Skip to main content
menu

Radio

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie transmisji i rozsyłu sygnałów dla nadawców radiowych. Wdrażamy cyfrowe radio.

Emisja naziemna

Usługa skierowana do wszystkich nadawców radiowych posiadających koncesję na emisję programów drogą naziemną

Usługi emisji sygnału programów radiowych oferowane przez Emitel realizowane są z wykorzystaniem największej w Polsce sieci obiektów radiokomunikacyjnych będących własnością Emitel jak również z wykorzystaniem innych obiektów i budowli wysokościowych.

Zapewniamy Nadawcom najlepsze warunki dotarcia do radiosłuchaczy. Dbając o ciągłość emisji oferujemy usługi zarówno za pomocą pojedynczych nadajników jak również w systemie rezerwy czynnej, biernej i N+1.

Emitel w celu optymalizacji lokalizacji stacji nadawczych jak i parametrów tych stacji oferuje analizy zasięgów stacji uwzględniające rzeczywiste parametry stacji, ukształtowanie terenu, zasięgi interferencyjne i ludnościowe. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w dziale planowanie radiowe.

Usługi emisji objęte są całodobowym systemem nadzoru poprzez Centrum Zarządzania Siecią, co jest gwarancją usług najwyższej jakości. Ogólnopolska sieć Grup Technicznych gwarantuje optymalny czas reakcji na wszelkiego rodzaju zdarzenia w obiektach nadawczych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o wybranej formie usługi prosimy o kontakt: radio@emitel.pl