Skip to main content
menu

Telewizja

Dostarczamy sygnał od nadawców telewizyjnych do końcowych użytkowników. Rozwijamy platformę naziemnej telewizji cyfrowej.

Infolinia na temat odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T tel: 12-627-3280

Potrzeba zwiększenia efektywności wykorzystania widma częstotliwości, przez zwiększenie ilości kanałów TV w jednym kanale radiowym oraz poprawy jakości obrazu i dźwięku, zaowocowały wypracowaniem standardów telewizji cyfrowej. W Europie zdecydowano, 
że telewizja cyfrowa będzie nadawana zgodnie ze schematem kodowania i modulacji DVB.

DVB jest nazwą, założonego w 1993 roku, Projektu DVB (Digital Video Broadcasting Project). Grupa, powstała we wrześniu 1993 roku, obecnie skupia prawie 300 organizacji (nadawców, operatorów, producentów sprzętu, regulatorów) z 35 krajów. Fundamentem działania Projektu DVB było wyjście od wymagań komercyjnych i przejście do wymagań technicznych. Końcowym wynikiem prac Projektu DVB jest rodzina standardów telekomunikacyjnych ustanowionych przez ETSI (European Telecommunications Standards Institute) dla telewizji satelitarnej DVB-S i DVB-S2, kablowej DVB-C oraz naziemnej DVB-T i DVB-T2 .
 
Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T wprowadzana jest w całej Europie, sukcesywnie zastępując telewizję analogową. Zaawansowanie wdrażania w poszczególnych krajach jest różne, niektóre zakończyły już cały proces i wyłączyły emisje analogowe, inne właśnie zaczynają swoją przygodę z DVB-T. 
Naziemna telewizja cyfrowa poza zwiększeniem ilości programów oferuje lepszą jakość obrazu i dźwięku, a także umożliwia dodanie dodatkowych komponentów, takich jak wiele ścieżek dźwiękowych, w tym także dźwięk przestrzenny, szczegółowy przewodnik 
po programach (EPG). Możliwe jest także dodawanie usług interaktywnych oraz serwisów płatnych.
 
Historia naziemnej telewizji w Polsce sięga 1997 roku. W maju 1997 roku z inicjatywy TVP S.A., zostało podpisane w Gdańsku "Porozumienie w Sprawie Telewizji Cyfrowej w Polsce - Polskie Forum DVB". Jego celem było: stworzenie podstaw do harmonijnego, zorientowanego na rynek rozwoju usług, cyfrowego przekazu telewizji, dźwięków towarzyszących i danych dodatkowych zgodnie z międzynarodowym systemem DVB. Sygnatariuszami Porozumienia są m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Minister Łączności (poprzednik Ministra Infrastruktury), Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna (poprzednik Urzędu Komunikacji Elektronicznej), nadawcy telewizyjni, operatorzy sieci nadawczych, producenci sprzętu telewizyjnego profesjonalnego i powszechnego użytku.
Pierwsza emisja testowa DVB-T została uruchomiona przez Emitel w Warszawie 9 listopada 2001 roku.
 
W celu uporządkowania procesu cyfryzacji, w 2006 roku, w Genewie, odbyła się konferencja planistyczna (znana, jako GE06), na której zatwierdzono plan podziału kanałów częstotliwości dla całego kontynentu. W wyniku ustaleń konferencji GE06 dla Polski przydzielono 8 niezależnych pokryć (multipleksów) DVB-T. Sześć w zakresie częstotliwości 470 - 790MHz (w kanałach 21 - 60). Jedno w zakresie 790 - 862 MHZ (kanały 61 - 69) oraz jedno w zakresie 174 - 230 MHz (kanały 6 - 12).
 
Wynikiem ustaleń międzynarodowych jest także decyzja, że telewizja analogowa na terenie Europy powinna zniknąć najpóźniej w 2015 roku, w którym nastąpi zaprzestanie ochrony prawnej emisji analogowych przed zakłóceniami. Każda administracja państwowa może niezależnie ustalić własny, wcześniejszy termin.
 
Wieloletnie okres testów i przygotowań do wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce dobiegł końca, ostatni nadajnik telewizji analogowej został wyłączony 23 lipca 2013 roku.
Operatorem technicznym multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej MUX-1, MUX-2 i MUX-3 jest EmiTel.
13 lipca 2015 roku w wyniku wygrania konkursu prowadzonego przez UKE spółka EmiTel stała się operatorem MUX-8.