Skip to main content
menu

EmiTel

to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce

Marketing

Biuro Strategii i Rozwoju Biznesu
Sekcja Marketingu i Promocji

EmiTel S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

tel.: 22 578 33 00
fax: 22 578 33 02
marketing@emitel.pl

 

 

Informujemy, że w przypadku przesyłania korespondencji, administratorem Państwa danych osobowych będzie EmiTel S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez EmiTel - rejestracji korespondencji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne.
Okres przechowywania danych wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończona została sprawa, której dotyczy korespondencja, chyba że z przepisów prawa wynika obowiązek zastosowania dłuższego okresu przechowywania danych.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.