Rada nadzorcza
Dominika Bettman

Dominika Bettman

Członek Rady Nadzorczej

Dominika Bettman jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskała tytuł magistra logistyki na kierunku Handel Zagraniczny. Uzyskała również tytuł głównego księgowego od Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dominika Bettman uczestniczyła w programach: Advanced Management Program (zaawansowany program zarządzania) oraz programie Value Creation Through Effective Boards (tworzenie wartości dzięki skutecznym zarządom) oraz Industry 4.0: The future of manufacturing (dot. przyszłości produkcji) organizowanych przez IESE Business School Uniwersytetu Navarra.

Dominika rozpoczęła swoją karierę zawodową w październiku 1995 roku w Siemens sp. z o.o., pełniąc (między innymi) funkcję dyrektora finansowego (branża telekomunikacyjna). Następnie od 2007 roku pełniła funkcję członka zarządu ds. finansowych (CFO)Nokia Siemens Networks sp. z o.o. Od stycznia 2009 roku ponownie związana z Siemens sp. z o.o. Do marca 2018 roku pełniła funkcję członka zarządu ds. finansowych (CFO). Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu (CEO).
Od 28 stycznia 2021 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitel S.A.