Zarząd i rada nadzorcza Maciej Pilipczuk

Maciej Pilipczuk

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Pan Maciej Pilipczuk dołączył do Emitel w styczniu 2015 r. W ostatnich latach kierował Biurem Budżetowania i Raportowania, pełnił także funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w finansach w sektorze telekomunikacyjnym, które wcześniej zdobywał w T-Mobile Polska (PTC Era) oraz w UPC Polska, gdzie pełnił funkcję Menadżera Planowania Finansowego i Analiz. Pan Pilipczuk prowadził wiele projektów z zakresu optymalizacji kosztów, planowania i raportowania, modelowania finansowego czy zarządzania przepływami pieniężnymi oraz pozyskaniu finansowania

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył również Business Studies w Aalborg University w Danii, gdzie uzyskał tytuł M.Sc. in Economics and Business Administration na kierunku International Business Economics. Od 2012 roku jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z obszaru zarządzania finansami i rachunkowości Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).