Harmonogram wdrażaniaImplementation schedule

Telewizja

Dostarczamy sygnał

od nadawców telewizyjnych

do końcowych użytkowników.

Rozwijamy platformę naziemnej

telewizji cyfrowej.


Infolinia na temat odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T tel: 12-627-3280.....................................................................................................................................................................................

Harmonogram wdrażania MUX-8

Wdrożenie sieci MUX-8 naziemnej telewizji cyfrowej będzie następowało etapami.

 

ETAP 1 - Uruchomienie emisji przewidzianych w pierwszym etapie nastąpiło 1 sierpnia 2016 roku.

ETAP 2 - Rozpoczęcie wdrażania drugiego etapu nastąpiło 25 października i zakończyło się 30 grudnia 2016 roku.

Lista aktualnie uruchomionych nadajników wraz z parametrami emisji znajduje się na stronie Opens internal link in current windowAktualne parametry emisji multipleksów DVB-T.

ETAP 3 - Wdrażanie trzeciego etapu MUX-8 zakończy się w połowie 2017 roku.

Poniższa tabela przedstawia listę stacji przewidzianych do uruchomienia w trzecim etapie wdrażania MUX-8.
Kolorem szarym oznaczono już uruchomione emisje. (Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.)

 

Orientacyjny zasięg emisji po zakończeniu wdrażania trzeciego etapu MUX-8 przedstawia poniższa mapa: