zmiana

Jagodnik
gmina Milejewo, powiat elbląski, województwo warmińsko – mazurskie

Jagodnik to wieś malowniczo położona wśród lasów w zachodniej części gminy Milejewo, bezpośrednio sąsiadująca z miastem Elbląg i gminą Elbląg. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wieś jest szczególnie predysponowana do rozwoju turystyki krajoznawczej i agroturystyki.

Cena – 250 000 zł

Do zbycia przewidywana jest niezabudowana części działki o nr ewidencyjnym 110, położona w miejscowości Jagodnik (Milejewo, obręb Jagodnik – rodzaj użytków – pastwiska i grunty orne o pow. ok. 5 ha. – prawo własności gruntu. Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie.

Działka do wydzielenia znajduje się sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego.

Nieruchomość jest opisana w Księdze Wieczystej nr EL1E/00058498/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość znajduje się na obrzeżach miejscowości Jagodnik, przylega do kompleksu leśnego. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod tereny telekomunikacyjne – możliwe jest złożenie wniosku o dokonanie zmiany w planie i dostosowanie do innych funkcji. Nieruchomość położona w obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyny Elbląskiej. Prowadzona polityka władz samorządowych sprzyja:

  • budowie odnawialnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe),
  • ochronie środowiska naturalnego (kanalizacja gminy),
  • tworzeniu strefy usług wokół rolnictwa (przetwarzanie produktów rolnych, zakłady rzemieślnicze i handlowe pracujące dla rolnictwa),
  • ochronie dziedzictwa kulturowego (ochrona konserwatorska zwartej zabudowy wsi, utrzymanie istniejącej sieci dróg wewnątrz wsi i w jej bezpośrednim sąsiedztwie),
  • zagospodarowaniu terenów sportowo – rekreacyjnych i szlaków turystycznych
08.10.2015

gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie

Gołogóra, w południowej części gminy Polanów (powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie).

Do zbycia przewidywane są części działki o nr ewidencyjnym 80 zlokalizowane w miejscowości Gołogóra(Polanów- obszar wiejski, obręb Gołogóra) – o pow. ok. 2,3 ha (rodzaj użytków – grunty rolne) – prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie.
Działka do wydzielenia znajduje się sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego.

Cena – 60 000 zł

Otoczenie nieruchomości stanowią pola uprawne, łąki oraz obszerne tereny leśne. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również nieduży zbiornik wodny.

Nieruchomość jest opisana w Księdze Wieczystej nr KO1K/00015348/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Na terenie Gminy nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Wobec powyższego zabudowanie przedmiotowej działki może się odbyć tylko na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Możliwość wykorzystania nieruchomości na cele rolnicze lub z uwagi na przyleganie przedmiotowej nieruchomości do stawu od strony zachodniej – rekreacyjne.

Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 508 197 370

Dane kontaktowe:

Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków
Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem – Gołogóra