FAQ Gdzie znajdę więcej informacji o naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce?

Więcej informacji na temat naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T w Polsce znajduje się na stronach internetowych:

Operatora technicznego sieci nadawczej -> Emitel
Forum Internetowym na stronie firmy EmiTel -> Forum Emitel
Urzędu Komunikacji Elektronicznej -> UKE
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji -> KRRiT