Skip to main content
menu

EmiTel

to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce

Działalność w organizacjach branżowych

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku. Izba ma prawo lobbować w sprawach gospodarczych istotnych dla sektora informatycznego i telekomunikacyjnego. Członkami Izby są podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki - telekomunikacji i informatyki. Do Izby należy ponad 180 firm.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) powstała w 1992. Izba jest organizacją typu non-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji, a także w zakresie usług radiofonii i telewizji. Izba jest członkiem EICTA i Krajowej Izby Gospodarczej oraz członkiem-obserwatorem ORGALIME, jako członek federacji "Federation of the Economic Chambers of the Electromechanical Industries".

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC)

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC) jest kontynuatorem działalności Stowarzyszenia Firm Branży Satelitarnej (SFBS), organizacji powstałej w 2002 roku, zrzeszającej producentów sprzętu do telewizji satelitarnej i naziemnej, ale również firmy usługowe obsługujące czołowych nadawców telewizyjnych i indywidualnych klientów rynku krajowego.

Broadcast Networks Europe (BNE)

BNE zrzesza operatorów sieci naziemnej telewizji cyfrowej w Europie. Organizacja zajmuje się zagadnieniami regulacji rynku i dyskusją nad rozwiązaniami technicznymi związanymi z naziemną telewizją cyfrową.

Digital Television Action Group (DigiTag)

DigiTag była międzynarodową organizacją zrzeszającą firmy działające w obszarze naziemnej telewizji cyfrowej. Do organizacji należało ponad 50 firm z 20 krajów, a wśrod nich: operatorzy sieci nadawczych, nadawcy, producenci sprzętu, regulatorzy runku.