Skip to main content
menu

Telewizja

Dostarczamy sygnał od nadawców telewizyjnych do końcowych użytkowników. Rozwijamy platformę naziemnej telewizji cyfrowej.

Infolinia na temat odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T tel: 12-627-3280

Historia MUX-8

12 marca 2015 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłosiła konkurs na rezerwację częstotliwości (kanałów TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174 – 230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych w MUX8, na okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości. uke.gov.pl/konkurs-na-mux-8-15564

W ramach konkursu cztery spółki złożyły oferty rezerwację częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych w multipleksie nr 8 (MUX-8). W podanym w ogłoszeniu konkursowym terminie, tj. do dnia 29 kwietnia 2015 r., ofertę złożyły następujące podmioty: Telewizja Polska S.A., EmiTel Sp. z o.o., Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o., Time S.A.  uke.gov.pl/lista-ofert-w-konkursie-na-mux-8-15914

13 lipca 2015 roku Prezes UKE ogłosiła wyniki konkursu wskazując, że Spółka EmiTel uzyskała największą liczbę punków i tym samym wygrała konkurs na uzyskanie rezerwacji częstotliwości na MUX8.uke.gov.pl/ogloszenie-o-wynikach-konkursu-na-mux-8-16365

7 sierpnia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła konkursy na możliwość możliwości uzyskania (rozszerzenia) koncesji na rozpowszechnianie programów w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie ósmym (MUX-8). Wnioski można było składać do 18 września 2015. www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/ogloszenia/

25 września KRRiT poinformowała, że w odpowiedzi na cztery ogłoszenia dotyczące możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sygnale multipleksu ósmego (MUX-8) wpłynęły 24 wnioski.  Listy wnioskodawców dostępne na stronie: www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,2077,multipleks-osmy---wnioskodawcy.html.  Jednocześnie wskazano, iż rozpoczęcie rozpowszechniania programów nastąpi po zawarciu przez przyszłych nadawców umów na dostęp do sygnału multipleksu z podmiotem wyłonionym w konkursie prowadzonym przez Prezesa UKE na rezerwację jednej częstotliwości w zakresie 174 – 230 MHz.

5 listopada Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwały o przyznaniu czterech koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu ósmego (MUX 8). Koncesje uzyskały

  • TV Spectrum Sp. z o.o. na program „TV#”
  • Cable Television Network & Partners Sp. z o.o. na program „Zoom TV”
  • Green Content Sp. z o.o. na program „Kiwi TV”
  • WP1 Sp. z o.o. na program „WP1”

Więcej na stronie: www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,2124,krrit-rozstrzygnela-postepowanie-na-mux-8.html

1 sierpnia 2016 rozpoczęła się emisja ósmego multipleksu z siedmiu obiektów nadawczych: RTCN Gdańsk / Chwaszczyno, RTCN Katowice / Kosztowy, RTCN Kraków / Chorągwica, RTCN Łódź / Zygry, RTCN Rzeszów / Sucha Góra, RTCN Warszawa / PKiN, RTCN Wrocław / Ślęża. Do czasu uruchomienia kanałów przez nadawców w multipleksie były nadawane plansze z kolorowymi pasami. Drugi etap wdrażania MUX-8 rozpoczął się 25 października wraz z uruchomieniem 27 kolejnych nadajników i rozpoczęciem emisji programu ZOOM TV, a zakończył 30 grudnia 2016. Wdrażanie trzeciego, ostatniego etapu zakończyło się  24 lipca 2017 roku.

Obecnie w multipleksie dostępne są programy: Nowa TV, Metro, Zoom TV i WP.