Aktualność pojedynczaSingle news

EmiTel

to wiodący operator naziemnej

infrastruktury radiowo-telewizyjnej

w Polsce

Komunikat Zarządu EmiTel sp. z o.o.

26.05.2017 10:50

Zarząd EmiTel sp. z o.o. informuje, iż w dniu 24 maja 2017 roku otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (sygnatura pisma: DZC.WAP.514.2.2017.26) umarzającą w całości postępowanie z wniosku EmiTel z dnia 2 stycznia 2017r., uzupełnionego pismem z dnia 31 stycznia 2017r., o wydanie na podstawie art. 131d ust. 2 PT decyzji określającej warunki współpracy pomiędzy EmiTel a Telewizją polską S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie dostępu do multipleksu nr 8.

 

W opinii spółki decyzja wydana została w następstwie niewłaściwej interpretacji podstawy prawnej, w oparciu o którą EmiTel wnioskował o rozstrzygnięcie w tej sprawie. W związku z powyższym EmiTel zamierza zaskarżyć wspomnianą decyzję.

 

Spółka pragnie także poinformować, że uruchomiła inne działania o charakterze prawnym mające na celu zapewnienie widzom w Polsce dostępu do jak najszerszej oferty programowej na multipleksie nr 8. 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Waldemar Sromek

Rzecznik prasowy

e-mail: press@emitel.pl

tel.: 502 375 483

 

Dysponujemy bazą kilkuset obiektów nadawczych i komunikacyjnych (w tym obiekty o wysokości ponad 300 metrów), obejmującą swym zasięgiem kluczowe lokalizacje w Polsce.

 

Informacje o planowanych przerwach na obiektach nadawczych.