Dyrekcja

 

Dyrekcja Warszawa (Siedziba Spółki)

EmiTel sp. z o. o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa

tel.: 22 578 33 01
fax: 22 578 33 02
sekretariat@emitel.pl

Dyrekcja Kraków 

EmiTel sp. z o. o.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków

tel.: 12 627 31 00
fax: 12 627 31 02
   

 

EmiTel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371135, z kapitałem zakładowym w wysokości 11.442.900 zł , posiadająca numer REGON 142708938, NIP 527-26-43-306

 

Copyright © EmiTel Sp. z o.o. 2013