roku, niezwłocznie po wygraniu konkursu na operatora Multipleksu 8, zaprosił Telewizję Polską do rozpoczęcia ustaleń dotyczących umieszczenia w nim programów TVP na miejscach przyznanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.  Wybór kanałów pozostawał i nadal pozostaje tylko po stronie Telewizji Polskiej i żadna zgoda Emitel, jako operatora nie jest wymagana. Emitel wielokrotnie zapraszał Telewizję Polską do negocjacji, złożył także propozycję na warunkach identycznych z tymi, jakie po kilkumiesięcznych negocjacjach uzgodnili z Emitel pozostali nadawcy Multipleksu 8. Zaproszenie pozostawało jednak bez jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony telewizji publicznej.

Obecnie trwają negocjacje w sprawie zawarcia z TVP umowy o dostępie do Multipleksu 8, rozpoczęte przez TVP niestety dopiero pod koniec kwietnia br., półtorej roku po uruchomieniu emisji programów TV innych nadawców na tym Multipleksie. Dla Emitel trwające opóźnienie oznacza utratę istotnej części założonych przychodów i obniżenie rentowności inwestycji w budowę ogólnopolskiej sieci nadawczej.

W toku obecnie prowadzonych negocjacji, zgodnie z zasadą niedyskryminacji wynikającą z przepisów prawa, Emitel nie może zaoferować TVP innych warunków finansowych usługi od tych, które wcześniej ustalił z innymi nadawcami Multipleksu 8. Nie ma także żadnych racjonalnych lub obiektywnych przesłanek, które przemawiałyby za oczekiwanym przez TVP obniżeniem wysokości opłat za dostęp do Multipleksu, którego zasięg techniczny przekracza 97% populacji Polski i jest zbliżony do wszystkich pozostałych ogólnopolskich multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej. Fakt ten potwierdzają między innymi wykonane pomiary dostępności sygnału, niezależne raporty państwowego Instytutu Łączności, a także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w swoim Sprawozdaniu z działalności w 2017 roku przyjętym przez Sejm RP w tym tygodniu.

Negocjacje Emitel z Telewizją Polską nadal się toczą, choć ich tempo pozostawia w naszym przekonaniu wiele do życzenia i nie jest to winą Emitel. Pragniemy stanowczo podkreślić, że żadna „oferta TVP” nie została odrzucona, jak podano w komunikacie TVP. Jesteśmy przekonani, że negocjacje nie polegają na jednostronnym składaniu i odrzucaniu ofert, ale na stopniowym zbliżeniu się stanowisk stron w obszarach, w których możliwy jest kompromis, w oparciu o rzeczywiste i istotne przesłanki oraz argumenty.  Propozycja Emitel złożona Telewizji Polskiej, na warunkach identycznych z tymi, jakie Emitel wynegocjował z pozostałymi nadawcami Multipleksu 8, jest nadal aktualna. Nie ma obiektywnych przeszkód, aby negocjacje zostały pomyślnie zakończone jeszcze przed rozpoczęciem mundialu. Od strony technicznej Emitel jest gotowy niezwłocznie uruchomić emisję kanału TVP Sport HD na Multipleksie 8 i umożliwić milionom widzów telewizji naziemnej w Polsce śledzenie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji w jakości High Definition.

04.06.2018

Emitel opublikował Raport Zaangażowania Społecznego za rok 2017. Jest to pierwszy tego rodzaju dokument opracowany przez Spółkę, który przedstawia najważniejsze przedsięwzięcia i inicjatywy, które Emitel podejmował w zakresie odpowiedzialności społecznej. Spółka dołącza do grona firm, które cyklicznie publikują raporty w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raport opisuje działania m.in. z zakresu zarządzania ochroną środowiska a także inicjatyw podejmowanych na rzecz pracowników w Spółce w roku 2017. Znaczna część rozwiązań i praktyk prowadzonych jest w firmie od wielu lat, teraz zostały zebrane i opisane w jednym dokumencie, tak aby klienci firmy, partnerzy oraz pracownicy mogli się z nimi w łatwy sposób zapoznać. Działalność biznesowa firmy obejmuje obszar całej Polski, dlatego Emitel ogromną wagę przykłada do budowy dobrych relacji z lokalnymi społecznościami – w raporcie Spółka odnosi się również do tych kwestii.

„Raportowanie działań w zakresie CSR powinno być stałym elementem komunikacji firm z otoczeniem zewnętrznym. Choć od wielu lat Emitel prowadzi szereg działań w dziedzinie odpowiedzialności społecznej, to do tej pory brakowało publikacji podsumowującej co konkretnie robimy. Jestem dumny, że Emitel dołącza do grona firm, które w transparenty sposób prezentują realizowane projekty i inicjatywy CSR. Raport prezentuje również działania ukierunkowane na naszych pracowników. Tworzenie przyjaznego i atrakcyjnego miejsca pracy jest bowiem jednym z naszych priorytetów.” – powiedział Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel S.A.

Zakres działań podejmowanych przez Emitel  jest bardzo szeroki. W poszukiwaniu kolejnych obszarów do działań społecznych firma szuka wciąż niestandardowych rozwiązań. Publikacja nie jest zdarzeniem jednorazowym, Spółka zamierza co roku przedstawiać podobne podsumowanie w formie raportu rocznego.

Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL (w jęz. angielskim)