Wyszukiwanie Obiektów

 Jeżeli chcesz zawiesić swoje urządzenia na obiekcie EmiTela - użyj wyszukiwarki obiektów telekomunikacyjnych.

Jeżeli chcesz sprawdzić emisje radiowe i telewizyjne prowadzone z obiektów EmiTela - użyj wyszukiwarki obiektów nadawczych.

           

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej prosimy o kontakt na adres: wspolpraca.miedzyoperatorska@emitel.pl  lub kontakt z regionalnym biurem sprzedaży.  Kontakty do biur regionalnych znajdują się na stronie: http://www.emitel.pl/kontakt/biura-regionalne. Zakres oferty dzierżawy infrastruktury znajdują się na stronie: http://www.emitel.pl/telekomunikacja/dzierzawa-infrastruktury

Graficzne wyszukiwanie obiektów nadawczych. Szczegóły obiektu wyświetlą się po kliknięciu na kropkę symbolizującą obiekt.

 

 

Copyright © EmiTel Sp. z o.o. 2013