WZMOCNIJ SYGNAŁ SIECI
KOMÓRKOWYCH Z EMITEL

Wzmacniacze sygnału komórkowego GSM/LTE

Zastosowanie wzmacniaczy sygnału komórkowego przyczynia się do poprawy zasięgu sieci komórkowych wewnątrz budynków.

WYZWANIE

Problem ze słabym zasięgiem sieci komórkowej lub brakiem zasięgu wewnątrz budynków zależy m.in. od ukształtowania terenu, konstrukcji i gęstości zabudowy, materiałów z jakich są zbudowane budynki a także odległości od stacji operatorów komórkowych.

Wzmacniacze sygnału komórkowego to aktywne urządzenia radiowe, których zadaniem jest poprawa jakości sygnału komórkowego w danej lokalizacji.

ROZWIĄZANIE

Wzmacniacze sygnału komórkowego pośredniczą w transmisji sygnału pomiędzy stacją bazową operatorów komórkowych a konkretnym budynkiem, emitują wzmocniony sygnał za pomocą odpowiedniej instalacji wewnątrz budynku.

Bardziej zaawansowane czujniki umożliwiają sterowanie lampą przez jej włączanie, wyłączanie, a nawet regulację jasności świecenia.

Wzmacniacze sygnału komórkowego


Źródłem sygnału do wzmocnienia jest tzw. antena donorowa umieszczona na dachu i pobierająca sygnał radiowy z najbliższej stacji bazowej.

Sygnał ten, bez żadnej ingerencji w jego treść, jest wzmacniany w urządzeniu, a następnie dystrybuowany za pomocą jednej lub więcej anten w pomieszczeniach, w których sygnał komórkowy jest niedostępny.

Używanie wzmacniaczy sygnału komórkowego dozwolone jest jedynie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych.

W praktyce jest to operator komórkowy lub przedsiębiorca taki jak Emitel, posiadający stosowne upoważnienie wynikające z umowy zawartej z operatorem telefonii komórkowej na używanie i instalację wzmacniacza.

Samodzielna instalacja i używanie wzmacniaczy sygnału komórkowego (tzw. repeaterów) jest w Polsce nielegalna i podlega odpowiedzialności karnej.

         

OFERTA EMITEL

Emitel oferuje wzmocnienie sygnału komórkowego w danej lokalizacji legalnie, wyłącznie na podstawie upoważnienia wynikającego z umowy zawartej z operatorem telefonii komórkowej na używanie i instalację wzmacniacza. Emitel oferuje kompleksową usługę: dostarczenie i budowę instalacji pasywnej, podłączenie repeatera legalnie, na podstawie umów z operatorem telefonii komórkowej, utrzymanie i dokumentację powykonawczą.

Przykładowe realizacje:

Realizacja wzmocnienie sygnału w oczyszczalni ścieków

Przykładowe realizacje:

Realizacja wzmocnienie sygnału w oczyszczalni ścieków

Emitel zaprojektował i zbudował w budynkach jednej z dolnośląskich oczyszczalni ścieków instalację zapewniającą zasięg telefonii komórkowej.

Wdrożone rozwiązanie techniczne polega na wybudowaniu kilku osobnych, pasywnych instalacji DAS (distributed antenna system) zasilanych wzmacniaczami sygnału, zapewniającymi zasięg wszystkich operatorów telefonii komórkowej w budynkach zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków.

W swojej ofercie Emitel zapewnia m.in. wykonywanie pomiarów PIM i okresowych przeglądów instalacji DAS, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości usuwanie usterek. Spółka świadczy także utrzymanie instalacji DAS tj. gwarancję parametrów technicznych oraz przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie awarii wynikłych w trakcie eksploatacji.

Jednym z niezwykle istotnych aspektów usługi świadczonej przez Emitel jest legalizacja wdrożonego rozwiązania, czyli przeprowadzenie uzgodnień z operatorami komórkowymi dotyczącymi wskazanej lokalizacji.

Projekty realizowane przez Emitel są otwarte dla wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą. Zapraszamy!

Chcesz współpracować z nami i zgłosić swój projekt? Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości? Kliknij poniżej, uzupełnij formularz a my się z Tobą skontaktujemy.