zmiana

Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie – siedziba Wojewody Lubuskiego i stolica województwa lubuskiego, zlokalizowany na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych.

Do zbycia przewidywane są niezabudowane działki (prawo użytkowania wieczystego) o nr:
380/2 – pow. 0,4930 ha
485 – pow. 0, 1098 ha
położone w Gorzowie Wlkp., przy ul. Podmiejskiej, w. obrębie Wawrów, jednostka ewidencyjna 0806101_1, M. Gorzów Wielkopolski

Cena – 300 000 zł

Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Gorzowa Wlkp. działka nr 380/2 wchodzi w obszar oznaczony symbolem PS – przemysłowo- produkcyjny i magazynowy, predysponowany do funkcji usług ogólno miejskich, natomiast działka nr 485 to obszar oznaczony symbolem MN – mieszkalnictwo jednorodzinne.

W sąsiedztwie działek znajduje się obiekt nadawczy oraz zabudowa usługowa (gabinety lekarskie, zakłady usługowe i hurtownie) oraz mieszkaniowa jednorodzinna.

Stan funkcjonalny przedmiotowych działek: dobry – teren jest niezależnym, odgrodzonym obszarem gotowym pod inwestycję handlową, usługową, istnieje również możliwość zabudowy mieszkaniowej.

Działki nadają się do zabudowy zarówno usługowej – jak i mieszkaniowej.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – z tel. 508 197 370

Dane kontaktowe:

Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków
Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem –  Gorzów Wlkp. Ul. Podmiejska

08.10.2015

gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie

Gołogóra, w południowej części gminy Polanów (powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie).

Do zbycia przewidywane są części działki o nr ewidencyjnym 80 zlokalizowane w miejscowości Gołogóra(Polanów- obszar wiejski, obręb Gołogóra) – o pow. ok. 2,3 ha (rodzaj użytków – grunty rolne) – prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Grunt zostanie wydzielony geodezyjnie.
Działka do wydzielenia znajduje się sąsiedztwie funkcjonującego obiektu nadawczego.

Cena – 60 000 zł

Otoczenie nieruchomości stanowią pola uprawne, łąki oraz obszerne tereny leśne. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również nieduży zbiornik wodny.

Nieruchomość jest opisana w Księdze Wieczystej nr KO1K/00015348/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Na terenie Gminy nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Wobec powyższego zabudowanie przedmiotowej działki może się odbyć tylko na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Możliwość wykorzystania nieruchomości na cele rolnicze lub z uwagi na przyleganie przedmiotowej nieruchomości do stawu od strony zachodniej – rekreacyjne.

Zainteresowanych nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – tel. 508 197 370

Dane kontaktowe:

Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków
Sekretariat@emitel.pl z dopiskiem – Gołogóra