Co to jest naziemna telewizja cyfrowaCo to jest naziemna telewizja cyfrowa

Telewizja

Dostarczamy sygnał

od nadawców telewizyjnych

do końcowych użytkowników.

Rozwijamy platformę naziemnej

telewizji cyfrowej.


Infolinia na temat odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T tel: 12-627-3280.....................................................................................................................................................................................

Co to jest naziemna telewizja cyfrowa

Potrzeba zwiększenia efektywności wykorzystania widma częstotliwości, przez zwiększenie ilości kanałów TV w jednym kanale radiowym oraz poprawy jakości obrazu i dźwięku, zaowocowały wypracowaniem standardów telewizji cyfrowej. W Europie zdecydowano,
że telewizja cyfrowa będzie nadawana zgodnie ze schematem kodowania i modulacji DVB.

DVB jest nazwą, założonego w 1993 roku, Projektu DVB (Digital Video Broadcasting Project). Grupa, powstała we wrześniu 1993 roku, obecnie skupia prawie 300 organizacji (nadawców, operatorów, producentów sprzętu, regulatorów) z 35 krajów. Fundamentem działania Projektu DVB było wyjście od wymagań komercyjnych i przejście do wymagań technicznych. Końcowym wynikiem prac Projektu DVB jest rodzina standardów telekomunikacyjnych ustanowionych przez ETSI (European Telecommunications Standards Institute) dla telewizji satelitarnej DVB-S i DVB-S2, kablowej DVB-C oraz naziemnej DVB-T i DVB-T2 .
 
Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T wprowadzana jest w całej Europie, sukcesywnie zastępując telewizję analogową. Zaawansowanie wdrażania w poszczególnych krajach jest różne, niektóre zakończyły już cały proces i wyłączyły emisje analogowe, inne właśnie zaczynają swoją przygodę z DVB-T.
Naziemna telewizja cyfrowa poza zwiększeniem ilości programów oferuje lepszą jakość obrazu i dźwięku, a także umożliwia dodanie dodatkowych komponentów, takich jak wiele ścieżek dźwiękowych, w tym także dźwięk przestrzenny, szczegółowy przewodnik
po programach (EPG). Możliwe jest także dodawanie usług interaktywnych oraz serwisów płatnych.
 
Historia naziemnej telewizji w Polsce sięga 1997 roku. W maju 1997 roku z inicjatywy TVP S.A., zostało podpisane w Gdańsku "Porozumienie w Sprawie Telewizji Cyfrowej w Polsce - Polskie Forum DVB". Jego celem było: stworzenie podstaw do harmonijnego, zorientowanego na rynek rozwoju usług, cyfrowego przekazu telewizji, dźwięków towarzyszących i danych dodatkowych zgodnie z międzynarodowym systemem DVB. Sygnatariuszami Porozumienia są m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Minister Łączności (poprzednik Ministra Infrastruktury), Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna (poprzednik Urzędu Komunikacji Elektronicznej), nadawcy telewizyjni, operatorzy sieci nadawczych, producenci sprzętu telewizyjnego profesjonalnego i powszechnego użytku.
Pierwsza emisja testowa DVB-T została uruchomiona przez Emitel w Warszawie 9 listopada 2001 roku.
 
W celu uporządkowania procesu cyfryzacji, w 2006 roku, w Genewie, odbyła się konferencja planistyczna (znana, jako GE06), na której zatwierdzono plan podziału kanałów częstotliwości dla całego kontynentu. W wyniku ustaleń konferencji GE06 dla Polski przydzielono 8 niezależnych pokryć (multipleksów) DVB-T. Sześć w zakresie częstotliwości 470 - 790MHz (w kanałach 21 - 60). Jedno w zakresie 790 - 862 MHZ (kanały 61 - 69) oraz jedno w zakresie 174 - 230 MHz (kanały 6 - 12).
 
Wynikiem ustaleń międzynarodowych jest także decyzja, że telewizja analogowa na terenie Europy powinna zniknąć najpóźniej w 2015 roku, w którym nastąpi zaprzestanie ochrony prawnej emisji analogowych przed zakłóceniami. Każda administracja państwowa może niezależnie ustalić własny, wcześniejszy termin.
 
Wieloletnie okres testów i przygotowań do wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce dobiegł końca, ostatni nadajnik telewizji analogowej został wyłączony 23 lipca 2013 roku.
Operatorem technicznym multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej MUX-1, MUX-2 i MUX-3 jest EmiTel.
13 lipca 2015 roku w wyniku wygrania konkursu prowadzonego przez UKE spółka EmiTel stała się operatorem MUX-8.