zmiana

Dąbkowice Górne
Gmina Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie

Cena – 400 000 zł

Do zbycia przeznaczona jest część nieruchomości wraz z zabudowaniami (grunt o pow. ok. 9000 m2, działki nr 281, 285, 287 oraz część dz. Nr 283

Nieruchomość zabudowana jest:

 • budynkiem technicznym – pow. użytkowa 614,7 m2
 • budynkiem usługowy -pow. użytkowa 210,9 m2

Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 700 m od centrum miejscowości, w odległości około 3 km od drogi krajowej nr 14 przebiegającej z Łowicza do Walichnów.

Teren do sprzedaży zostanie wyodrębniony geodezyjnie.

W sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży funkcjonuje obiekt nadawczy.

Działka ma kształt regularny, korzystny do zagospodarowania. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi gminnej asfaltowej. Teren nieruchomości ogrodzony jest siatką stalową na betonowych przęsłach. Część terenu utwardzona część porośnięta roślinnością trawiastą i drzewostanem sosnowym.

Budynek techniczny – rok budowy 1968 r.
Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny (jedna kondygnacja nadziemna i jedna podziemna), wzniesiony w 1965 r. w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne murowane, ściany wewnętrzne z cegły dziurawki. Stropodach wentylowany, z płyt betonowych na ściankach ażurowych postawionych na stropie ocieplonym trocinami z domieszką wapna. Dach płaski, kryty papą (częściowo uszkodzony). Drzwi zewnętrzne stalowe, drzwi wewnętrzne typowe, drewniane, okna PCV. Wykończenie budynku: płytki PCV, lastriko, terakota. Układ funkcjonalny budynku obejmuje pomieszczenia znajdujące się w piwnicy (m.in. kotłownia, akumulatornia, hydrofornia) oraz pomieszczenia usytuowane na parterze budynku.
Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, grzewcza c.o., wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, telefoniczna, przeciwpożarowa, antywłamaniowa.
Stan techniczno-użytkowy budynku średni.

Budynek usługowy- rok budowy 1968 r.
Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna), wybudowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne i działowe z cegły dziurawki. Stropy prefabrykowane, stropodach kryty papą. Schody żelbetowe, okna PCV (częściowo drewniane i okratowane), grzejniki żeliwne, żeberkowe. Ściany wewnątrz budynku otynkowane, pomalowane, w części pomieszczeń lamperie na ścianach. Układ funkcjonalny budynku obejmuje pomieszczenia znajdujące się w piwnicy (kotłownia, pompownia), na parterze (m.in. pokoje, kuchnia, schowek) oraz na piętrze budynku.
Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., odgromowa, wentylacja grawitacyjna.
Stan techniczno-użytkowy budynku średni.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łowicz działki ewidencyjne nr 283, 285 i 287 z obrębu Dąbkowice Górne położone są na obszarze oznaczonym symbolem TT – obiekty telekomunikacyjne, natomiast dz. 281 – oznaczona jest symbole RL- leśnictwo.

Aktualne koszty dot. podatków i opłat za nieruchomość:

 • Podatek od nieruchomości (grunt i budynki) – 22 894 zł/rok –płacimy stawkę związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • Użytkowanie wieczyste gruntu- 876 zł/rok

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zainteresowanych nabyciem (lub wydzierżawieniem nieruchomości) prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 508 197 370

Dane kontaktowe:
Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków
Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem – Dąbkowice

Wysoka – gmina Leśnica

Do zbycia przeznaczona jest część nieruchomości wraz z zabudowaniami (grunt o pow. ok. 5000 m2, budynek pow. użytkowa 1169 m2). Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 2 km od centrum miejscowości oraz około 5 km od miejscowości Leśnica, gdzie znajduje się centrum administracyjne gminy z obiektami użyteczności publicznej

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem technicznym – o powierzchni użytkowej – 1 169 m2

Teren do sprzedaży zostanie wyodrębniony geodezyjnie.
W sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży funkcjonuje obiekt nadawczy.
Przedmiotowa nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową od strony miejscowości Wysoka. Teren nieruchomości częściowo utwardzony (wjazd oraz ciągi piesze i plac przed budynkiem. Działka ogrodzona stalową siatką na betonowej podmurówce.
Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły. Budynek otynkowany tynkiem na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy żelbetowe, ogniotrwałe. Dach płaski kryty papą. Schody zewnętrzne betonowe oblicowane terakotą. Drzwi wejściowe do budynku i bramy garażowe metalowe.

Pomieszczenia usytuowane w piwnicy oraz na parterze budynku. Standard wykończenia: podłogi – szlichta betonowa, wykładzina ceramiczna, wykładzina dywanowa, ściany – tynki cementowo-wapienne, malowane. W części komunikacyjnej podwieszane sufity z oświetleniem rastrowym. Stolarka okienna PCV, okratowana, stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa, częściowo przeszklona. Grzejniki żeliwne, żeberkowe, w części pomieszczeń metalowe, płytowe.

Budynek wyposażony w instalacje:

 • elektryczną
 • wodno-kanalizacyjną
 • c.o.
 • przeciwpożarową

W planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wysoka nieruchomość położona jest na terenie o oznaczeniu w planie IT (tereny urządzeń radiokomunikacji) oraz R (tereny użytków rolnych – uprawy polowe i użytki rolne zielone), na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zainteresowanych nabyciem (lub wydzierżawieniem nieruchomości) prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 508 197 370

Dane kontaktowe:
Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków
Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem – Wysoka

08.10.2015

gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie

Gołogóra, w południowej części gminy Polanów (powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie).

Do zbycia przewidywane są części działki o nr ewidencyjnym 80 zlokalizowane w miejscowości Gołogóra(Polanów- obszar wiejski, obręb Gołogóra) – o pow. ok. 2,3 ha (rodzaj użytków – grunty rolne) – prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie.

Działka do wydzielenia znajduje się sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego.

Cena – 60 000 zł

Otoczenie nieruchomości stanowią pola uprawne, łąki oraz obszerne tereny leśne. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również nieduży zbiornik wodny.

Nieruchomość jest opisana w Księdze Wieczystej nr KO1K/00015348/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Na terenie Gminy nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Wobec powyższego zabudowanie przedmiotowej działki może się odbyć tylko na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Możliwość wykorzystania nieruchomości na cele rolnicze lub z uwagi na przyleganie przedmiotowej nieruchomości do stawu od strony zachodniej – rekreacyjne.

Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 508 197 370

Dane kontaktowe:

Emitel S.A., ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków,

Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem – Gołogóra

08.10.2015

gmina Milejewo, powiat elbląski, województwo warmińsko – mazurskie

Jagodnik to wieś malowniczo położona wśród lasów w zachodniej części gminy Milejewo, bezpośrednio sąsiadująca z miastem Elbląg i gminą Elbląg. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wieś jest szczególnie predysponowana do rozwoju turystyki krajoznawczej i agroturystyki.

Cena – 250 000 zł

Do zbycia przewidywana jest niezabudowana części działki o nr ewidencyjnym 110, położona w miejscowościJagodnik (Milejewo, obręb Jagodnik – rodzaj użytków – pastwiska i grunty orne o pow. ok. 5 ha. – prawo własności gruntu. Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie.

Działka do wydzielenia znajduje się sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego.

Nieruchomość jest opisana w Księdze Wieczystej nr EL1E/00058498/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość znajduje się na obrzeżach miejscowości Jagodnik, przylega do kompleksu leśnego. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod tereny telekomunikacyjne – możliwe jest złożenie wniosku o dokonanie zmiany w planie i dostosowanie do innych funkcji. Nieruchomość położona w obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyny Elbląskiej. Prowadzona polityka władz samorządowych sprzyja:

 • budowie odnawialnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe),
 • ochronie środowiska naturalnego (kanalizacja gminy),
 • tworzeniu strefy usług wokół rolnictwa (przetwarzanie produktów rolnych, zakłady rzemieślnicze i handlowe pracujące dla rolnictwa),
 • ochronie dziedzictwa kulturowego (ochrona konserwatorska zwartej zabudowy wsi, utrzymanie istniejącej sieci dróg wewnątrz wsi i w jej bezpośrednim sąsiedztwie),
 • zagospodarowaniu terenów sportowo – rekreacyjnych i szlaków turystycznych

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 508 197 370

 

Dane kontaktowe:

Emitel S.A., ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków,

Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Jagodnik, gm. Milejewo

Dane kontaktowe:

Emitel S.A., ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków,

Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem – Jagodnik, gm. Milejewo

09.10.2015
gmina Miłki, powiat giżycki, województwo warmińsko – mazurskie

Gmina Miłki leży w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich, na południe od Giżycka.

Wieś Miłki położona jest ok. 15 km na południe od Giżycka. Niewątpliwym walorem gminy są przede wszystkim przepiękne pagórkowate tereny z wąskimi, rynnowymi jeziorami tworzącymi szlak: Wojnowo – Buwełno – Ublik Mały (tzw. Zielone Jezioro) z malowniczo położonymi nad nimi miejscowościami: Kleszczewem, Marcinową Wolą, Wyszowatem , czy Konopkami Wielkimi. Dziewicze Bagna Nietlickie i zanikające jezioro Wąż stanowią ostoję dzikiej zwierzyny i ptactwa. Nad małymi, położonymi wśród lasów jeziorami w okolicach Bielskich i Danowa można znaleźć ciszę i spokój

Gmina Miłki posiada sieć dróg umożliwiających łatwy dojazd do wszystkich miejscowości.

Do zbycia przewidywane są niezabudowane działki w Miłkach, przy ul. Jeziornej, o nr:

208/4 – o pow. 2, 2890 ha
208/5 o pow. 2,4844 ha
Ogółem powierzchnia do zbycia – 4,7734 ha.

Działki znajdują się sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego. Po uzgodnieniu istnieje możliwość sprzedaży mniejszych działek.

Cena – 1 200 000 zł

Działki wpisane są w Księdze Wieczystej nr OL1G/00023801/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych Giżycko.

W planie zagospodarowania przestrzennego działki przewidziane są pod usługi turystyczno- sportowo – bez możliwości zabudowy mieszkaniowej, położone częściowo w strefie ochrony jeziora.

Teren przedmiotowych działek to oznaczony symbolem 2UT/US obszar łąk, pastwisk, upraw polowych i nieużytków przeznaczony na usługi turystyczno – sportowe bez mieszkalnictwa, położony częściowo w strefie ochronnej jeziora. Nowe obiekty kubaturowe, w zasadzie parterowe, architekturą, detalem i użytymi materiałami powinny nawiązywać do tradycyjnej zabudowy terenu.

W sąsiedztwie przedmiotowych działek zlokalizowane jest Jezioro Wojnowo (działka nr 208/4 graniczy z jeziorem).

Grunty położone są na zboczu wzgórza, na pochyłym terenie, w sąsiedztwie Jeziora Wojnowo, lasów sosnowych oraz drogi wojewódzkiej Miłki- Rydzewo. Droga dojazdowa do przedmiotowych działek jest utwardzoną, wąską drogą asfaltową.

Granicę działki nr 208/4 z prawej strony wyznacza linia brzegowa jeziora, z lewej droga z przeznaczeniem na drogę gminną. Działka nr 208/5 sąsiadująca z drogą dojazdową do obiektu nadawczego oraz z drogą na działce nr 208/6 to grunty orne klasy IVb i VI oraz pastwiska trwałe klasy IV i V.

Przez Jezioro Wojnowo w Miłkach planuje się budowę drugiego traktu do przepłynięcia łódką na jezioro Śniardwy, dlatego też obszar ten stanie się atrakcyjny dla celów rekreacyjnych, i turystycznych. Pojawi się możliwość przepłynięcia tej trasy w dwóch przeciwnych kierunkach, a nie jak jest do tej pory, tylko w jedną stronę kajakiem.

Działki wyjątkowo atrakcyjne dla osób prowadzących działalność związaną z turystyką i rekreacją: np. bazy wypożyczania sprzętu wodnego, obsługi przystani na brzegach jezior, lub realizacje obiektów sportowo rekreacyjnych (boiska, pola golfowe).

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 508 197 370

 

Dane kontaktowe:

Emitel S.A., ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków,

Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Miłki, ul. Jeziorna

09.10.2015
gmina Niegowa, powiat myszkowski, województwo śląskie

Niegowa, miejscowość na terenie obszaru Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Obiekt położony na obrzeżach miejscowości.

Do wynajmu przeznaczone są pomieszczenia o pow. ok. 480 m2, usytuowane na 8 piętrach (od 1 do 8 kondygnacji) budynku technicznego.

Stawka czynszu –10 zł / m2 miesięcznie + podatek VAT 23 %
(dodatkowo koszty utrzymania i zużytych mediów)

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie obiektu technicznego, z dostępem do drogi publicznej.

Pomieszczenia znajdujące się na poszczególnych kondygnacjach składają się z trzech pokoi, pomieszczeń socjalnych oraz korytarza. Pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym. Budynek wyposażony jest w instalację kanalizacyjną, wodną oraz elektryczną. W budynku zainstalowana i sprawna winda, klatka schodowa jest dość wąska.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zainteresowanych najmem nieruchomości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 508 197 370

Dane kontaktowe:

Emitel S.A., ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków,

Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Niegowa

09.10.2015
gmina Olsztyn, powiat Olsztyn, województwo warmińsko – mazurskie

Olsztyn – dzielnica Pieczewo- w sąsiedztwie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych.

Do zbycia przewidywane są części działek o nr 4/7 i 4/16 – zlokalizowane w Olsztynie, przy ul. Masztowej 1 (Olsztyn, obręb 0099- Olsztyn) – o pow. ok. 4 ha – prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie.

Cena – 3 000 000 zł

Nieruchomość znajduje się na terenie dzielnicy Pieczewo, na osiedlu Piękna Góra- w sąsiedztwie byłego poligonu wojskowego

Nieruchomość graniczy z jeziorem Skanda, w pobliżu znajduje się duża piaszczysta plaża oraz nieodległe piaszczyste i strome leśne urwisko – tworzą wspaniałe miejsce do wypoczynku. Dookoła prawie całego zbiornika można przejść ścieżką.

W planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod:; zieleń krajobrazową ekologiczną – z dopuszczoną zabudową zgodną z planem (dz. 4/7). Dla dz. 4/16 – dopuszczalna infrastruktura telekomunikacyjna, drogi, przestrzeń publiczna, brak ustalonej linii zabudowy.

Z uwagi na sąsiedztwo byłego poligonu wojskowego (z planowanym przekształceniem w osiedle mieszkaniowe wraz z terenami rekreacyjnymi) oraz XIX- wiecznego majątku Piękna Góra – nieruchomość proponowana do zbycia posiada atrakcyjną lokalizację i potencjał inwestycyjny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub telefoniczny.

Dane kontaktowe:

tel. 508197370
e-mail: Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Olsztyn, ul. Masztowa
Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków

09.10.2015 15:58
gmina Sławoborze, powiat swidwińskii, województwo zachodniopomorskie

Sławoborze to gmina położona w środkowej części województwa zachodniopomorskiego. W bezpośredniej bliskości, przy granicy gminy przebiega droga krajowa relacji Szczecin – Gdańsk, a na południe od gminy przebiega modernizowany ciąg dróg wojewódzkich łączący Świnoujście z centrum Polski.

Do zbycia przewidywane są części działki o nr ewidencyjnym 5/1 zlokalizowane w miejscowości Sławoborze(Sławoborze, obręb Trzciana) – o pow. ok. 5 ha (rodzaj użytków – grunty rolne) – prawo własności gruntu.

Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie. Działki znajdują się w sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego.

Cena 100 000 zł

Nieruchomość jest opisana w Księdze Wieczystej nr KO2B/00017016/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Świdwin.

W planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod obiekt telekomunikacyjny.

Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie lasów i pól uprawnych W odległości ok. 1 km znajdują się zabudowania mieszkalne.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod tereny telekomunikacyjne. Możliwość przeznaczenia działki na cele rolnicze, lub złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub telefoniczny – tel. 508 197 370

Dane kontaktowe:

Emitel S.A. ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków,

Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Sławoborze

09.10.2015
gmina Szczecin, powiat Szczecin, województwo zachodniopomorskie

Szczecin jest miastem na prawach powiatu, stolicą województwa zachodniopomorskiego, w północnozachodniej części Polski.

Obiekt położony w północnej części miasta, w dzielnicy Warszewo, przy ul. Poznańskiej 3d. Do wynajmu przeznaczone są pomieszczenia o pow. ok. 300 m2, usytuowane na pierwszym piętrze budynku technicznego.

Stawka czynszu –20 zł / m2 miesięcznie + podatek VAT 23%

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie obiektu technicznego, z dostępem do drogi publicznej. Droga dojazdowa do budynku wykonana w części z płyt betonowych typu Trylinka, w dobrym stanie technicznym.

Na terenie nieruchomości dostępne są miejsca parkingowe.

Przewidziana pod wynajem powierzchnia składa się z dwóch pomieszczeń, oddzielonych od siebie stalową ścianą. W przypadku jej likwidacji otrzymujemy jedną dużą powierzchnię.

Wejście do pomieszczeń odbywa się ze wspólnej klatki schodowej, na której znajduje się toaleta. Pomieszczenia w średnim stanie technicznym, wyposażone w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, linię telefoniczną. Na podłogach drewniany parkiet. Okna nowe plastikowe. W jednym większym pomieszczeniu w środkowej części znajduje się osiem filarów podtrzymujących konstrukcję sufitu.
Część powierzchni ze wzmocnionym stropem.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zainteresowanych najmem nieruchomości  prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 508 197 370

 

Dane kontaktowe:

Emitel S.A., ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków,

Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Szczecin_Warszewo

09.10.2015
gmina Zadzim, powiat poddębicki, województwo łódzkie

Cena – 1 300 000 zł

Do zbycia przeznaczona jest część nieruchomości wraz z zabudowaniami. (grunt o pow. ok. 13 000 m2, budynek pow. użytkowa 1152 m2) Nieruchomość znajduje się na obrzeżach miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nr 73.

Nieruchomość zabudowana jest:

budynkiem techniczno biurowym
budynkiem magazynu paliw
budynkiem stacji transformatorowej,
Na terenie znajdują się: wiata stalowa na 4 stanowiska, zbiornik ppoż, studnia głębinowa, szambo, drogi wewnętrzne utwardzone trylinką oraz chodniki betonowe z płyt.

Nieruchomość jest ogrodzona. Teren do sprzedaży zostanie wyodrębniony geodezyjnie. Na terenie nieruchomości funkcjonuje obiekt nadawczy. Budynek techniczno biurowy wyposażony w instalację co (miejscowa – piec na olej opałowy), instalacje wodociągową z własnego źródła zasilania, instalację kanalizacyjną (szambo), instalacje elektryczną

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zadzim nieruchomość oznaczona jako tereny infrastruktury nadawczej i retransmisyjnej oraz tereny dolesień.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zainteresowanych nabyciem (lub wydzierżawieniem nieruchomości) prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub telefoniczny – tel. 508 197 370

 

Dane kontaktowe:

Emitel S.A., ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków,

Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –   Zygry – gm. Zadzim