Aktualność pojedynczaSingle news

EmiTel

to wiodący operator naziemnej

infrastruktury radiowo-telewizyjnej

w Polsce

Testy AC4 w EmiTel

22.11.2017 07:00

W okresie od 30 sierpnia do 8 listopada 2017 roku EmiTel przeprowadził testową emisję programu telewizyjnego ze ścieżką dźwiękową zakodowaną zgodnie ze standardem AC4.

 

AC4 to nowy standard kompresji dźwięku mogący w przyszłości zastąpić formaty AC3 (Dolby Digital) i E-AC3 (Dolby Digital Plus). Testy prowadzone były w testowym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej w Katowicach.

 

Przedmiotem badań były zarówno sprawdzenie możliwości tworzenia strumienia multipleksu ze ścieżką AC4 jak i jakość dźwięku przy różnych przepływnościach bitowych oraz dostępność urządzeń odbiorczych obsługujących AC4. Szczególną uwagę zwrócono na poprawne działanie urządzeń odbiorczych nie obsługujących nowego standardu kompresji dźwięku w przypadku wykrycia takiego sygnału.

 

Testy wykazały, że zastosowanie kompresji AC4 może dać znaczące oszczędności pasma w multipleksie oraz pozwolić na wprowadzenie nowych, atrakcyjnych usług, jednakże ewentualna decyzja o wprowadzeniu nowego standardu do telewizji naziemnej będzie wymagała szerszej dyskusji.

 

Partnerami projektu były firmy Dolby, Ateme oraz DTS sp. J.

 

 

 

Dysponujemy bazą kilkuset obiektów nadawczych i komunikacyjnych (w tym obiekty o wysokości ponad 300 metrów), obejmującą swym zasięgiem kluczowe lokalizacje w Polsce.

 

Informacje o planowanych przerwach na obiektach nadawczych.