Skip to main content
menu

Telewizja

Dostarczamy sygnał od nadawców telewizyjnych do końcowych użytkowników. Rozwijamy platformę naziemnej telewizji cyfrowej.

Infolinia na temat odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T tel: 12-627-3280

Co to jest DVB-T?

DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) to przyjęty w Europie standard naziemnej telewizji cyfrowej.

DVB jest nazwą, założonego w 1993 roku, Projektu DVB (Digital Video Broadcasting Project), którego zadaniem jest opracowywanie rekomendacji dla przesyłania telewizji cyfrowej. Wynikiem prac Projektu DVB jest rodzina standardów telekomunikacyjnych ustanowionych przez ETSI (European Telecommunications Standards Institute) dla telewizji satelitarnej DVB-S i DVB-S2, kablowej DVB-C oraz naziemnej DVB-T i DVB-T2. Podstawą tych systemów jest strumień transportowy (TS) zdefiniowany i opisany w normie międzynarodowej ISO/IEC 13818-1 . TS składa się ze skompresowanych składowych wizji, fonii i danych oraz tablic (PSI) umożliwiających urządzeniu odbiorczemu odbiór wybranego programu telewizyjnego lub radiowego oraz danych.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T poza zwiększeniem ilości programów oferuje lepszą jakość obrazu i dźwięku, a także umożliwia dodanie dodatkowych usług, takich jak wiele ścieżek dźwiękowych, dźwięk przestrzenny, czy szczegółowy przewodnik po programach (EPG). Możliwe jest także dodawanie usług interaktywnych oraz serwisów płatnych.

Co to jest multipleks?

Multipleks to pakiet kanałów nadawanych cyfrowo wraz z usługami dodatkowymi z wykorzystaniem jednego kanału częstotliwości. Oznacza to, że w miejscu zajmowanym dawniej przez jeden analogowy kanał telewizyjny, możliwe jest umieszczenie wielu programów nadawanych cyfrowo. Potocznie multipleksem nazywa się też zestaw kanałów częstotliwości wykorzystywanych do nadawania tych samych programów na zadanym obszarze, np. na terenie całego kraju. MUX jest skrótem pochodzącym od angielskiego określenia multipleksu.

Co to jest naziemna telewizja cyfrowa?

Naziemna telewizja cyfrowa to metoda przesyłania programów telewizyjnych do odbiorców indywidualnych – widzów – z wykorzystaniem naziemnej infrastruktury nadawczej. Wprowadzenie telewizji cyfrowej wynika z potrzeby zwiększenia efektywności wykorzystania częstotliwości oraz wprowadzenia nowych usług, nie możliwych do realizacji w technice analogowej. Aby uniknąć fragmentacji rynku zdecydowano, że w Europie wprowadzana będzie naziemna telewizji cyfrowa w standardzie DVB-T oraz jego nowszej wersji DVB-T2.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T/T2 wprowadzana całej Europie, sukcesywnie zastąpiła telewizję analogową oferując poza zwiększeniem ilości programów oferuje lepszą jakość obrazu i dźwięku, a także dodanie wielu ścieżek dźwiękowych do programu, dźwięku przestrzennego, przewodnika po programach (EPG). Możliwe jest także dodawanie usług interaktywnych oraz serwisów płatnych.

W celu uporządkowania procesu cyfryzacji w Regionie 1 (Europa, Afryka, Bliski Wschód), w 2006 roku, w Genewie, odbyła się konferencja planistyczna (znana, jako GE06), na której zatwierdzono plan podziału kanałów częstotliwości dla całego kontynentu. W wyniku ustaleń konferencji GE06 dla Polski przydzielono 8 niezależnych pokryć (multipleksów) DVB-T. Sześć w zakresie częstotliwości 470 - 790MHz (w kanałach 21 - 60). Jedno w zakresie 790 - 862 MHZ (kanały 61 - 69) oraz jedno w zakresie 174 - 230 MHz (kanały 6 - 12).

Jakie są podstawy prawne wdrażania DVB-T w Polsce?

W celu ułatwienia wdrażania telewizji cyfrowej powstały regulacje opisujące proces wdrażania DVB-T i wyłączania TV analogowej oraz podstawowe parametry nadawania sygnału

Wymagania dla urządzeń odbiorczych, gwarantujące podstawową zgodność z nadawanym sygnałem opisane zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury:


Opisany został również sposób modernizacji i wymagane parametry instalacji antenowych do odbioru zbiorowego (tzw anten zbiorczych) oraz wprowadzono wymóg wyposażania wszystkich nowych budynków wielorodzinnych w odpowiednie instalacje do odbioru sygnału telewizyjnego.

Gdzie znajdę więcej informacji o naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce?

Więcej informacji na temat naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T w Polsce znajduje się na stronach internetowych:

 • Operatora technicznego sieci nadawczej -> EmiTel
 • Forum Internetowym na stronie firmy EmiTel -> Forum EmiTel
 • Urzędu Komunikacji Elektronicznej -> UKE
 • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji -> KRRiT

Jakie są dostępne programy w DVB-T?

Obecnie dostępne są cztery multipleksy telewizji naziemnej DVB-T (MUX-1, MUX-2, MUX-3 i MUX-8) raz jeden telewizji mobilnej (MUX-4).

Szczegóły na temat zawartości programowej poszczególnych multipleksów oraz parametrów emisji z poszczególnych obiektów nadawczych dostępne są na stronie internetowej  http://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t/aktualne-parametry-emisji-dvb-t/

Szczegóły na temat płatnej telewizji mobilnej znajdują się na stronie internetowej operatora usługi – Cyfrowego Polsatu.

Co trzeba zrobić by móc oglądać naziemną telewizję cyfrową?

Do odbioru telewizji cyfrowej niezbędny jest dedykowany dekoder/odbiornik. W nowoczesnych telewizorach jest on integralną częścią składową urządzenia. W przypadku starszych telewizorów konieczne jest zakupienie zewnętrznego urządzenia - „set top box”. Urządzenie instaluje się pomiędzy anteną (instalacją antenową), a odbiornikiem telewizyjnym. Do odbioru telewizji cyfrowej DVB-T stosuje się takie same anteny jak do odbioru telewizji analogowej.

Zalecane jest stosowanie anten wieloelementowych i w miarę możliwości rezygnacja ze wzmacniaczy antenowych. Anteny pokojowe mogą być stosowane tylko w miejscach o dużym natężeniu sygnału. Antenę należy skierować na najbliższy obiekt nadawczy emitujący telewizję cyfrową DVB-T, a następnie zaprogramować odbiornik, zgodnie z instrukcją użytkownika, na odbiór kanałów cyfrowych.

Przy doborze anten należy zwrócić uwagę na pasmo robocze anteny oraz polaryzację sygnału. Multipleksy MUX-1, MUX-2 i MUX-3 nadawane są w paśmie UHF. Multipleks MUX-8 nadawany jest w paśmie VHF.

W Polsce do kompresji obrazu wybrano standard MPEG-4 (H.264/AVC), więc nie wszystkie dekodery dostępne na europejskim rynku będą w stanie odebrać programy emitowane w Polsce. Szczegółowe wymagania zawiera Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

Gdzie można odbierać naziemną telewizję cyfrową?

EmiTel zapewnia zasięg naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce przekraczający 94% populacji. Oznacza, to że w praktycznie każdym miejscu w kraju powinno być możliwe odebranie sygnału DVB-T. Lista obiektów nadawczych, w stronę których trzeba kierować anteny odbiorcze znajduje się na stronie:http://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t/aktualne-parametry-emisji-dvb-t

Płatna naziemna telewizji mobilna dostępna jest w największych miastach w kraju. Szczegóły na stronie internetowej Operatora

Skąd nadawana jest naziemna telewizja cyfrowa?

Lista obiektów nadawczych EmiTel, nadających naziemną telewizję cyfrową DVB-T, znajduje się na stronie:http://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t/aktualne-parametry-emisji-dvb-t

Płatna naziemna telewizji mobilna dostępna jest w największych miastach w kraju. Szczegóły na stronie Operatora

Jak wybrać odbiornik?

Do właściwego odbioru naziemnej telewizji cyfrowej niezbędny jest telewizor wyposażony w tuner DVB-T (zgodny z MPEG-4/AVC) albo set-top box - zewnętrzny dekoder umożliwiający, po podłączeniu do telewizora, odbiór naziemnej telewizji cyfrowej.

Minister Infrastruktury ustalił wymagania techniczno-eksploatacyjne dla odbiorników naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2009 (Dziennik Ustaw Nr 221, Poz. 1742) określa podstawowe parametry, jakie powinny spełniać odbiorniki telewizji cyfrowej, aby poprawnie odebrać i zdekodować sygnały wizji i fonii cyfrowego naziemnego sygnału telewizyjnego nadawanego z obszaru Polski. W 2015 roku Minister Administracji i Cyfryzacji dokonał nowelizacji tego rozporządzenia.

Osoby planujące zakup odbiornika zintegrowanego (tzn. telewizora wyposażonego w tuner oraz dekoder) albo specjalnej przystawki (tzw. STB - set-top box) do odbiornika analogowego, już dzisiaj powinny się upewnić, czy sprzęt spełnia wymagania określone w projekcie rozporządzenia, które przewiduje m.in.:

 • standard emisji DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial),
 • dla sygnału wizji obsługę formatu SD oraz HD kodowanych w standardzie MPEG-4 część 10 (H.264/AVC),
 • dla sygnału fonii obsługę formatów od mono, poprzez stereo i dwa dźwięki, aż do dźwięku dookólnego 5.1. kodowanych w systemie MPEG-2 Warstwa II, AC- 3 (Dolby Digital) oraz E-AC-3 (Dolby Digital Plus).

Szczegółowe techniczne informacje dotyczące sprzętu zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

Jak dobrać antenę?

Nie ma uniwersalnej recepty na wybór idealnej anteny. Wraz ze wzrostem odległości od obiektu nadawczego wzrastają wymagania na instalację antenową. Pamiętać należy, że w przeciwieństwie do telewizji analogowej, w naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T odbicia sygnału od przeszkód terenowych w większości przypadków sumują się i polepszają odbiór.

Instalacja antenowa powinna być dobrana do lokalnych warunków odbioru. Generalną zasadą jest by wybierać raczej anteny kierunkowe, w miarę możliwości bez wzmacniaczy. Nie zalecamy stosowania anten pokojowych. Bardzo ważna jest wysokość zawieszenia anteny. Czym wyżej znajdzie się antena, tym lepiej. Wszelkie przeszkody terenowe znajdujące się pomiędzy obiektem nadawczym, a anteną odbiorczą przesłaniające widok mają wpływ na jakość odbioru. W skrajnych przypadkach, gdy kierunek jest całkowicie przesłonięty np. przez duży budynek, można spróbować skierować anteną w inną stronę i spróbować odebrać sygnał odbity od jakiejś przeszkody terenowej. Może dać to satysfakcjonujący odbiór.

Wybierając elementy nowej instalacji antenowej należy kierować się parametrami technicznymi i doborem anteny do lokalnych warunków, a nie ceną i opisami marketingowymi typu antena „DVB-T”, czy „umożliwia odbiór HDTV”. Do odbioru telewizji cyfrowej DVB-T w większości przypadków można stosować takie same anteny jak do odbioru telewizji analogowej

    

  Poradnik:   Jak wybrać antenę.

 

W związku z wymaganiami TVP związanymi z zapewnieniem odbioru wewnętrznego MUX3 w niektórych miejscach kraju może wystąpić znaczna różnica poziomu odbieranego sygnału pomiędzy multipleksami. Znaczące zwiększenie poziomu sygnału MUX3, w przypadku anten o zbyt dużym zysku lub ze wzmacniaczami o dużym wzmocnieniu, może doprowadzić do przesterowania wejść odbiorników, co objawia się zakłóceniami obrazu lub całkowitym brakiem odbioru oraz bardzo często wahaniem wskazań jakości sygnału pokazywanymi przez odbiornik.

W odosobnionych przypadkach możliwe jest też występowanie tzw. „efektu 0 dB”. Zjawisko to może wystąpić w sieciach jednoczęstotliwościowych (SFN) w przypadku odbioru kilku sygnałów z porównywalnym (bardzo dobrym) poziomem mocy oraz niewielkim (praktycznie żadnym) wzajemnym opóźnieniem czasowym i może powodować zakłócenia odbioru wynikające z problemów z synchronizacją odbiornika do odbieranych sygnałów i detekcją poszczególnych nośnych. Problemy te są zauważalne szczególnie w przypadku odbiorników wykorzystujących mniej zaawansowane układy odbioru sygnału.

Negatywne skutki tego zjawiska można zmniejszyć przez:

 • Dyskryminację kierunkiem odbioru, czyli wykonanie lekkiego odchylenia (obrócenia w poziomie) anteny odbiorczej od głównego kierunku odbioru, na którym jest ustawiona antena i do tej pory odbiór był prawidłowy.
 • Regulację wysokości zawieszenia anteny odbiorczej (w dół, lub w górę).
 • Eliminację, tam gdzie jest to możliwe, wzmacniaczy antenowych i zastąpienie ich symetryzatorami lub redukcja ich wzmocnienia.
 • Zastąpienie anten siatkowych antenami o charakterystyce kierunkowej i o dobranym zysku energetycznym zależnie od lokalizacji, zapewniających węższą wiązkę poziomej charakterystyki odbioru.

Opis zjawiska i sposobów jego eliminacji znajduje się w artykule Jak poprawnie odbierać MUX-3.

W przypadku dalszych problemów należy skontaktować się z profesjonalnym serwisem anten, który po dokonaniu pomiarów dobierze odpowiednie elementy i ustawienia systemu antenowego.

Czy mogę odbierać naziemną telewizję cyfrową mając tylko antenę wewnętrzną?

Do dobrego odbioru naziemnej telewizji cyfrowej zaleca się korzystanie z anten zewnętrznych. W lokalizacjach w pobliżu obiektów nadawczych, siła sygnału może się okazać wystarczająca dla korzystania z anten wewnętrznych. Pamiętać jednak należy, że rozwiązanie takie jest mniej odporne na lokalne zakłócenia.

Czy można odbierać DVB-T na komputerze?

Tak. Umożliwiają to tunery DVB-T w postaci kart rozszerzeń (PCi, PCMCIA, ExpressCard, itp.) albo urządzeń ze złączem USB. Konieczne jest jednak, aby oprogramowanie takiego tunera było zgodny ze standardem MPEG-4 H.264. Ponadto niezbędna jest właściwa siła sygnału, dlatego zaleca się, aby w pomieszczeniach lub miejscach o słabszym sygnale do tunerów podłączać anteny zewnętrzne. Małe prętowe anteny dołączane do zestawu z reguły nie wystarczają do stabilnego odbioru.

Mieszkam w bloku jak mogę zainstalować antenę?

W przypadku niewielkiej odległości od nadajnika wystarczająca okazać się może antena pokojowa (rozwiązanie niezalecane ze względu na podatność na zakłócenia) lub niewielka antena kierunkowa zamontowana na balkonie lub parapecie okiennym. Generalną zasadą przy instalacja anteny jest, by anteny montować jak najwyżej, dlatego właściciel budynku powinien zapewnić możliwość odbioru naziemnej telewizji cyfrowej za pomocą antenowej instalacji zbiorowej. Zalecenia dotyczące budowy takich instalacji oraz modernizacji instalacji przeinaczonych do odbioru telewizji analogowej określone zostały w zaleceniu:„Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla antenowych instalacji zbiorowych przeznaczonych do reemisji usług radiodyfuzji naziemnej.

Dodatkowo wszystkie nowe budynki oddawane do użytku, zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” będą musiały być wyposażone w odpowiednie instalacje.

W mojej miejscowości muxy dostępne są z różnych obiektów. Co zrobić?

W przypadku gdy na terenie danej miejscowości są nadawane z różnych obiektów należy zastosować system antenowy złożony z kilku anten (każda z nich zamontowana w sposób umożliwiający odbiór właściwej polaryzacji i skierowana na odpowiedni obiekt) połączonych za pomocą zwrotnicy antenowej.

Lista obiektów nadawczych wraz z parametrami emisji znajduje się na stronie

http://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t/aktualne-parametry-emisji-dvb-t/

Mój odbiornik nie pokazuje wszystkich programów.

Jeśli odbiornik nie odbiera wszystkich programów TV dostępnych w multipleksach MUX1, MUX2, MUX3 i MUX8 (lista dostępnych programów znajduje się na stronie http://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t/aktualne-parametry-emisji-dvb-t/) w pierwszej kolejności należy skorzystać z opcji ponownego automatycznego wyszukania serwisów w odbiorniku.

Jeśli nie przynosi to spodziewanych rezultatów, należy spróbować wyszukać programy ręcznie przez podanie kanału lub częstotliwości (w zależności od typu odbiornika), na której nadawany jest poszukiwany multipleks (częstotliwości i kanały dla wszystkich obiektów nadawczych podane są w tabelach na stronie internetowej).

W przypadku, gdy odbiornik nadal nie wyszukuje serwisów, a mamy pewność, że nasza instalacja antenowa jest wykonana prawidłowo, należy spróbować przywrócić ustawienia fabryczne odbiornika i ponownie wyszukać programy. Niektóre odbiorniki do poprawnego wyszukania wszystkich serwisów wymagają kilkukrotnego przeprowadzenia procesu wyszukiwania.

W przypadku niepowodzenia należy sprawdzić instalację antenową.

Nie mogę odbierać jednego multipleksu, inne odbieram prawidłowo

Jeśli odbiornik nie odbiera wszystkich programów TV dostępnych w multipleksach MUX1, MUX2 i MUX3 (lista programów na stronie http://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t/aktualne-parametry-emisji-dvb-t/) w pierwszej kolejności należy skorzystać z opcji ponownego automatycznego wyszukania serwisów w odbiorniku.

Jeśli nie przynosi to spodziewanych rezultatów, należy spróbować wyszukać program ręcznie przez podanie kanału lub częstotliwości (w zależności od typu odbiornika), na której nadawany jest poszukiwany multipleks (częstotliwości i kanały dla wszystkich obiektów nadawczych podane są w tabelach na stronie internetowej). W przypadku, gdy odbiornik nadal nie wyszukuje serwisów, a mamy pewność, że nasza instalacja antenowa jest wykonana prawidłowo, należy spróbować przywrócić ustawienia fabryczne odbiornika i ponownie wyszukać programy. Niektóre odbiorniki do poprawnego wyszukania wszystkich serwisów wymagają kilkukrotnego przeprowadzenia procesu wyszukiwania.

W przypadku niepowodzenia należy sprawdzić instalację antenową. Być może występują lokalne zakłócenia, albo dysproporcja mocy sygnału pomiędzy mux’ami utrudniają odbiór. Zmiana ustawienia anteny lub przebudowa systemu antenowego mogą pomóc rozwiązać problem. Więcej w pytaniu: Jak dobrać antenę?

Wskazania jakości sygnału na odbiorniku gwałtownie się zmieniają.

Znaczne wahania jakości albo siły sygnału pokazywane przez odbiornik mogą sugerować zbyt duży poziom sygnału z systemu antenowego (przesterowanie wejścia). Najczęstszą przyczyną takiego stanu jest zbyt silny wzmacniacz w torze antenowym. Dobranie odpowiedniego wzmacniacza, albo zamiana na symetryzator powinno rozwiązać problem.

Występują zakłócenia tylko na niektórych programach.

Zakłócenia na wszystkich programach należących do jednego multipleksu sugerują problemy z instalacją antenową. W takim przypadku należy sprawdzić wszystkie elementy instalacji antenowej oraz ustawienie samej anteny. Więcej parad na temat instalacji antenowych znajduje się w odpowiedzi na pytanie „Jak dobrać antenę”.

Zakłócenia na pojedynczym programie mogą sugerować problemy z odbiornikiem. Należy sprawdzić wszystkie połączenia (kable, wtyczki). Jeśli to nie pomoże przywrócić ustawienia fabryczne i ponownie zaprogramować odbiornik.

W ostatnim czasie znacząco pogorszył się odbiór DVB-T.

Czasowe zmiany odbioru mogą mieć wiele przyczyn.

Najczęściej spotykanymi są usterki w instalacji antenowej. Uszkodzenie kabla lub wtyczek, wilgoć, problemy z zasilaniem wzmacniaczy, czy też zmiana kierunku ustawienia anteny np. pod wpływem wiatru mogą znacząco pogorszyć odbiór.

Częstymi źródłami problemów z odbiorem mogą być też zmiany w okolicy. Pojawienie się liści na drzewach, czy też ich wzrost, czy też nowe budynki mogą zasłonić widoczność optyczną. Pomiędzy anteną odbiorczą, a obiektem nadawczym pojawiły się takie przeszkody konieczne będzie dostosowanie instalacji antenowej do nowych warunków.

Źródłem trudnych do identyfikacji zakłóceń mogą być też urządzenia elektryczne niespełniające odpowiednich norm. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku mniejszych anten, często pokojowych ze wzmacniaczem. Włączenie takiego urządzenia, przejazd samochodu, motocykla lub skutera z uszkodzoną instalacją przeciwzakłóceniową powoduje czasowe zakłócenia odbioru. Zastosowanie kierunkowych anten pasywnych (bez wzmacniacza) może pomóc rozwiązać ten problem.

Porady na temat doboru elementów instalacji antenowej znajdują się w odpowiedzi na pytanie „Jak dobrać antenę?”

Czasami przyczyną problemu może być też uszkodzenie odbiornika - wtedy należy oddać odbiornik do serwisu

Nie mogę odebrać programów. Wczoraj wszystko działało.

Przed przystąpieniem do szukania przyczyn watro sprawdzić czy w danym dniu nie ma przerwy konserwacyjnej na obiekcie nadawczym, z którego odbieramy sygnał telewizyjny. W trakcie konserwacji nadajniki są wyłączane. Wyszukiwarka planowych przerw konserwacyjnych na obiektach obsługiwanych przez EmiTel znajduje się na stronie "Planowane przerwy".

Jeśli nie ma przerwy w nadawaniu oznacza to, że nastąpiła awaria w miejscu odbioru. W pierwszym rzędzie należy sprawdzić wszystkie połączenia, kable, wtyczki, itp. W przypadku anten aktywnych warto sprawdzić zasilanie wzmacniacza (awaria zasilacza jest bardzo częstą przyczyną problemów).

W następnej kolejności warto sprawdzić odbiornik. Najlepiej było by sprawdzić czy inny odbiornik będzie odbierał na tej instalacji antenowej, jeśli jednak nie mamy drugiego odbiornika należy ponownie wyszukać kanały, a jeśli nie przynosi rezultatów trzeba przywrócić ustawienia fabryczne i ponownie zaprogramować odbiornik. Brak rezultatów oznacza najczęściej awarię odbiornika albo problemy z instalacją antenową i konieczność sprawdzenia wszystkich jej elementów.

Mój telewizor pokazuje brak uprawnień do odbioru niektórych programów?

Wszystkie programy emitowane w ramach naziemnej telewizji cyfrowej są bezpłatne. Pojawienie się na liście programów oznaczonych jako: płatne (znak $), zablokowane (znak kłódki), do których nie mamy uprawnień do odbioru oznacza, że odbiornik pokazuje na liście programy płatnej telewizji mobilnej. Do ich odbioru konieczny jest specjalny dekoder dystrybuowany przez Operatora sprzedającego usługę dostępu do tych kanałów.

Zgodnie z wymaganiami dla odbiorników DVB-T przeznaczonych na polski rynek, określonymi wRozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, programy te nie powinny być pokazywane przez odbiornik na liście programów DVB-T.

Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Co robić?

Jeśli po zapoznaniu się ze stroną http://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t/ problem nadal pozostaje nie rozwiązany w pierwszej kolejności należy poszukać odpowiedzi na Forum internetowym znajdującym się na stronie internetowej firmy EmiTel pod adresem forum.emiel.pl, a jeśli problem nie został tam jeszcze opisany zadać pytanie we właściwym wątku.

Jeśli uczestnicy Forum nie udzielą satysfakcjonujących odpowiedzi można skontaktować się z nami pocztą elektroniczną pisząc na adres telewizja@emitel.pl albo dvb-t@emitel.pl