Aktualności Raport ESG Emitel za rok 2023

17.04.2024

Podobnie jak w latach ubiegłych Emitel przygotował raport przedstawiający najważniejsze działania w zakresie ESG. Od trzech lat Spółka publikuje raporty zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards 2021).

W minionym roku Emitel aktywnie angażował się w szereg inicjatyw, mających na celu ochronę środowiska naturalnego, wspieranie najbardziej potrzebujących oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzone działania obejmowały wsparcie edukacyjne, promowanie równości szans w miejscu pracy oraz inicjatywy charytatywne, które również integrowały naszych pracowników. Kontynuowaliśmy również rozpoczęte inwestycje w budowę instalacji fotowoltaicznych na naszych obiektach.

Zrównoważony rozwój nie jest chwilowym trendem czy też działaniem na pokaz, ale długoterminową strategią, która ma istotny wpływ na naszą spółkę, naszych interesariuszy oraz społeczeństwo. Stale budujemy zrozumienie w Emitel dla zasad zrównoważonego rozwoju, a efekty osiągnięte w ubiegłym roku przedstawiamy w kolejnym już raporcie ESG.” – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Polityka Emitel w zakresie ESG na lata 2021-2025 została opracowana z uwzględnieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ramach przyjętej strategii, Emitel konsekwentnie dąży do zharmonizowania swoich działań z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Spółka wyznacza każdego roku ambitne cele dotyczące zarządzania inwestycjami oraz minimalizowania obciążeń środowiskowych. Dodatkowo, Emitel aktywnie angażuje się w poprawę efektywności energetycznej oraz gospodarkę odpadami i ściekami a także ochronę zagrożonych gatunków.

Zrównoważony rozwój stanowi fundament przyszłości biznesu, a odpowiedzialne podejście do kwestii raportowania ESG odgrywają kluczową rolę w osiąganiu tego celu. Dlatego polityka Emitel w zakresie ESG na lata 2021-2025 została opracowana z uwzględnieniem wytycznych UN Global Compact.

Pełna wersja raportu: https://www.emitel.pl/o-nas/zaangazowanie-spoleczne/raport-zaangazowania-spolecznego/

Skrót raportu ESG w wersji online: https://raportesg.emitel.pl/2023/