Harmonogram wdrażaniaImplementation schedule

Telewizja

Dostarczamy sygnał

od nadawców telewizyjnych

do końcowych użytkowników.

Rozwijamy platformę naziemnej

telewizji cyfrowej.


Infolinia na temat odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T tel: 12-627-3280.....................................................................................................................................................................................

Harmonogram wdrażania MUX-8

Wdrożenie sieci MUX-8 naziemnej telewizji cyfrowej następowało etapami.

 

ETAP 1 - Uruchomienie emisji przewidzianych w pierwszym etapie nastąpiło 1 sierpnia 2016 roku.

ETAP 2 - Rozpoczęcie wdrażania drugiego etapu nastąpiło 25 października i zakończyło się 30 grudnia 2016 roku.

ETAP 3 - Wdrażanie trzeciego, ostatniego etapu MUX-8 zakończyło się 24 lipca 2017 roku.

Lista aktualnie uruchomionych nadajników wraz z parametrami emisji znajduje się na stronie Opens internal link in current windowAktualne parametry emisji multipleksów DVB-T.

 

Orientacyjny zasięg emisji po zakończeniu wdrażania MUX-8 przedstawia poniższa mapa: