Real estates Miłki, ul Jeziorna

09.10.2015
gmina Miłki, powiat giżycki, województwo warmińsko – mazurskie

Gmina Miłki leży w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich, na południe od Giżycka.

Wieś Miłki położona jest ok. 15 km na południe od Giżycka. Niewątpliwym walorem gminy są przede wszystkim przepiękne pagórkowate tereny z wąskimi, rynnowymi jeziorami tworzącymi szlak: Wojnowo – Buwełno – Ublik Mały (tzw. Zielone Jezioro) z malowniczo położonymi nad nimi miejscowościami: Kleszczewem, Marcinową Wolą, Wyszowatem , czy Konopkami Wielkimi. Dziewicze Bagna Nietlickie i zanikające jezioro Wąż stanowią ostoję dzikiej zwierzyny i ptactwa. Nad małymi, położonymi wśród lasów jeziorami w okolicach Bielskich i Danowa można znaleźć ciszę i spokój

Gmina Miłki posiada sieć dróg umożliwiających łatwy dojazd do wszystkich miejscowości.

Do zbycia przewidywane są niezabudowane działki w Miłkach, przy ul. Jeziornej, o nr:

208/4 – o pow. 2, 2890 ha
208/5 o pow. 2,4844 ha
Ogółem powierzchnia do zbycia – 4,7734 ha.

Działki znajdują się sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego. Po uzgodnieniu istnieje możliwość sprzedaży mniejszych działek.

Cena – 1 200 000 zł

Działki wpisane są w Księdze Wieczystej nr OL1G/00023801/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych Giżycko.

W planie zagospodarowania przestrzennego działki przewidziane są pod usługi turystyczno- sportowo – bez możliwości zabudowy mieszkaniowej, położone częściowo w strefie ochrony jeziora.

Teren przedmiotowych działek to oznaczony symbolem 2UT/US obszar łąk, pastwisk, upraw polowych i nieużytków przeznaczony na usługi turystyczno – sportowe bez mieszkalnictwa, położony częściowo w strefie ochronnej jeziora. Nowe obiekty kubaturowe, w zasadzie parterowe, architekturą, detalem i użytymi materiałami powinny nawiązywać do tradycyjnej zabudowy terenu.

W sąsiedztwie przedmiotowych działek zlokalizowane jest Jezioro Wojnowo (działka nr 208/4 graniczy z jeziorem).

Grunty położone są na zboczu wzgórza, na pochyłym terenie, w sąsiedztwie Jeziora Wojnowo, lasów sosnowych oraz drogi wojewódzkiej Miłki- Rydzewo. Droga dojazdowa do przedmiotowych działek jest utwardzoną, wąską drogą asfaltową.

Granicę działki nr 208/4 z prawej strony wyznacza linia brzegowa jeziora, z lewej droga z przeznaczeniem na drogę gminną. Działka nr 208/5 sąsiadująca z drogą dojazdową do obiektu nadawczego oraz z drogą na działce nr 208/6 to grunty orne klasy IVb i VI oraz pastwiska trwałe klasy IV i V.

Przez Jezioro Wojnowo w Miłkach planuje się budowę drugiego traktu do przepłynięcia łódką na jezioro Śniardwy, dlatego też obszar ten stanie się atrakcyjny dla celów rekreacyjnych, i turystycznych. Pojawi się możliwość przepłynięcia tej trasy w dwóch przeciwnych kierunkach, a nie jak jest do tej pory, tylko w jedną stronę kajakiem.

Działki wyjątkowo atrakcyjne dla osób prowadzących działalność związaną z turystyką i rekreacją: np. bazy wypożyczania sprzętu wodnego, obsługi przystani na brzegach jezior, lub realizacje obiektów sportowo rekreacyjnych (boiska, pola golfowe).

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 508 197 370

 

Dane kontaktowe:

Emitel S.A., ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków,

Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Miłki, ul. Jeziorna