System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

W Emitel dbamy o to, aby nasze działania, w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na otaczające nas środowisko. Chcąc poszerzyć swój wkład w ochronę środowiska naturalnego w roku 2022 wdrożyliśmy system oparty na międzynarodowej normie środowiskowej ISO 14001:2015. Nadrzędnym celem systemu zarządzania środowiskowego jest ochrona środowiska naturalnego i minimalizowanie negatywnego wpływu wywieranego przez zachodzące w firmie procesy i działania. Wdrożenie normy ISO 14001:2015 niesie ze sobą szereg korzyści zarówno środowiskowych, organizacyjnych jak i ekonomicznych.

Pobierz Politykę Zarządzania Ochroną Środowiska w Emitel