zmiana

29.11.2018

Eurozet Radio Sp. z o.o. oraz Emitel S.A. podpisały nową, dziesięcioletnią umowę o świadczenie usług transmisji i emisji sygnału programu radiowego pod nazwą „Antyradio” w wybranych lokalizacjach Polsce.

Antyradio to największa i najdłużej istniejąca rockowa sieć radiowa w Polsce. Korzysta z 16 nadajników, obejmujących zasięgiem największe miasta Polski. Słynie z bezkompromisowego spojrzenia na rzeczywistość i silnych osobowości antenowych. Program kieruje do wszystkich chodzących własnymi ścieżkami, niepoddających się masowej popkulturze. Rozgłośnia powstała w 2005 roku w wyniku połączenia Radia 94 (Warszawa) z Radiem Flash (Katowice). Słuchacz znajdzie tu cały przekrój najlepszej polskiej i zagranicznej muzyki rockowej – od klasyki po nowości godne uwagi, od reggae po hard rock. Oprócz tematów muzycznych Antyradio dużo miejsca poświęca motoryzacji i piętnowaniu absurdów otaczającej nas rzeczywistości. Od 2007 roku stacja wchodzi w skład Grupy Eurozet.

Nowa umowa między Emitel S.A. a Eurozet Radio Sp. z o. o. utrzymuje dotychczasowy zakres usług, została zawarta na cały, dziesięcioletni okres obowiązywania koncesji i dotyczy 10 stacji nadawczych. Podobnie jak w przypadku umowy na program Radia ZET, współpraca została rozszerzona o nowe elementy, które zapewnią nadawcy dodatkowe zabezpieczenia sieci dosyłowej i nadawczej. W przypadkach awaryjnych Emitel gwarantuje m.in. rezerwowy sprzęt oraz alternatywne obiekty nadawcze na czas planowanych przerw konserwacyjno-remontowych. Pełna odpowiedzialność techniczna za transmisję sygnału oraz jego emisję w oparciu o wszystkie urządzenia własne Operatora będzie spoczywała od teraz na operatorze.

Umowa wchodzi w życie 1 grudnia 2018 roku.

Emitel został uhonorowany zaszczytnym tytułem Pracodawcy Godnego Zaufania w kategorii Bezpieczeństwo, przyznanym w ramach VIII edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Organizatorami Konkursu są m. in. Krajowa Izba Gospodarcza i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.  Jego celem jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej. Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania przyznawany jest firmom i instytucjom, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania, uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw.

W gronie tegorocznych laureatów Konkursu wraz z Emitel znalazły się takie firmy, jak:  Kapsch Telematic Services, Leroy Merlin Polska, Benefit Systems, Lux Med oraz Volkswagen Polska. W imieniu Emitel statuetkę Pracodawcy Godnego Zaufania odebrał w dniu wczorajszym Aleksander Skołożyński – Dyrektor Pionu Finansów, Członek Zarządu Emitel S.A.

Więcej informacji na temat Konkursu i jego laureatach możecie znaleźć na stronie https://www.pracodawcagodnyzaufania.pl/

10.11.2018

Emitel S.A. i Radio WNET Sp. z .o.o podpisały 10-letnią umowę na emisję i transmisję programu Radia WNET w Krakowie i Warszawie.

Uruchomienie nadajników oznacza, że Radio Wnet nadawanie cyfrowe w Internecie rozszerza o emisję analogową w eterze. Istniejąca od 2009 roku rozgłośnia do tej pory była radiem internetowym i internetowym serwisem społecznościowym. Tylko niektóre audycje były retransmitowane na antenach innych radiostacji nadających naziemnie. Teraz Radio WNET rusza z całą ramówką na własnych częstotliwościach w byłej i obecnej stolicy Polski.

„To dla nas ważna chwila. Od początku wiedzieliśmy, że wcześniej czy później będziemy nadawali w FM. Dziewięć lat pracy on–line dało nam doświadczenie niezbędne, by zmierzyć się z wyzwaniem grania w FM. Liczymy, że w przyszłości będziemy mogli zwiększyć liczbę naszych nadajników”  – mówi Krzysztof Skowroński, współzałożyciel i Prezes Zarządu Radia WNET.

Dziesięcioletnia umowa między Emitel S.A. a Radiem WNET Sp. z. o.o. jest pierwszym wspólnym przedsięwzięciem obu spółek.

„Z radością patrzymy na rozwój współpracy z nowym Klientem i będziemy go wspierać w staraniach mających na celu wzrost przyznanych mocy koncesyjnych w przyszłości. Cieszymy się, że Radio WNET postawiło na doświadczonego i sprawdzonego dostawcę usług radiotelekomunikacyjnych jakim jest Emitel – mówi Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A

Nadajniki Radia WNET w Warszawie i Krakowie zostaną uruchomione 10 listopada o 18:18. Rozgłośnia zapowiada, że pierwsza audycja rozpocznie się 11 listopada o godz. 11:11.

19.10.2018

Emitel uruchomił w Koszalinie zapasowe Centrum Nadzoru i Sterowania GMDSS, czyli systemu bezpieczeństwa i alarmowania morskiego. Ośrodek zapasowy jest wyposażony w najwyższej jakości system radiokomunikacyjny, tak jak główne Centrum mieszczące się w Jarosławcu i będzie mógł przejąć w razie takiej konieczności wszystkie wymagane przez GMDSS zadania.

Ośrodek w Jarosławcu działa od 27 lat i do tej pory nigdy nie zawiódł, jednak Emitel zdecydował się wzmocnić obecny system i infrastrukturę – stąd uruchomienie zapasowego ośrodka w Koszalinie. Polski system łączności morskiej, którego operatorem jest Emitel, jest uważany za jeden z najlepszych na świecie. Ratuje marynarzy nie tylko na polskich wodach terytorialnych, ale i poza nimi, za co Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej niejednokrotnie odbierało podziękowania od zagranicznych partnerów.

Załoga Centrum Nadzoru i Sterowania GMDSS liczy dziesięć osób, większość z nich, bo aż siedem, to kobiety. „Nic dziwnego, skoro czasem musimy zastępować psychologów. Pamiętam noc, kiedy odebrałam sygnał od żeglarza płynącego po Morzu Czerwonym, który był w bardzo złym stanie emocjonalnym. Rozmawiałam z nim cały dwunastogodzinny dyżur, nasłuchując jednocześnie, czy ktoś inny nie wzywa pomocy. Szczęśliwie dopłynął do portu. Potem przysłał mi podziękowania” – mówi Beata Nowak, Kierownik Centrum w Jarosławcu, jednocześnie operator systemu z bardzo długim stażem.

Zresztą wszyscy pracownicy mają długi albo bardzo długi staż – średnio to aż 28 lat, ale są i tacy, którzy dbają o bezpieczeństwo marynarzy od 40 lat. „Tego nie da się robić z marszu, przychodząc do pracy z ulicy. Młodzi, niedoświadczeni pracownicy, którzy nie przyswoili jeszcze wszystkich procedur, słysząc wezwanie pomocy, zaczynają panikować. A tu potrzebny jest spokój, bo w emocjach są ludzie na morzu i tylko nasz spokój może ich uratować. Ja już po brzmieniu głosy rozmówcy wiem, na ile poważna jest sytuacja” – mówi Beata Nowak.

Operatorzy systemu GMDSS są jak kontrolerzy lotów. Muszą być cały czas czujni, w gotowości, muszą mieć podzielną uwagę i świetny słuch, bo nigdy nie wiadomo, czy podczas rozmowy z jednymi marynarzami, którzy potrzebują pomocy, sygnału may day nie wyślą inni. Infrastruktura i obsługa systemu nie jest tania ale bezpieczeństwo kosztuje.

Emitel jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego – IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) i w związku z tym aktywnie uczestniczy w rozwoju nowych technologii oraz ma niezbędne know-how do ich implementacji. Już w marcu operator rozpoczął testy systemu VDES i zaprosił do współpracy Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa. VDES to system wymiany danych oparty o radiową komunikację VHF, działający pomiędzy jednostkami pływającymi, stacjami nadbrzeżnymi i satelitami w systemach automatycznej identyfikacji (AIS). System ten zostanie w niedługim okresie wprowadzony jako standard przesyłania danych i będzie systematycznie wprowadzany na całym świecie. Emitel już dziś zainwestował w techniczne rozwiązania, uruchomił system we własnym laboratorium i jest gotowy do rozpoczęcia testów.

1 sierpnia br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, będącą odpowiedzią na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Dyrektywa formułuje obowiązki, wypełnienie których zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług mających kluczowe znaczenie dla kraj i obywateli. W związku z tym Emitel wdrożył system do wykrywania cyber-zagrożeń w łączności morskiej oraz analizy incydentów bezpieczeństwa. Używane przez Emitel rozwiązanie klasy SIEM to zaawansowane narzędzie analityczne, które zapewnia reagowanie na zagrożenia w sposób automatyczny, w czasie niemal rzeczywistym. Dzięki temu zabezpieczenia są w pełni zgodne z wymaganiami prawnymi oraz gwarantują pewność i stabilność świadczonych usług. Przyznany operatorowi certyfikat ISO/IEC 27001:2013 to dowód szczególnej troski firmy o bezpieczeństwo informacji naszych partnerów oraz gwarancja poufności, dostępności oraz integralności dla świadczonych usług, a także wyznaczenie nowego standardu w Polsce.

16.10.2018

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu, to dwie naczelne zasady, którymi Emitel kieruje się w swojej działalności. Dlatego spółka zaangażowała się w prace Global Compact, platformy ONZ do spraw promowania społecznej odpowiedzialności biznesu. 15 października 2018 Global Compact kolejny raz przyznała tytuły Architektów Rozwoju, a Emitel był Partnerem Głównym Gali.

Architekci Rozwoju to ludzie, firmy i organizacje kierującym się w działaniu publicznym zasadami zrównoważonego rozwoju. Tegoroczna gala odbyła się w dniu szczególnym, bo w siedemdziesiątą rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dlatego nagrody Architekt Rozwoju 2018 dla instytucji, wręczone zostały właśnie w kategorii ochrona praw człowieka. W tym roku laureatami zostali m.in. zostali: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia, Stowarzyszenie Miasta w Internecie i inicjatywa Latarnicy Polski Cyfrowej.
Jak co roku gali wręczenia tytułów Architektów Rozwoju towarzyszyła publikacja raportu GCNP Yearbook. W dokumencie prezentowane są wszystkie wydarzenia z lat 2017-2018 realizowane z Partnerami biznesowymi i rządowymi. W części drugiej, wzorem lat ubiegłych, firmy prezentują swoje działania i polityki zrównoważonego rozwoju.

W raporcie opublikowane zostały teksty partnerów Global Compact Network Poland. Prezes Zarządu Emitel S.A. – Andrzej Kozłowski skupił się w tym roku na szansie, jaką jest rozwój w Polsce inteligentnych miast, tzw. „smart cities”, które ułatwią życie mieszkańcom, bez uszczerbku dla środowiska naturalnego, a nawet prowadząc do jego rozwoju. Według raportu “Cities in Motion Index 2017” przygotowanego przez IESE Business School, tylko dwa polskie miasta (Warszawa i Wrocław) zakwalifikowały się do pierwszej setki listy najbardziej inteligentnych miast świata.

„Odległe miejsca w rankingach nie powinny nas zniechęcać tylko mobilizować. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast, inteligentnego zarządzania transportem, energetyką, komunikacją i bezpieczeństwem to nie opcja a konieczność. Rozwój innowacyjnych technologii pozwala na znaczne podniesienie jakości życia w miastach. Miasta mogą być zarządzane w sposób nowoczesny, oszczędny i przyjazny dla środowiska. Integracja rozwiązań technicznych z infrastrukturą miejską pozwoli w pełni wykorzystać tkwiący w miastach potencjał, tym samym zapewnić bezpieczeństwo, poprawić komfort życia mieszkańców i wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne” – pisze Andrzej Kozłowski.

Rosnąca liczba mieszkańców wymusza lepsze zorganizowanie przestrzeni miejskiej. Służy temu m.in. zwiększenie zasięgu sieci komórkowych oraz Internetu w miejscach publicznych, inteligentne sterowanie ruchem ulicznym, a także monitorowanie ruchu samochodowego i wykorzystania przestrzeni parkingowych.
„Dużym wyzwaniem dla zarządzających miastami jest ograniczenie zużycia energii i monitorowanie zanieczyszczeń powietrza. Zastosowanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych czy inteligentnych systemów pomiarowych pozwala monitorować i sterować poborem energii, sieciami gazowymi oraz wodociągami a jednocześnie optymalizować koszty. Inteligentne rozwiązania pomagają optymalizować inne usługi publiczne, np. wywóz odpadów komunalnych” – pisze Andrzej Kozłowski.

Nieodzowną częścią inteligentnych miast jest także zwiększenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Oprócz pomiaru natężenia ruchu, zanieczyszczenia powietrza oraz oświetlenia w ciągach komunikacyjnych, niezwykle istotne staje się monitorowanie ulic, analiza miejsca położenia ludzi i rzeczy. Inteligentne systemy miejskie mogą automatycznie monitorować parametry różnych zjawisk zachodzących w obszarze miast. Aby wykorzystać potencjał nowych technologii niezbędne jest zapewnienie systemów komunikacyjnych, łączących czujniki i urządzenia monitorujące z systemami gromadzącymi dane w celu ich analizy, wizualizacji oraz reakcji na zaistniałe zdarzenia.

„W tym miejscu zaczyna się rola firm, takich jak Emitel, które potrafią dostarczyć odpowiednie rozwiązania. Nasza spółka już dzisiaj pretenduje do grona liderów w zakresie rozwoju rozwiązań inteligentnych miast. Nie byłoby to możliwe gdyby nie ponad 50-letnie doświadczenie w zakresie technologii bezprzewodowych, które firma budowa m.in. świadcząc usługi emisji naziemnej telewizji cyfrowej, radia oraz łączności kryzysowej. Mając świadomość olbrzymiego potencjału rozwiązań typu Smart cities, podjęliśmy decyzję o rozwoju sieci transmisyjnej na bazie technologii Long Range Radio. Powszechne udostępnienie sieci w polskich miastach ma na celu stymulowanie rozwoju rozwiązań przez podmioty trzecie i stwarza szansę dla przedsiębiorców, w tym start-up’ów do tworzenia rozwiązań w ramach aglomeracji miejskich” – dodaje Prezes Emitel.

Obecnie wspólnie z partnerami oraz władzami samorządowymi Emitel prowadzi projekty pilotażowe w kliku polskich miastach. Celem jednego z projektów jest budowa systemu do wykrywania miejskich wysp ciepła, czyli zaburzeń temperatury związanych z silną urbanizacją terenu. Identyfikacja i przeciwdziałanie powstawaniu miejskich wysp ciepła jest jednym z celów miejskich programów adaptacji do zmian klimatu. Testowane rozwiązanie doskonale wpisuje się w program „Zrównoważone miasta”, który powstał jako odpowiedź Global Compact Poland na przyjęte Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Platforma Global Compact została powołana w 2000 roku przez Przewodniczącego ONZ. W tej chwili skupia ponad 13 500 podmiotów ze 170 krajów, co sprawia, że Global Compact jest największą, światową inicjatywą skupiająca zrównoważony biznes. Polskę reprezentuje 80 organizacji, między innymi Grupa Azoty, Polpharma, mBank, Dr Irena Eris, Totalizator Sportowy czy Orange Polska.

Global Compact opracowała 10 uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, czy przeciwdziałania korupcji. Wzywa firmy do tworzenia strategii działań i samych działań opartych o ten dekalog i wymaga od swoich członków raportowania o postępach we wdrażaniu 10 zasad. Członkowie Global Compact wierzą, że biznes posiada wielką moc zmieniania świata na lepsze.
GCNP Yearbook 2018-2019 dostępny jest na stronie:

Publikacja GCNP Yearbook 2018-2019 na Gali UN Day

08.10.2018

Dzięki zaprojektowanej i zamontowanej przez inżynierów Emitel sieci, Stadion Śląski w Chorzowie dołączył do nowoczesnych, światowych aren jak np. Wembley. To drugi w Europie tego typu obiekt, na którym został zamontowany tzw. system DAS. Dzięki temu nie będzie już problemów z komunikacją w sektorach, w których pojawiały się do tej pory problemy z zasięgiem sieci telefonii komórkowych.

W przeszłości, w czasie wielkich imprez, niektóre części Stadionu Śląskiego miały niewystarczający dostęp, jeśli chodzi o połączenia do sieci komórkowych. Widzowie, dziennikarze oraz inne osoby często miały problemy z nawiązywaniem połączeń albo korzystaniem z mobilnego internetu. Dzięki zamontowanej w tych rejonach nowej instalacji, sytuacja całkowicie się zmieni.

„Zależy nam, aby Stadion Śląski pod wieloma względami był obiektem nowoczesnym, zależy nam także na najnowocześniejszych rozwiązaniach dotyczących systemów komunikacji bezprzewodowej. W pierwszej kolejności postanowiliśmy wzmocnić sygnał w strefie hospitality oraz zawodniczej w obrębie trybuny wschodniej, a także w strefie biznes na sektorze 30 trybuny zachodniej. W przyszłości planujemy rozszerzyć wzmocnienie sygnału na całym obiekcie”  – mówi Krzysztof Klimosz, prezes zarządu Stadionu Śląskiego.

Distributed Antenna System (DAS) to system anten rozproszonych zwiększający pojemność sieci, którą zazwyczaj trudno zapewnić stosując standardowe rozwiązania techniczne. Anteny instalowane są w kluczowych lokalizacjach i ograniczone do najmniejszych gabarytów, tak by wtapiać się w krajobraz i nie zakłócać porządku architektonicznego. Zwiększają za to dostępność i komfort korzystania z telefonów komórkowych bezprzewodowego Internetu przez użytkowników.

„To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i jedno z pierwszych w Europie. Zleceniodawca postawił przed nami zadanie do wykonania w ekstremalnie ambitnym czasie. Cieszę się, że specjaliści Emitel okazali się niezawodni i zbliżający się mecz polskiej reprezentacji w ramach Ligi Narodów zostanie rozegrany na najnowocześniejszym pod względem komunikacji bezprzewodowej stadionie w naszym kraju – mówi prezes zarządu Emitel S.A. Andrzej Kozłowski

Emitel wykonał projekt i instalację w rekordowo krótkim czasie, zaledwie kilku tygodni. System jest dostępny dla użytkowników wszystkich sieci komórkowych.

O Emitel

Emitel jest wiodącym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Spółka jest liderem w zakresie cyfrowych emisji radiowo-telewizyjnych oraz usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Firma posiada ponad 60-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji bezprzewodowej, a obecnie bierze aktywny udział w rozwoju infrastruktury na potrzeby usług Inteligentnych Miast (Smart Cities), Internetu Rzeczy (IoT). Od 2013 roku właścicielem Emitel jest amerykański fundusz Alinda Capital Partners, który jest jedną z największych na świecie firm inwestujących w przedsięwzięcia związane z infrastrukturą.