LinkiLinki

Radio

Oferujemy kompleksowe

usługi w zakresie

transmisji i rozsyłu

sygnałów dla nadawców

radiowych. Wdrażamy

cyfrowe radio.