Planowanie radioweRadio planning services

Telewizja

Dostarczamy sygnał

od nadawców telewizyjnych

do końcowych użytkowników.

Rozwijamy platformę naziemnej

telewizji cyfrowej.


Infolinia na temat odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T tel: 12-627-3280.....................................................................................................................................................................................

Planowanie radiowe

Planowanie radiowe polega na symulacji pokrycia określonego terenu sygnałem radiowym na podstawie danych dotyczących parametrów poszczególnych systemów radiowych, ukształtowania powierzchni oraz zabudowy, uwzględniając teorię propagacji fal radiowych.

Emitel dysponuje wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem inżynierów, wspieranym poprzez specjalistyczne narzędzia analiz propagacyjnych, które na podstawie danych

wejściowych pozwalają z określonym prawdopodobieństwem na prognozę poziomu sygnału oraz dostępności usługi radiowej wokół stacji nadawczej.

Oferujemy analizy i opracowania poświęcone w szczególności:

  •     Analogowej i cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T, DVB-T2)
  •     Radiofonii naziemnej UKF FM, DAB/DAB+
  •     Systemom radiokomunikacji ruchomej lądowej
  •     Liniom radiowym (PtP, PtMP)


Gdzie zamówić usługę?

W celu złożenia zamówienia lub uzyskania dodatkowych informacji o wybranej formie usługi prosimy o kontakt: telewizja@emitel.pl