Skip to main content
menu

EmiTel

to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce

Dlaczego warto pracować w EmiTel

Ugruntowana pozycja na rynku, atrakcyjne warunki zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego oraz przyjazna atmosfera pracy to czynniki, które sprawiają, że EmiTel jest firmą cieszącą się uznaniem Pracowników.

Jako wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce i krajowy lider w zakresie prac związanych z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych oraz usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej, EmiTel daje możliwość zdobywania doświadczenia w dużej, uznanej, dobrze funkcjonującej organizacyjnie i nastawionej na rozwój firmie. Stwarzamy Pracownikom szansę rozwoju w strukturach firmy i oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, dzięki czemu Pracownicy wiążą się z firmą na długi czas - średni staż pracy w EmiTel wynosi ponad 15 lat!

W firmie funkcjonuje system rozwoju zawodowego, oparty na rzetelnej diagnozie kluczowych kompetencji Pracowników. Podczas oceny okresowej to Pracownik proponuje, w jaki sposób chce realizować swoje indywidualne cele rozwojowe w oparciu o dostępne szkolenia, samokształcenie, udział w grupach zadaniowych i projektach. Osobom osiągającym doskonałe wyniki pracy, posiadającym unikalną wiedzę i umiejętności oraz wykazującym wysoki poziom motywacji i zaangażowania we własny rozwój, proponujemy udział w programie rozwoju talentów. Jego celem jest wyłonienie i utrzymanie w organizacji osób z potencjałem do pełnienia roli eksperta lub managera, posiadających zaawansowane umiejętności i wiedzę w ramach wybranego obszaru zawodowego, a także cechy, predyspozycje oraz kompetencje osobowe wymagane do efektywnego pełnienia tych ról w organizacji. Laureaci Programu zyskują szansę na udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach oraz prestiżowych wydarzeniach branżowych.

Inicjując szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, doskonalimy kompetencje Pracowników oraz wspieramy efektywny transfer wiedzy w organizacji. Umożliwiamy stałe zdobywanie i poszerzanie kompetencji w obszarach specjalizacji zawodowej. Pracownicy EmiTel systematycznie biorą udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach branżowych. Specjaliści w obszarze technicznym rozwijają wiedzę z zakresu technologii, systemów, sieci i urządzeń teleinformatycznych. Osoby zmotywowane do pracy nad podniesieniem poziomu znajomości języka angielskiego, mogą wziąć udział w kursie językowym, organizowanym dla Pracowników bezpłatnie w różnych lokalizacjach firmy.

Dobrze wykwalifikowana i zmotywowana kadra jest jednym z naszych najcenniejszych aktywów, a satysfakcja i zaangażowanie Pracowników stanowi kluczowy czynnik wpływający na efektywność firmy. Jesteśmy dumni z faktu, że w badaniach satysfakcji, realizowanych już od 2007 roku, ogólny poziom satysfakcji z pracy w EmiTel regularnie przewyższa średnią ogólnopolską, a Pracownicy deklarują swoje zadowolenie z relacji z przełożonymi i współpracownikami oraz z organizacji pracy, a także pozytywnie oceniają wizerunek firmy. Jako główne atuty EmiTel wymieniają:

 • "Potencjał i solidność firmy"
 • "Pozycja zdecydowanego lidera na rynku dystrybucji transmisji TV i radia"
 • "Wielkość, obecność na obszarze całej Polski, podejmowanie nowych usług i zdobywanie klientów"
 • "Wieloletnie doświadczenie na rynku"
 • "Nowatorskie technologie, atmosfera - bardzo ważna przy stresującej pracy"
 • "Dostęp do wysokiej klasy sprzętu, narzędzi i oprogramowania"
 • "Nowoczesność, innowacyjność, dobra organizacja i kultura pracy, dobra pozycja na rynku"
 • "Strategia rozwoju; innowacyjność; realizowane usługi oraz ich wysoka jakość, potencjał kadry na wszystkich szczeblach; ugruntowana pozycja na rynku; stosowanie nowych technologii i narzędzi pracy; dodatkowy pakiet świadczeń dla pracowników"
 • "Zespół ludzi o unikalnych kompetencjach, unikalna grupa klientów, unikalna infrastruktura i usługi"
 • "Dobra atmosfera i emocjonalne związanie ludzi z firmą"
 • "Pracownicy, ich zaangażowanie i odpowiedzialność"
 • "Możliwość rozwoju zawodowego"
 • "Możliwość realizacji własnych pomysłów; dobrze rozwinięta komunikacja; podążanie i wykorzystywanie nowoczesnych technologii"