InfrastrukturaInfrastructure

Infrastruktura

Oferujemy kompleksowe

usługi w zakresie najmu

miejsca na obiektach

wysokościowych

Zakres działania w obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej

Infrastruktura Emitel to konstrukcje wysokościowe: maszty, wieże i budynki zlokalizowane w całej Polsce, przystosowane do instalacji urządzeń radiokomunikacyjnych.

Wszyscy, którzy zamierzają używać urządzeń radiowych, mogą skorzystać z oferty Emitel, dotyczącej wynajmu miejsca na tych konstrukcjach.

 

 

 

Dysponujemy bazą kilkuset obiektów nadawczych i komunikacyjnych (w tym obiekty o wysokości ponad 300 metrów), obejmującą swym zasięgiem kluczowe lokalizacje w Polsce.

 

Informacje o planowanych przerwach na obiektach nadawczych.