Aktualność pojedynczaAktualność pojedyncza

EmiTel

to wiodący operator naziemnej

infrastruktury radiowo-telewizyjnej

w Polsce

Oświadczenie EmiTel sp. z o.o. w sprawie raportu opublikowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

07.12.2016 14:00

W związku z opublikowaniem przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w dniu 6 grudnia 2016 roku  raportu „Jak państwo nie radzi sobie z monopolami naturalnymi. Analiza na przykładzie rynku radiodyfuzji”, EmiTel Sp. z o.o. w Warszawie oświadcza, że wszelkie odnoszące się do EmiTel Sp. z o.o. twierdzenia lub sugestie dotyczące rzekomego nadużywania pozycji dominującej, uczestnictwa w porozumieniach ograniczających konkurencję lub bezprawnego wykorzystywania informacji poufnych stanowią bezpodstawne pomówienie, w całości oparte na stronniczym stanowisku procesowym Magna Polonia S.A. prezentowanym w postępowaniu toczącym się obecnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie z powództwa Magna Polonia.

 

Należy stanowczo stwierdzić, że dotychczas przeprowadzone postępowanie dowodowe w ww. sprawie (w tym zeznania wszystkich kluczowych świadków) nie tylko nie potwierdziło prawdziwości żadnego z tych twierdzeń, ale wykazało fakty bezprawnego wykorzystania, w tym ujawnienia informacji poufnych EmiTel Sp. z o.o. podmiotom nieuprawnionym przez osobę reprezentującą interesy Magna Polonia, co w szczególności stanowi podstawę faktyczną powództwa wytoczonego przez EmiTel Sp. z o.o. przeciwko Magna Polonia.

 

EmiTel Sp. z o.o. ze spokojem oczekuje na wyroki Sądów w powyższych sprawach. Po potwierdzeniu tą drogą nieprawdziwości stawianych EmiTel Sp. z o.o. zarzutów, EmiTel Sp. z o.o. będzie dochodzić od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Warszawie odpowiednich roszczeń z tytułu naruszenia dobrego imienia.

 

 

 

Dysponujemy bazą kilkuset obiektów nadawczych i komunikacyjnych (w tym obiekty o wysokości ponad 300 metrów), obejmującą swym zasięgiem kluczowe lokalizacje w Polsce.

 

Informacje o planowanych przerwach na obiektach nadawczych.