FAQ Co to jest telewizja hybrydowa HbbTV?

HbbTV (telewizja hybrydowa) to połączenie tradycyjnej telewizji z przekazami internetowymi.
Po wejściu na kanał telewizyjny w telewizji naziemnej, na którym dostępne są usługi HbbTV, telewizor automatycznie uruchamia aplikację, która umożliwia wyświetlanie dodatkowych treści. Mogą to być dodatkowe informacje lub przekazy multimedialne.

Obecność usług HbbTV na danym programie telewizyjnym sygnalizowana jest najczęściej wyświetleniem czerwonej kropki w rogu ekranu. Zwyczajowo też wejście do aplikacji HbbTV realizowane jest za pomocą czerwonego przycisku na pilocie zdalnego sterowania.

Szczególnym przypadkiem są tzw. kanały wirtualne, w przypadku których, po wejściu na dany kanał telewizor automatycznie zaczyna odtwarzać program przesyłany przez Internet.

Aby skorzystać z usług telewizji hybrydowej konieczny jest telewizor obsługujący HbbTV. Musi też on być podłączony do Internetu.

Szczegółowe wymagania dla odbiorników telewizyjnych, w tym wersja HbbTV, określone są w „Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych”. (Dziennik Ustaw 2019 r. poz. 2125)