Skip to main content
menu

EmiTel

to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce

Dyrekcja

Dyrekcja Warszawa (Siedziba Spółki)

EmiTel S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

tel.: 22 578 33 01
fax: 22 578 33 02
sekretariat@emitel.pl

Dyrekcja Kraków 

EmiTel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków

tel.: 12 627 31 00
fax: 12 627 31 02
 

 

EmiTel S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000716108, o kapitale zakładowym: 11.500.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 527-27-03-675, REGON: 146945210

 

 

Informujemy, że w przypadku przesyłania korespondencji, administratorem Państwa danych osobowych będzie EmiTel S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez EmiTel - rejestracji korespondencji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne.
Okres przechowywania danych wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończona została sprawa, której dotyczy korespondencja, chyba że z przepisów prawa wynika obowiązek zastosowania dłuższego okresu przechowywania danych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.