Odbiór RTV
Rozbudowa instalacji antenowej o odbiór MUX-8

Dla celów odbioru nowego multipleksu należy kierować się tymi samymi ogólnymi zasadami budowy instalacji antenowej do odbioru DVB-T z uwzględnieniem nieco innej specyfiki wynikającej z pasma pracy w jakim MUX8 będzie emitowany (174-230MHz). Należy również wiedzieć, że sieć nadajników MUX-8 będzie zbudowana w polaryzacji V oraz H zależnie od rejonu kraju.

Przed wykonaniem instalacji odbiorczej dla MUX-8 powinniśmy ustalić parametry naszej lokalizacji oraz najbliższych stacji nadawczych MUX-8 według punktów 1÷4 z „Ogólnych zasada budowy instalacji antenowych dla DVB-T” zawartych w poradniku „Jak wybrać antenę„.

Dodatkowo należy ustalić:

1. Czy obecnie używany typ anteny odbiorczej oraz ewentualny wzmacniacz pokrywa zakres częstotliwości kanału MUX-8 w paśmie VHF (174-230MHz)

2. Czy posiadana antena odbiorcza jest skierowana na obiekt nadawczy z emisją MUX-8, a jej polaryzacja jest zgodna z emisją.

Po ustaleniu danych i potwierdzeniu ich zgodności minimum z punktu 1. powinniśmy spróbować dostroić odbiornik telewizyjny do najbliższej i najsilniejszej stacji. W korzystnej dla nas sytuacji uzyskamy odbiór bez dodatkowych zmian w systemie antenowym. Sytuacja może mieć miejsce głównie w małej odległości od nadajnika, przy antenach siatkowych lub pokojowych, o szerokim zakresie pracy anteny wraz z ewentualnym wzmacniaczem pokrywającym pasmo UHF oraz VHF.

W przypadku braku powodzenia czeka nas wykonanie drugiego systemu antenowego dedykowanego dla MUX-8 według ogólnych zasad, z jednym nowym elementem jakim będzie sumator sygnałów tzw. zwrotnica antenowa. Sumator taki służy do zsumowania odbieranych sygnałów z dwóch lub więcej anten w celu podania sygnału do wejścia odbiornika telewizyjnego lub STB.

Najlepszym sposobem, przy budowie dedykowanej instalacji odbiorczej, jest wykonanie instalacji anteny odbiorczej dla MUX-8 połączonej bezpośrednio kablem antenowym do odbiornika, a gdy efekt będzie zadowalający podłączenie sumatora z kablem anteny odbiorczej pasma UHF. Być może posiadamy już w domu podobny sumator i stosujemy go do odbioru sygnałów radiowych UKF FM i pokrywa on pełne pasmo UKF/VHF/UHF, a nawet SAT.

Kupując sumator zapytajmy sprzedawcę o taki, który służy do sumowania sygnałów do odbioru telewizji naziemnej dla pasma VHF oraz UHF, zastosowany wzmacniacz w odbiorczym torze antenowym MUX-8 również powinien spełniać ten wymóg.